Polska

Inflacja w Polsce we wrześniu znów będzie ujemna?

Z miesiąca na miesiąc spada inflacja w Polsce w ujęciu rocznym. W ujęciu miesięcznym ceny nie rosną już od 5 miesięcy.

Inflacja w Polsce przestaje być największym problemem gospodarki. Choć nadal jest dwucyfrowa, to w ciągu najbliższych miesięcy powinna spaść jeszcze mocniej. W ujęciu miesięcznym ceny nie rosną od maja, a w lipcu nawet spadły (o 0,2%). Analitycy banku Pekao prognozują, że wrzesień przysienie kolejny spadek cen. Będzie to zatem piąty miesiąc z rzędu bez wzrostu cen.

  • W styczniu 2023 roku inflacja w Polsce wyniosła 18,4%. Od tamtego czasu inflacja w ujęciu rocznym spadła do 10,1% (za sierpień).
  • Ten rok rozpoczął się dużymi wzrostami cen w ujęciu miesięcznym, ale od maja inflacja się zatrzymała.
  • Spadek inflacji nie oznacza spadku cen. Co prawda w ciągu ostatnich miesięcy ceny minimalnie spadły, lecz jeszcze w styczniu były o ponad 18% wyższe w ujęciu rocznym.

Inflacja w Polsce spada

Jeszcze na początku 2022 roku inflacja wynosiła 8,5%. Choć to bardzo wysoki poziom, to najgorsze było przed nami. Wybuch wojny na Ukrainie spotęgował inflacyjne problemy gospodarek na całym świecie. Szczególnie mocno odczuła to Polska. W kilka miesięcy inflacja urosła dwukrotnie. W sierpniu 2022 roku ceny były o 17,2% wyższe w ujęciu rocznym. We wrześniu było to już 17,9%.

Następne miesiące przyniosły delikatny spadek do 16,6%, ale na początku roku inflacja w Polsce wyznaczyła nowe maksimum. W styczniu 2023 roku wyniosła 18,4%. Na szczęście, od tamtego czasu, dynamika cen w Polsce spada. W marcu br. ceny były już „jedynie” o 14,7% niższe niż rok wcześniej. Choć jest to nadal bardzo duża wartość, to mówimy tutaj spadku o ponad 3 p.p. w zaledwie dwa miesiące.

Zobacz też: Inflacja w Niemczech spada tylko do 6,1%! Szybko rosną ceny energii

W maju inflacja w ujęciu rocznym spadła do 13%. Ostatni finalny odczyt dotyczy poziomu cen w czerwcu. Te miały być o 10,8% wyższe w ujęciu rocznym. Wstępne dane dotyczące inflacji w sierpniu sugerują, że ta spadła do 10,1%. Choć część ekonomistów oczekiwała jednocyfrowej wartości inflacji, to zdaje się, że doczekamy się jej dopiero we wrześniu. Warto w tym miejscu omówić również wzrosty w ujęciu miesięcznym.

Mimo że inflacja w sierpniu wyniosła ponad 10% w ujęciu rocznym, to od kilku miesięcy ceny w Polsce nie tylko nie urosły, a nawet spadły. Jeszcze w 2022 roku ceny rosły często o ponad 1% w miesiącu. Dla przykładu, w samym marcu 2022 roku urosły one o 3,3%. W kwietniu, maju, czerwcu, wrześniu i październiku wzrost ten wynosił nie mniej jak 1,5% w ujęciu miesięcznym.

Inflacja w Polsce w 2023 roku

Ten rok rozpoczął się dużymi wzrostami cen. Inflacja w Polsce w ujęciu miesięcznym wyniosła w styczniu 2,5%. W lutym ceny urosły o 1,2%, a w marcu wzrost wyniósł 1,1%. Z dużym wzrostem cen mieliśmy ostatni raz do czynienia w kwietniu br., kiedy ceny w Polsce wzrosły o 0,7% w porównaniu do marca.

Od tamtego czasu wzrost cen się zatrzymał. W maju i czerwcu ceny były na niezmienionym poziomie. W lipcu spadły one o 0,2%. Wczesne odczyty sugerują, że w sierpniu pozostały one bez zmian. Pierwsze prognozy inflacji we wrześniu sugerują, że będzie to kolejny miesiąc, kiedy ceny spadną (w ujęciu miesięcznym).

Według analityków banku Pekao, obecne dane sugerują spadek cen we wrześniu o 0,1% m/m. Jeśli prognozy te się potwierdzą, to będzie to piąty miesiąc bez wzrostu cen. Dodatkowo po raz drugi w tym roku mogą one spaść. Jednocześnie coraz pewniejszy wydaje się spadek poziomu inflacji w Polsce poniżej 10% już we wrześniu.

Inflacja w ujęciu miesięcznym w Polsce (odczyty GUS oraz prognoza banku Pekao za wrzesień)

Inflacja w ujęciu miesięcznym w Polsce, odczyty oraz prognoza banku Pekao za wrzesień
Pekao

Zobacz też: Inflacja w strefie euro… przestała spadać! W sierpniu wyniosła 5,3%

Dlaczego ceny w Polsce nie rosną? Przede wszystkim wygasają szoki cenowe związane z wojną na Ukrainie i stymulacją pocovidową — oceniają ekonomiści banku Pekao. Na inflację we wrześniu wpłynąć mają również zmiany w taryfach na energię dla gospodarstw domowych.

Warto jednak pamiętać, że spadek inflacji nie oznacza spadku cen. Co prawda w ciągu ostatnich miesięcy ceny minimalnie spadły, lecz jeszcze w styczniu były o ponad 18% wyższe w ujęciu rocznym. Ceny pozostaną więc na znacznie wyższych poziomach, niż przed pandemią i wojną, lecz ich wzrost wyhamował.

Dodatkowo inflacja w Polsce pozostaje nadal jedną z najwyższych w UE. Pod tym względem wyprzedzają nas obecnie jedynie Węgrzy. Niestety prognozy nie wyglądają tutaj najlepiej. Zgodnie z nimi, jeszcze przez wiele kwartałów poczekamy na powrót inflacji w Polsce do celu. Oznacza to, że podwyższona inflacja będzie nam towarzyszyć jeszcze przez wiele miesięcy.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker