Polska

Wiodące miasta akademickie w Polsce. Tam gdzie studenci, tam rozwój [RANKING]

W rankingu przygotowanym przez PIE wśród najbardziej akademickich miast przodują Warszawa, Kraków oraz Wrocław.

W Polsce studiuje 1,2 mln osób. To przede wszystkim ludzie młodzi, którzy mogą wybierać z oferty 364 uczelni zlokalizowanych w 94 miastach. Miasta, które odznaczają się wysoką akademickością, najczęściej cieszą się także wysokim stopniem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jakie są najważniejsze miasta akademickie w Polsce?

  • Największą akademickością w Polsce może pochwalić się Warszawa.
  • W rankingu najbardziej akademickich miast w Polsce przodują Warszawa, Kraków oraz Wrocław.
  • Najwięcej studentów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców znajduje się w Poznaniu.
  • Im bardziej akademickie miasto, tym co do zasady większy rozwój społeczno-gospodarczy miasta.

Najważniejsze miasta akademickie w Polsce

W 2022 r. liczba studentów w Polsce wynosiła 1,2 mln. Od wyboru uczelni i miasta najczęściej zależą dalsze życiowe losy. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego na podstawie Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023, wyróżnili 31 Wiodących Miast Akademickich i porównali poziom ich akademickości.

Akademickość została oceniona na podstawie 7 kryteriów, które obejmowały: prestiż, liczbę absolwentów na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukową, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie. Wyniki zostały przedstawione w raporcie Akademickość miast (II). W aneksie można znaleźć wskaźniki, jakie przyjęto dla danych kryteriów. Przykładowo na prestiż składa się (1) ocena przez kadrę akademicką oraz (2) uznanie międzynarodowe.

Tak powstał ranking najbardziej akademickich miast w Polsce, którego niekwestionowanym liderem została Warszawa, uzyskując indeks akademickości na poziomie 100 pkt. Na drugim miejscu uplasowano Kraków (50,1 pkt). Na trzecim Wrocław (42,6 pkt). W czołówce znalazły się jeszcze Poznań, Gdańsk, Lublin, Katowice, Łódź, Szczecin oraz Białystok. Szczegółowe wartości indeksu, jakie otrzymały poszczególne miasta, można odczytać z poniższego wykresu.

Indeks Akademickości Miast. Źródło: opracowanie PIE, raport Akademickość Miast (II), grudzień 2023 r.
Indeks Akademickości Miast. Źródło: opracowanie PIE, raport Akademickość Miast (II), grudzień 2023 r.

Zobacz też: Biden umorzy studenckie długi. Wynoszą już niemal 2 bln USD

Na akademickości zyskuje Gdańsk i Lublin, traci Łódź i Rzeszów

PIE podobny ranking stworzył w 2019 r. W ciągu 4 latach z 5. na 7. pozycję awansował Gdańsk. Jedną lokatę zyskały Katowice, a stracił Lublin. Z kolei o dwie pozycje w dół spadła w rankingu Łódź. Najbardziej z wszystkich 31 Wiodących Miast Akademickich zyskał Lublin, który awansował aż o 6 pozycji. Najmocniej spadły Siedlce (6 pozycji) oraz Rzeszów (5 pozycji).

Najważniejsze miasta akademickie w Polsce pod względem liczby studentów

Nikogo raczej nie zaskoczy fakt, że Warszawa jest także najważniejszym ośrodkiem akademickim w Polsce pod względem liczby studentów. W 2023 r. w stolicy studiowało 247 tys. osób. na 69 uczelniach, czyli 20 proc. wszystkich studentów w Polsce. Na drugim miejscu znajduje się Kraków (128 tys.), na trzecim Poznań (114 tys.). Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują: Wrocław (104 tys.), Łódź (72 tys.), Gdańsk (67 tys.), Lublin (59 tys.), Katowice (51 tys.), Rzeszów (34 tys.) oraz Toruń (31 tys.).

Najłatwiej można spotkać studenta w Poznaniu. Tutaj aż 210 na 1000 mieszkańców stanowią studenci, co czyni stolicę Wielkopolski najbardziej „zaludnionym przez studentów” miastem w Polsce. Drugie są Katowice (182 na 1000 mieszkańców), a trzeci Lublin (174/1000).

Im wyższa akademickość, tym większy rozwój miasta

Analitycy PIE zaznaczają, że pomiar wpływu danego czynnika na sytuację regionu jest zadaniem trudnym. Z licznych badań wynika jednak, że akademickość ma pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miasta i jest jednym z jego najważniejszych zasobów.

Analitycy przyjrzeli się, jak poziom akademickości polskich miast ma się do ich rozwoju społeczno-gospodarczego. Listę wskaźników, jakie przyjęto dla oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast przedstawia poniższa tabela. Szczegółowe informacje można uzyskać w raporcie.

miasta akademickie w Polsce
Wpływ akademickości na rozwój społeczno-gospodarczy w miastach. Źródło: opracowanie PIE, raport Indeks Akademickości Miast (II), grudzień 2023 r.

Okazuje się, że akademickość ma związek z rozwojem miasta. Jak widać na poniższym wykresie, najczęściej wysoki poziom akademickości idzie w parze z wysokim rozwojem społeczno-gospodarczym miasta. Tak jest w przypadku Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Katowic i Lublina. Miasta, które mimo wysokiej akademickości, gorzej wypadają w zakresie swojego rozwoju to Łódź i Szczecin. Niedawno napisałem artykuł o problemach Łodzi w kontekście jej wyludniania się.

Akademickość a rozwój społeczno-gospodarczy Wiodących Miast Akademickich. Źródło: opracowanie PIE, raport Indeks Akademickości Miast (II), grudzień 2023 r.
Akademickość a rozwój społeczno-gospodarczy Wiodących Miast Akademickich. Źródło: opracowanie PIE, raport Indeks Akademickości Miast (II), grudzień 2023 r.

Z kolei miasta, które charakteryzują się niższą akademickością od przeciętnej, to także miasta, gdzie rozwój społeczno-gospodarczy jest niższy. Wśród nich znajdują się m.in. Białystok, Bydgoszcz, Kielce, Olsztyn, Toruń czy Zielona Góra. 

Dr Katarzyna Dębkowska, kierowniczka zespołu foresightu gospodarczego PIE, tak skomentowała wyniki analiz:

Raport PIE potwierdził występowanie wyraźnej współzależności pomiędzy akademickością a rozwojem społeczno-gospodarczym miast. W miastach o wyższym rozwoju społeczno-gospodarczym częściej znajdziemy uczelnie, które są wysoko oceniane w rankingach ze względu na poziom kształcenia. Jednocześnie funkcjonowanie dobrych uczelni w mieście przekłada się na większy rozwój samego miasta. Uczelnie w mieście to zasób, który przekłada się na większą liczbę mieszkańców, rozwój wszelkiego rodzaju infrastruktury, wzrost poziomu życia czy atrakcyjniejszy rynek pracy.”

Zobacz też: Udany program zniżek studenckich Ryanair działa już szósty rok

Liczba uczelni w Polsce spada

W Polsce rokrocznie zmniejsza się liczba uczelni. Przyczyną jest spadek liczby uczelni zawodowych oraz uczelni niepublicznych. Liczba uczelni niepublicznych w ciągu 10 lat zmniejszyła się o ⅓, jednak wciąż jest ich więcej niż publicznych, bo ok. 60 proc. Spada też liczba uczelni zawodowych, choć nadal stanowią one większość, bo ok. 2/3 wszystkich polskich uczelni.

Studenci nadal preferują studia stacjonarne (⅔ z nich). 80 proc. z nich kształci się na uczelniach akademickich, a 20 proc. na zawodowych. Zdecydowanie częściej na zdobycie wyższego wykształcenia decydują się kobiety. Studentki stanowią 58 proc. ogółu osób uczących się na uczelniach w Polsce.  

Zapracowany jak student. Jak praca podczas studiów przekłada się na późniejsze zarobki?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker