Polska

Ile wynosi najniższa krajowa w 2023 roku? Ile będzie wynosić w 2024 roku?

Najniższa krajowa rośnie z roku na rok. Jeszcze na początku tego wieku płaca minimalna w Polsce wynosiła jedynie 700 zł miesięcznie. W przyszłym roku będzie ona 6-krotnie wyższa niż w 2000 roku.

Ile wynosi najniższa krajowa w Polsce? Jakie jest minimalne wynagrodzenie, które powinien wypłacać pracownikowi pracodawca? Jaka jest wysokość najniższej krajowa na rękę? Jak zmieniała się ona w przeszłości?

    • Ile wynosi najniższa krajowa? Od 1 lipca 2023 roku jest 3600 zł brutto. Oznacza to, że najniższa krajowa netto wynosi obecnie 2783,86 zł.
    • W 2022 roku wynosiła ona 3010 zł brutto i 2363,56 zł netto. Oznacza to, że jest ona obecnie o 19,6% wyższa niż rok wcześniej.
    • Najniższa krajowa w 2024 roku ma wynieść 4242 zł brutto od 1 stycznia oraz 4300 zł brutto od 1 lipca.

Ile wynosi najniższa krajowa? Rośnie ona co roku od 20 lat

W XXI wieku był jedynie jeden rok, gdy płaca minimalna w Polsce nie urosła. Było to w 2003 roku. Jak zmieniała się jej wysokość na przestrzeni lat? Jeszcze w 2000 roku najniższa krajowa w Polsce wynosiła zaledwie 700 zł brutto. Dawało to jedynie 513 zł na rękę. W momencie wstępowania Polski do UE, najniższa krajowa w Polsce wynosiła 824 zł brutto (603 zł netto). Z czasem jej wzrost był coraz większy.

W 2007 roku najniższa krajowa brutto wynosiła już 936 zł brutto i 675 zł netto. Rok później jej wartość brutto po raz pierwszy w przekroczyła 1000 zł i wyniosła 1126 zł. Oznaczało to wtedy zarobki na rękę w wysokości 845 zł miesięcznie. W 2008 roku płaca minimalna wzrosła o 20,3%, co było największym procentowym wzrostem w historii. Najniższa krajowa na rękę przekroczyła 1000 zł w 2011 roku. Ustalona została wtedy na 1386 zł brutto, co dawało 1032 zł na rękę.

Ostatnie lata są okresem bardzo dynamicznych zmian płacy minimalnej. W 2017 roku najniższa krajowa w Polsce wynosiła 2000 zł brutto (1459,48 zł netto). W ciągu kilku lat wzrastała bardzo dynamicznie i w 2022 roku było to już 3010 zł brutto (2363,56 zł netto), dlatego zdaniem niektórych ekspertów, ustalone przez rząd kwoty są zbyt wysokie.

Ile wynosi najniższa krajowa w 2023 roku?

Wysoka inflacja wymusiła na rządzących na ustalenie dwóch podwyżek najniższej krajowej w 2023 roku. Od 1 stycznia 2023 roku wynosiła ona 3490 zł brutto. Oznaczało to 2709,48 zł netto. Druga podwyżka nastąpiła w II połowie roku. Ile wynosi obecnie najniższa krajowa? Od 1 lipca 2023 roku najniższa krajowa w Polsce wynosi 3600 zł brutto. Przekłada się to na 2783,86 zł netto.

Płaca minimalna brutto wynosi obecnie o 19,6% więcej niż rok temu. Z kolei płaca minimalna na rękę jest o 17,8% wyższa niż w 2022 roku. Z czego wynika wolniejszy wzrost płacy minimalnej netto? Wraz ze wzrostem płacy minimalnej w Polsce rosną także obciążenia podatkowe oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. W związku z tym koszt zatrudnienia dla pracodawcy rośnie jeszcze szybciej.

Ile będzie wynosić najniższa krajowa w 2024 roku?

Jaka będzie wysokość najniższej krajowej w 2024 roku? Rządowe zapowiedzi sugerują, że w przyszłym roku mamy mieć znów sytuację, gdy pensja minimalna w Polsce wzrośnie dwukrotnie. Pierwsze wzrost będzie miał miejsce tradycyjnie, 1 stycznia. Drugi, podobnie jak w tym roku, nastąpi w połowie roku. Związane jest to z wysoką inflacją, a wysoki nominalny wzrost płacy minimalnej ma wynagrodzić pracownikom wzrost cen w kraju.

Ile będzie wynosić najniższa krajowa w przyszłym roku? Zgodnie z rządowymi planami, od 1 stycznia 2024 roku najniższa krajowa w Polsce ma wynosić 4224 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 27,7 zł brutto. Z kolei od 1 lipca 2024 roku, najniższa krajowa wzrośnie do 4300 zł brutto miesięcznie i 28,1 zł brutto na godzinę. Omawiane dane jak i historyczne wysokości płacy minimalnej w Polsce przedstawia poniższy wykres.

Najniższa krajowa w Polsce

Zobacz też: Płaca minimalna wyniesie 4300 zł w 2024 roku! To oznacza wzrost o 23,2%

Czy wzrost jest odpowiedni? Opinia publiczna jest podzielona. Według Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, wzrost proponowany przez rząd jest zbyt niski. Ich zdaniem najniższa krajowa w Polsce powinna wynieść w 2024 roku do 4500 zł. Proponowany przez OPZZ wzrost byłyby więc najwyższy w historii (zarówno nominalnie jak i w ujęciu procentowym), dlatego budzi ono sporo kontrowersji.

Takie podwyżki mają jednak więcej przeciwników. Bohdan Wyżnikiewicz, prezes zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych twierdzi, że kolejna mocna podwyżka płacy minimalnej jest bardzo niebezpieczna. Dlaczego? Zdaniem Wyżnikiewicza doprowadzić to może do zaniku motywów do kształcenia się. Jeśli woźna będzie zarabiać tyle samo co nauczyciel, to kończenie studiów pedagogicznych może okazać się stratą czasu. Problem mogą mieć również mikroprzedsiębiorstwa, ponieważ koszty pracy stanowią u nich bardzo dużą część całości wydatków.

Coraz więcej Polaków zarabia płacę minimalną

Czy tak duże podwyższanie płacy minimalne przekłada się na liczbę osób, które ją zarabiają? Ilu Polaków zarabia najniższą krajową i jak wyglądało to w przeszłości? Sprawdzić postanowili to ekonomiści banku PKO BP. Okazuje się, że jeszcze w 2021 roku płacę minimalną zarabiało 1,7 mln pracujących Polaków, a dziś to już 2,7 mln osób. Podwyżka płacy minimalnej do 4,5 tys. zł spowoduje, że płacę najniższą krajową zarabiać może aż 3,6 mln Polaków — prognozuje Ministerstwo Pracy.

Zmiana płacy minimalnej (prawa oś) oraz liczby osób (lewa oś) ją zarabiających w latach 2017-2024

Ilu Polaków zarabia najniższą krajową
PKO

Taka sytuacja budzi obawy wielu ekonomistów. Zdaniem części, to właśnie wysoki wzrost płacy minimalnej był przyczyną podwyższonej inflacji przed pandemią. Część osób zwraca także uwagę na fakt, że bardzo szybko rośnie relacja najniższej krajowej do średniego wynagrodzenia. Płaca minimalna może stanowić w 2024 roku ponad 50% średniego wynagrodzenia w Polsce. Będzie to jeden z najwyższych poziomów w krajach rozwiniętych na całym świecie, dlatego można śmiało powiedzieć, że płaca minimalna w Polsce jest bardzo wysoka.

Płaca minimalna w Polsce rośnie tak szybko, że zaczyna być problemem

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker