EuropaFinanse

KE walcząc z rajami podatkowymi tak naprawdę im pomaga

Nowe regulacje unijne są wymierzone w raje podatkowe, ale co ciekawe, to raje podatkowe są ich największymi beneficjentami

Reformy podatkowe mające na celu wykorzenienie praktyk unikania opodatkowania przez globalne korporacje nie przynosiły dotychczas pożądanych efektów. Tym razem ma się to zmienić. Przynajmniej w Europie. Komisja Europejska przedstawiła strategię „Biznes w Europie: ramy opodatkowania” (BEFIT), której celem jest harmonizacja podstaw opodatkowania międzynarodowych korporacji w całej UE. Nowe regulacje są wymierzone w raje podatkowe, ale co ciekawe, to raje podatkowe są ich największymi beneficjentami. 

Jak czytamy w tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE):

Komisja Europejska przedstawiła propozycję „Biznes w Europie: ramy opodatkowania dochodów” (BEFIT). Celem jest harmonizacja podstaw opodatkowania dla korporacji międzynarodowych w całej Europie. Propozycja ta ma pomóc w realizacji dyrektywy globalnego minimalnego poziomu opodatkowania (GLoBE), ustanawiającej 15-proc. minimalny poziom efektywnego opodatkowania, czyli realnie płaconego podatku. Te dwie inicjatywy stanowią śmiałą próbę przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania przez korporacje międzynarodowe.

Dotychczasowe próby mające na celu zniwelowanie praktyk unikania opodatkowania nie przyniosły zbyt wielu pozytywnych efektów. W 2015 roku rozpoczęto inicjatywę Base Erosion and Profit Shifting (BESC). W ramach BESC ponad 135 krajów wdraża 15 działań, których celem jest zwalczanie unikania opodatkowania, zapewnienie bardziej przejrzystego systemu podatkowego czy poprawa spójności przepisów podatkowych. Natomiast w 2017 roku w UE weszła w życie czarna lista rajów podatkowych, natomiast w USA ustawa Tax Cuts and Job Acts obniżająca stawkę CIT z 35% do 21%. Wszystkie wyżej opisane instrumenty nie rozwiązały problemów rajów podatkowych. W zasadzie stopień unikania płacenia podatków przez korporacje nie zmalał.

Zobacz też: Najbogatsi Rosjanie są w potrzasku. Kończą się im raje podatkowe

W krajach UE do największych rajów podatkowych należą Irlandia, Luksemburg i Belgia. PIE wskazuje, że dochody z transferowanych podatków stanowiły w tych krajach odpowiednio 59%, 65% i 38% całkowitych dochodów z CIT.

Przyciągały one [Irlandia, Luksemburg i Belgia – red.] korporacje niskimi stawkami podatkowymi lub możliwością obniżania bazy podatkowej. Polska była jednym z krajów tracących na tej strukturze. Tax Justice Network szacuje straty na około 18,9 mld PLN rocznie. Wielkość efektywnej stawki CIT dla korporacji międzynarodowych wynosi około 16 proc., czyli jest zbliżona do średniej UE – wyjaśniają analitycy PIE

Zobacz też: Deficyt przyśpieszył zmiany – UE ograniczy raje podatkowe

Na czym polega propozycja BEFIT i GLoBE? Nowe ramy opodatkowania korporacji wprowadzą m.in. wspólne zasady obliczania podstawy opodatkowania, minimalny podatek CIT w wysokości 15%, harmonizację przepisów cen transferowych oraz metodę naliczania należnego podatku polegającą na tym, że korporacja, która zapłaci mniej niż 15% podatku w danym kraju, będzie zobligowana uiścić powstałą różnicę.

Co ciekawe, z wyliczeń EU Tax Obserwatory wynika, że Polska będzie jednym z beneficjentów nowych regulacji.

Polska, podobnie jak inne kraje UE, będzie beneficjentem nowych regulacji. Szacuje się, że dodatkowe roczne dochody wynikające z wprowadzenia BEFIT mogą przynieść Polsce nawet 4,1 mld EUR rocznie. Zyskają również duże gospodarki, jak Niemcy czy Hiszpania. Co więcej, EU Tax Observatory szacuje, że wyniki dochodów podatkowych mogą wzrosnąć w krajach o charakterze rajów podatkowych, np. w Belgii – wskazują ekonomiści PIE

Zobacz też: UE planuje opodatkować emisje z żeglugi. Co z kosztami frachtu?

Źródło: Tygodnik PIE

Paradoks polega na tym, że unijne raje podatkowe (Belgia, Irlandia, Luksemburg), które de facto powinny najwięcej tracić na nowych regulacjach, będą głównymi beneficjentami dyrektyw GLoBE i BEFIT. Można więc zadać pytanie: czy taka reforma jest dobrze zaprojektowana?

Pierwsza Rzeczpospolita była rajem podatkowym

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker