Europa

Kryzys w Niemczech? Polski eksport na tym zyskuje

Kryzys w Niemczech mimo panującej opinii może opłacić się Polsce. Odnotowaliśmy zauważalny wzrost eksportu do naszego sąsiada

Kryzys w Niemczech jest faktem. Nie wiadomo kiedy nasz zachodni sąsiad z niego wyjdzie. Jednak ważniejszymi wieściami dla nas jest to, że mimo stagnacji na zachodzie Polska nie tylko traci, ale i zyskuje. Odnotowaliśmy wzrost udziału w niemieckim imporcie.

Kryzys w Niemczech szansą dla V4

2023 rok nie był najlepszy dla niemieckiego importu. Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny Niemiec, zmalał on wtedy aż o 10,1%. Co ciekawe, mimo takiego spadku import towarów z Grupy Wyszehradzkiej wygląda bardzo korzystnie dla tych państw. Wartość dostaw towarów do Niemiec z Węgier rok do roku zwiększyła się o 8 %, ze Słowacji o 5,5%, a z Czech i Polski po 3%.

Bardzo wysoka odporność eksportu z grupy państw V4 wynika ze specyfiki tego eksportu. Towary wysyłane na rynek niemiecki są na rynku niemieckim nadal relatywnie tańsze niż pochodzące od dostawców z innych krajów. Obecny kryzys w Niemczech oraz recesja skłania konsumentów do zrezygnowania z droższych produktów, co zachęca do szukania substytutów wśród tańszej oferty. M.in. z Polski.

Zobacz także: Najem jest tak nieopłacalny, że biją go nawet obligacje skarbowe

Dzięki temu państwa Grupy Wyszehradzkiej zwiększyły w poprzednim roku swój udział w niemieckim imporcie towarów o 2 p.p. A sama Polska była drugim państwem, które powiększył swój udział najwięcej. Pierwszym było USA. W 2023 roku nasz udział w niemieckim imporcie był wyższy o 0,75 p.p. dzięki czemu osiągnął poziom 6%. Natomiast Czechy odnotowały wzrost o 0,55 p.p. do 4,5%, Węgry o 0,46 p.p. do 2,7%, a Słowacja o 0,23 p.p. do 1,5%. Wymienione państwa w 2023 roku odpowiadały za prawie 15% dostaw towarów do Niemiec. Warto wspomnieć, że udział Chin w 2023 roku wyniósł 11,5%. Oznacza to spadek o 1,3 p.p. niż w 2022 roku.

Udział państw Grupy Wyszehradzkiej w niemieckim imporcie wybranych grup produktów w 2023 r

Jak podaje specjalista Polskiego Instytutu Ekonomicznego Łukasz Ambroziak:

Grupa Wyszehradzka jest kluczowym dostawcą do Niemiec niektórych wyrobów przetwórstwa przemysłowego. W 2023 r. ponad 61 proc. wyrobów tytoniowych oraz blisko 46 proc. mebli sprowadzonych do Niemiec pochodziło z państw V4.

Odpowiadały one także za blisko 30 proc. dostaw pojazdów samochodowych oraz części motoryzacyjnych do Niemiec oraz za ponad 27 proc. niemieckiego importu urządzeń elektrycznych i wyrobów z drewna. Wysoki, bo powyżej 20 proc., był także udział państw V4 w przywozie do Niemiec wyrobów gotowych z metali, wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

Kryzys w Niemczech okazał się korzystny dla Polski

PIE zaznacza, że mimo recesji w 2023 roku państwa V4 wyraźnie zyskały na znaczeniu jako dostawca niektórych wyrobów do Niemiec. Aż o 17 p.p. zwiększył się udział wymienionych państw w imporcie tytoniu. Był to najwyższy wynik. Z kolei o 6,7 p.p. w imporcie mebli. O 3 p.p. wzrósł import pozostałych wyrobów z surowców niemetalicznych. Z kolei o 1,5 p.p. w imporcie metali, maszyn i urządzeń oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

W niektórych grupach wyrobów przemysłowych znaczenie państw V4 w dostawach do Niemiec zmalało. Były to m.in. komputery, urządzenia elektroniczne i optyczne, pozostały sprzęt transportowy oraz koks i produkty rafinacji ropy naftowej.

Zobacz także: Logistyka e-commerce stoi przed poważnymi wyzwaniami. Czy handel online sobie poradzi? [RAPORT]

Co ciekawe odporny na kryzys w Niemczech okazał się również nasz oraz czeski eksport wyrobów przemysłu motoryzacyjnego. Najlepiej wypadła Polska, której udział w niemieckim imporcie wyrobów przemysłu motoryzacyjnego zwiększył się o 0,7 p.p. do 8,4 proc. Natomiast jedynie o 0,1 p.p. wzrosło znaczenie Czech. Chociaż i tak stanowią większy udział niż my, ponieważ 9,6%.

Natomiast Węgry i Słowacja straciły na znaczeniu w dostawach wyrobów przemysłu motoryzacyjnego do Niemiec. Węgrzy o 0,3 p.p. a Słowacy o 0,2 p.p. Dobry wynik Polski to przede wszystkim efekt dostaw części motoryzacyjnych, a w mniejszym stopniu gotowych pojazdów.

Niemiecki eksport zaczyna odbijać

Warto w tym miejscu przywołać analityka Obserwatora Gospodarczego Gabriela Chrostowskiego:

Spoglądając na dane dotyczące handlu zagranicznego, można zauważyć, że eksport Niemiec ma się generalnie lepiej od importu. W styczniu eksport wzrósł o 6,3% m/m po odsezonowaniu (prognoza: 1,5%), podczas gdy import zwiększył się o 3,6% m/m (prognoza: 1,8%).

Ubiegłoroczna stagnacja w eksporcie była słabsza, zaś obecne odbicie silniejsze. Prawy wykres przedstawiający średnią 3-miesięczna dla dynamik miesięcznych eksportu i importu sugeruje, że eksport dotknął już dna i może stać się kołem zamachowym tegorocznego wzrostu PKB i czynnikiem pozwalającym uniknąć recesji drugi rok z rzędu.

Zobacz także: Niemiecki eksport odbija od dna. To dobra wiadomość dla naszych sąsiadów

Odbicie w niemieckim eksporcie należy łączyć z poprawiającą się koniunkturą w gospodarce światowej. W wielu regionach koniunktura wygląda coraz lepiej, szczególnie na rynkach wschodzących, ale także w Wielkiej Brytanii, Korei Południowej czy Japonii. Coraz lepsze wskaźniki koniunktury notują również kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Wskutek ożywienia w wielu krajach, globalny indeks produkcji obliczany przez analityków JP Morgan wzrósł z 51,8 pkt w styczniu do 52,1 pkt w lutym, co stanowi najwyższy odczyt od czerwca ub. roku.

Podsumowując, styczniowe dane z niemieckiej wymiany handlowej są powiewem lekkiego optymizmu. Być może recesji uda się uniknąć, ale do generowania wyższych stóp wzrostu niż marne 0-0,5% niezbędne jest przebudzenie konsumenta, inwestora, a może nawet państwa.

Porównanie stanów USA do państw. 7 największych znalazłoby się w G20

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker