Uncategorized

Decentralizacja sprawiła, że indyjskie wioski rozwijają się szybciej

Indie do dziś zmagają się z wieloma problemami gospodarczymi. Niektórzy winą za zacofanie obarczają system kastowy. Jednak jak pokazują badania, od lat 90. XX wieku można zaobserwować znaczny postęp, szczególnie w rozwoju obszarów wiejskich, a wszystko dzięki przeprowadzonej decentralizacji. 


Decentralizacja jako szansa na poprawienie warunków życia

Decentralizacja jest procesem przekazywania lokalnym organom władzy publicznej zadań, które dotychczas wykonywane były przez władzę centralną. W konsekwencji gminy, powiaty i województwa zyskują dodatkowe kompetencje. Przekazywanie władzy mniejszym jednostkom miało zwiększyć efektywność oraz przyspieszyć rozwój obszarów wiejskich. W ostatnich dekadach decentralizacji dokonywano w wielu państwach świata. W 1992 roku w Indiach wprowadzono reformę federalną, dzięki której utworzono jednostki samorządu terytorialnego. Jednak decentralizacja w Indiach nie przyszła łatwo. Największymi barierami uniemożliwiającymi wdrożenie instytucji demokratycznego samorządu były skostniałe struktury społeczne, oparte na systemie kastowym. Struktura w Indiach nie była demokratyczna, osoby urodzone w wyższej kaście decydowały o losie urodzonych „niżej”. Decentralizację odwlekał także opór drugiego szczebla indyjskiej administracji, czyli rządów stanowych, gdzie na porządku dziennym była korupcja oraz zacofanie cywilizacyjne. Po pokonaniu tych przeszkód okazało się, że powierzenie władzy samorządom przyniosło wiele korzyści dla gospodarki.

Zobacz także: Indie stają się potęgą technologiczną na naszych oczach

Determinanty rozwoju wsi w Indiach

Aby zmierzyć efekty decentralizacji, autorka badania bierze pod uwagę dwie kategorie – edukację i drogi. Edukacja wydaje się oczywistym czynnikiem, ponieważ jest ważnym wkładem w kapitał ludzki, a skoncentrowanie się na niej pozwala mierzyć efekty wprowadzonych reform. Lepszy dostęp do edukacji jest zatem kluczową kwestią warunkującą rozwój obszarów wiejskich. Ponadto edukacja odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących emigracji. Drogi również są dobrem publicznym, a w Indiach określają stopień rozwoju oraz umożliwiają lepszą komunikację z ośrodkami miejskimi, bezpośrednie przyczyniając się do zmniejszenia zacofania wsi.

Rezultaty decentralizacji

Zmiany na poziomie samorządów przełożyły się na zmiany w skali makro. Na poniższych wykresach można zauważyć, że Indie od lat 90. XX wieku rozwijają się znacznie dynamiczniej, niż miało to miejsce przed reformą federalną. Gdy rząd zlokalizowany w stolicy zaprzestał wydawania odgórnych rozporządzeń, samorządy mogły efektywniej wdrażać plan rozwoju, poprzez budowę dróg, co pozwoliło na lepszy dostęp do edukacji mieszkańcom wsi. Oczywiście na poprawę kondycji indyjskiej gospodarki składa się wiele czynników, lecz, jak dowodzi badanie, decentralizacja w znacznym stopniu umożliwiła rozwój biedniejszych obszarów oraz poprawę życia tamtejszej ludności. Dzięki temu wzrosła również wydajność pracy. Jak się okazuje, powierzenie władzy mniejszym jednostkom skoncentrowanym na danym obszarze, było lepszą decyzją od utrzymania władzy centralnej. Wcześniej rząd wydawał odgórne polecenia, które nie zawsze odpowiadały potrzebom lokalnej ludności. Należy mieć na uwadze, że Indie do duży kraj, bardzo zróżnicowany pod względem gospodarczym i kulturowym. Dzięki rozdrobnieniu administracyjnemu samorządy skupiły się na rzeczywistych potrzebach miejscowych. 

Wykres 1, 2. Wydajność pracy w Indiach w skali makro oraz z podziałem na sektory.  

Przykład Indii udowodnił, że decentralizacja władzy może przynieść znaczne benefity w odniesieniu do rozwoju wsi. Dzięki procesowi zaprowadzonemu w latach 90. XX wieku, postępująca decentralizacja oraz liberalizacja były katalizatorem przemian w indyjskiej gospodarce. Modernizacja Indii zachodziła powoli, jednak od trzydziestu lat można zaobserwować znaczną poprawę, jeśli chodzi o rozwój obszarów wiejskich, kontrolowanych przez instytucje samorządowe. 

Zobacz także: Indie stoją w obliczu poważnego kryzysu energetycznego

 

Na podstawie badania V. Narasimhan, Decentralization, Rural Development, and Growth: Evidence from India, University od Zurych, 2021.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker