FinanseGospodarkaPolska

Edukacja finansowa w szkołach? Polacy są na „tak”!

Polacy wbrew deklaracjom, nie wiedzą nic o finansach, co odbija się potem niekorzystnie na systemie emerytalnym, czy rynku kapitałowym. Z tego powodu tak ważna jest obowiązkowa edukacja finansowa w szkołach.

Wiedza Polaków o finansach mocno kuleje. Jednym z potencjalnych rozwiązań tego problemu jest obowiązkowa edukacja finansowa w szkołach. Przy czym, zgodnie z badaniem ankietowym przeprowadzonym na zlecenie IPF Group, właściciela Provident Polska, wprowadzenie nowych zajęć spotkałoby się z bardzo pozytywnym odbiorem.

  • Polacy myślą, że znają się finansach i niestety są w poważnym błędzie, na co wskazują między innymi badania Eurostatu. 
  • Za zły stan wiedzy mieszkańców naszego kraju odpowiada między innymi system edukacji. Niemal połowa Polaków jest zdania, że nie wyniosła żadnej praktycznej wiedzy o finansach ze szkoły.
  • Obowiązkowa edukacja finansowa w szkołach cieszy się w naszym kraju sporym poparciem. Ponad 70 proc. ankietowanych chciałoby, aby takie zajęcia odbywały się w szkołach ponadpodstawowych. 

Polacy są pewni swojej wiedzy o finansach, a zdecydowanie nie powinni!

Z szeregu badań wynika, że Polacy bardzo wysoko oceniają swoją wiedzę z dziedziny finansów. Weźmy za przykład sondaż przeprowadzony na zlecenie IPF we wstępie. Niemal co drugi ankietowany stwierdził, że czuje się pewnie z posiadaną wiedzą dotyczącą produktów i usług finansowych. Co więcej, wśród określonych grup, ten odsetek był jeszcze większy. Przykładowo w przypadku Polaków, którzy zadeklarowali, że po wszystkich wydatkach, co miesiąc zawsze zostaje im określona sumka, osiągnął on aż 80 proc. Z kolei w badaniu przeprowadzonym przez Eurostat aż 40 proc. ankietowanych Polaków oceniło swoją wiedzę o finansach jako wysoką. Co warto zaznaczyć, lepszą opinię o swoich kwalifikacjach mieli jedynie Francuzi oraz Rumunii.

Szkoda tylko, że ta dobra samoocena bynajmniej nie wynika z wiedzy posiadanej przez mieszkańców naszego kraju. Otóż ramach badania Eurostatu postanowiono również zadać pięć pytań z zakresu finansów. Przy czym, aby wiedza danej osoby została oceniona jako „wysoka”, należało odpowiedź poprawnie na co najmniej cztery pytania. W Polsce taki wyczyn udał się jedynie co piątemu uczestnikowi badania. Tym samym pod tym względem w UE znaleźliśmy się na 6. miejscu, szkoda tylko, że od końca. Tylko w pięciu krajach odsetek takich osób był niższy: Grecja (19 proc.), Hiszpania (19 proc.), Cypr (19 proc.), Portugalia (16 proc.) i Rumunia (13 proc.). Ponadto, co podkreśla między innymi OECD, a bardzo dobrze pokazuje postrzeganie Pracowniczych Planów Kapitałowych, czy szerzej indywidualnego oszczędzania na emeryturę ograniczona jest również wiedza na temat zasad funkcjonowania polskiego systemu emerytalnego. 

Wiedza z zakresu finansów Polaków kuleje

Czym za młodu skorupka nasiąknie tym na starość trąci

Jednym z winowajców tego stanu rzeczy jest nieobecność edukacji finansowej w szkołach. Co prawda aktualnie istnieje obowiązkowy przedmiot „biznes i zarządzenie” (wcześniej „podstawy przedsiębiorczości”), ale w praktyce rzadko kiedy, jeżeli w ogóle (w praktyce często na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości w szkołach liczy się pochodne albo analizuje twórczość Mickiewicza) realizuje się podstawę programową. Sami Polacy wskazują, że system edukacji mocno zawodzi pod tym względem. Z danych zaprezentowanych poniżej wynika, że aż 46 proc. mieszkańców naszego kraju jest zdania, że formalna edukacja finansowa nie dała im żadnej praktycznej, użytecznej wiedzy. Co więcej, zaledwie 3 proc. ankietowanych wskazało, że system edukacji wyposażył ich w pełną wiedzę na temat finansów. 

Edukacja finansowa w szkołach?
Źródło: Provident Polska

W wyniku tego po upuszczeniu szkoły Polacy na własną rękę próbują zdobyć wiedzę o finansach. Niestety często ich wysiłki są bezowocne. Przykładowo najważniejszym źródłem informacji dotyczącym inwestycji na rynku kapitałowym dla mieszkańców naszego kraju jest Internet, który jak możemy wyczytać w raporcie OECD, jest dla Polaków:

przytłaczający ze względu na dużą liczbę źródeł, ilość informacji i specjalistyczny język.

Co należy zaznaczyć, brak wiedzy w tej konkretnie kwestii kończy się, że w kraju nad Wisłą, inwestycje polegają przede wszystkim na zakupie mieszkania z nadzieją, że w przyszłości jego wartość będzie rosnąć. Ze względu na brak wiedzy w naszym kraju stroni się od inwestycji na rynkach finansowych. Zgodnie z danymi przywołanymi przez analityków OECD aż 62 proc. Polaków uważa, że nie ma wystarczającej wiedzy, by móc inwestować na rynku finansowym.

Edukacja finansowa w szkołach jest potrzebna i pożądana

Z tych powodów tak ważna jest rzetelna edukacja finansowa w szkołach i nie tylko w nich. Dzięki niej mieszkańcy naszego kraju mogliby zdobyć tak ważną w dzisiejszych czasach wiedzę. Co więcej, wdrożenie takiego rozwiązania spotkałoby się z ogólną aprobatą mieszkańców naszego kraju. Łącznie aż ponad 70 proc. uczestników badania zleconego przez IPF stwierdziło, że chce wprowadzenia obowiązkowej edukacji finansowej w szkołach ponadpodstawowych. Ponadto 57 proc. jest zdania, że nauka analizowanych zagadnień powinna rozpocząć się już w podstawówce. Do tego według Polaków nauczać powinno nie tylko państwo, ale również prywatne przedsiębiorstwa. 6 na 10 ankietowanych zadeklarowało, że firmy działające w sektorze finansowym również powinny edukować o inwestowaniu, oszczędzeniu, działaniu rynku kapitałowego itd.

Polacy to ekonomiczni analfabeci. Nie widzą zależności między podatkami a wydatkami państwa

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker