Afryka i Bliski WschódGospodarka

Kryzys żywnościowy w Afryce: Bank Światowy przeznaczy 2,3 mld USD w ramach programu wsparcia

Bank Światowy zatwierdził program wsparcia, w ramach którego przeznaczy 2,3 mld dolarów na pomoc dla państw Afryki Wschodniej oraz Południowej. Kwota zostanie wykorzystana na zwiększenie odporności systemów żywnościowych w regionie. Kryzys żywnościowy w Afryce pogłębił się w obliczu wojny, przez co kontynent ten wymaga jeszcze większego wsparcia organizacji międzynarodowych. 

Polski Instytut Ekonomiczny o bezpieczeństwie żywnościowym na świecie

Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie na temat bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu wojny na Ukrainie przedstawił multum istotnych liczb:

  • o 8-13 mln może wzrosnąć liczba osób niedożywionych według FAO w latach 2022-23,
  • o ok. 75% zmniejszył się eksport Ukrainy w marcu 2022 roku,
  • o 11,5 mln ton zmalała produkcja pszenicy w Ukrainie w sezonie 2022/23 według USDA,
  • o 12,6% m/m wzrósł indeks cen żywności FAO w marcu 2022 roku (najwyżej w historii),
  • średni udział Rosji i Ukrainy w globalnym eksporcie pszenicy wynosił 33% w latach 2018-2020,
  • 75,3% eksportu pszenicy z Ukrainy i Rosji trafiło do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Ekonomiści PIE wnioskują, że skutkiem rosyjskiej agresji na Ukrainę może być światowy kryzys żywnościowy. Jest to efekt uzależnienia wielu państw — szczególnie na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej — od surowców rolnych sprowadzanych ze wschodu Europy, których podaż drastycznie spadła, co przełożyło się na gwałtowny wzrost cen. W związku z powyższym, zarówno ekonomiczna, jak i fizyczna dostępność żywności jest obecnie ograniczona. Wojna pogorszyła sytuację żywnościową w przebywających od lat w kryzysie państwach afrykańskich.

Zobacz także: Wskaźnik wrażliwości na utratę bezpieczeństwa żywnościowego. Które państwa są zagrożone? [MAPA]

Kryzys żywnościowy w Afryce

Jak wskazuje PIE, wśród krajów najbardziej narażonych na utratę bezpieczeństwa żywnościowego są Benin, Korea Północna, Sudan, Nikaragua, Demokratyczna Republika Konga, Armenia, Egipt, Liban, Gruzja oraz Rwanda. Zatem większość z nich stanowią państwa z Afryki, które przecież od lat zmagają się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Wojna nie wywołała kryzysu żywnościowego w tym regionie, tylko go pogłębiła.

Do takich czynników jak ekstremalne warunki pogodowe, epidemie, niestabilność polityczna, źle funkcjonująca gospodarka rynkowa czy konflikty społeczne doszły jeszcze perturbacje na światowym rynku surowców rolnych oraz energetycznych. Jak wskazuje Bank Światowy tylko do lipca 2022 roku ok. 66,4 mln osób w regionie Afryki Wschodniej oraz Południowej doświadczyło stresu związanego z zaspokojeniem potrzeb żywnościowych, sytuacji nadzwyczajnej, głodu lub kryzysu żywnościowego. To przerażająco wysoka liczba ludzi.

Większość gospodarstw domowych w Afryce Subsaharyjskiej wydaje ponad 50% swoich dochodów na żywność! W Polsce jest to 27,7%, a w Niemczech ok. 14%. Im większy dobrobyt, tym udział wydatków na konsumpcję żywności mniejszy. W Sudanie, Etiopii czy Angoli roczna inflacja żywności wynosi ponad 20%. Skala trudności ekonomicznych i społecznych, z jakimi zmagają się Afrykańczycy, jest monstrualna.

Prawda jest taka, że pandemia oraz wojna odsunęły w czasie zwalczenie ubóstwa do minimalnego poziomu zgodnie z Agendą na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Gwałtowny wzrost cen żywności, szoki podażowe oraz zacieśnienia warunków finansowych będą pogarszać sytuację społeczno-ekonomiczną w Afryce, na co muszą reagować instytucje międzynarodowe.

Zobacz także: Bezpieczeństwo żywnościowe Indii jest zagrożone. Nadchodzi fala głodu

Bank Światowy przeznaczy 2,3 mld dolarów na pomoc krajom Afryki Wschodniej i Południowej

Bank Światowy poinformował, że przeznaczy 2,3 mld dolarów na walkę z kryzysem żywnościowym w Afryce Południowej oraz Wschodniej. Pomoc finansowa została przyznana w ramach Programu Odporności Systemów Żywnościowych dla Afryki Wschodniej i Południowej (FSRP). Celem programu jest wzmocnienie systemów żywnościowych, w tym m.in. wprowadzenie nadzwyczajnych środków handlowych, wsparcie w sytuacjach kryzysowych dla producentów oraz zwiększenie awaryjnych rezerw żywności. Ponadto Bank Światowy wdroży warunkowe reagowanie kryzysowe, co oznacza, że w momencie nagłego ryzyka utraty bezpieczeństwa żywnościowego będzie automatycznie, bez zbędnych formalizacji, reagował szybkim wsparciem finansowym.

Jest to pierwsza regionalna i wielosektorowa operacja skupiająca się na zmniejszeniu liczby osób niepewnych bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce Wschodniej i Południowej poprzez zwiększenie odporności systemów żywnościowych i gotowości do walki z rosnącym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Stanowi uzupełnienie podobnego programu, który Bank zatwierdził niedawno dla Afryki Zachodniej i Środkowe – powiedział Hafez Ghanem, wiceprezes Banku Światowego na Afrykę Wschodnią i Południową

Zobacz także: Czy bezpieczeństwo żywnościowe Polski jest zagrożone? Otóż nie jest

Głównym krajami, dla których zostanie przyznana pomoc, są Etiopia oraz Madagaskar. W Etiopii aż 22,7 mln ludzi nie ma dostępu do żywności w wyniku suszy, która nęka ten kraj. To tak jakby ponad połowa gospodarstw domowych w Polsce nie była w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb żywnościowych. W Madagaskarze również susza jest główną przyczyną głodu, gdzie 7,8 mln osób boryka się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego.

Chociaż wstrząsy systemu żywnościowego spowodowane klimatem zdarzały się średnio raz na 10 lat, teraz pojawiają się co 2,5 roku. Jest to zbyt częste, aby kraje, regiony lub gospodarstwa rolne mogły dostatecznie wyzdrowieć między wstrząsami, a zatem inwestowanie w odporność systemów żywnościowych jest kluczem do umożliwienia regionowi reagowania na wyzwania związane z systemami żywnościowymi w sposób bardziej oparty na współpracy i skuteczniejszy – powiedziała Boutheina Guermazi,  dyrektor Banku Światowego ds. Integracji Regionalnej Afryki, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Wojna w Ukrainie i wzrost cen surowców a sytuacja gospodarcza w Afryce [WYKRESY]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker