Drogi I mosty

GDDKiA wydała ponad 18 mld złotych na budowę i utrzymanie dróg

Ponad 18,3 mld zł wydała w 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na działalność statutową (budowę i utrzymanie sieci drogowej). Drogowcy podają, że w każdym miesiącu zasilali branżę budowlaną kwotą wyższą niż w danym miesiącu poprzedniego roku i w sumie wydano 4,6 mld złotych więcej niż w 2019 roku. Pandemia nie zahamowała inwestycji drogowych. Rok zakończono, realizując 96 zadań o łącznej długości ponad 1225,2 km.

Ponad 18 mld złotych na budowę i utrzymanie dróg

W 2020 roku GDDKiA udostępniła do ruchu niemal 140 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4269 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. Od początku 2021 roku podpisano sześć umów na realizację blisko 88 km dróg. Tym samym w realizacji są 102 zadania z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 1313 km i wartości 48,1 mld zł. GDDKiA informuje też, że zawarto umowy na realizację trzech obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości blisko 20 km i wartości ok. 420 mln zł.

Zobacz także: Rozbudowa autostrady A2 – ważna decyzja została wydana

Realizacja inwestycji drogowych zapewnia branży wykonawczej stały dopływ środków. W 2021 roku w planach jest wydanie ok. 19,3 mld zł. Będą ogłaszane kolejne przetargi, zarówno na realizację inwestycji drogowych jak i opracowanie dokumentacji. Plan na rok 2021 to ogłoszenie przetargów na realizację łącznie około 680 km dróg krajowych, w tym ok. 350 km dróg ekspresowych i obwodnic o szacowanej wartości ok. 17,6 mld zł oraz ok. 335 km na zadania na istniejącej sieci dróg o szacowanej wartości ok. 2,5 mld zł.

GDDKiA jest największym beneficjentem funduszy unijnych

GDDKiA jest największym beneficjentem funduszy unijnych w Polsce. W 2020 roku Dyrekcja podpisała kolejnych dziewięć umów o dofinansowanie i tym samym łącznie jest 70 projektów z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartości całkowita tych inwestycji wynosi ponad 79 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to 44,4 mld zł oraz wkład UE to około 37,7 mld zł. Uwzględniając ww. dziewięć umów o dofinansowanie, kontraktacja środków UE dla GDDKiA wynosi około 88 proc.

Zobacz także: Najdłuższa autostrada w Polsce – polskie drogi częściowo ukończone

Do końca lutego 2021 roku złożono w sumie 828 wniosków na kwotę 40,11 mld zł wydatków kwalifikowalnych. Certyfikacji poddano 786 wniosków na kwotę 37,72 mld zł. Do Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu refundacji wpłynęło już 32,01 mld zł. Przypomnijmy, że alokacja dostępnych dla GDDKiA środków unijnych to 9,871 mld euro, co po przeliczeniu przy obowiązującym kursie walut jest równowartością niemal 43,31 mld zł. Obecnie rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie dla trzech projektów, a kilka kolejnych złożone zostanie jeszcze w tym roku. GDDKiA planuje, że po podpisaniu nowych umów poziom kontraktacji osiągnie poziom ok. 94 proc.

GDDKiA

Rząd rezygnuje z PPP. S10, S6 i Obwodnicę Trójmiasta pobuduje GDDKiA

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker