Azja i Oceania

Indie mogą uniknąć recesji i zyskać na trudnej sytuacji państw Zachodu

Indie w całej swojej historii od czasu uzyskania niepodległości nie doświadczyły gwałtownego spowolnienia gospodarczego. Prognozowana recesja również może ominąć Indie. Eksperci wskazują, jak można jej uniknąć. 

Indie w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej na świecie

Indie mogą całkiem sporo zyskać na recesji w państwach rozwiniętych. W związku z prognozowaną sytuacją niepokoje gospodarcze obejmują gospodarki Zachodu. Indie będące importerem netto wielu towarów powinny skorzystać na stosunkowo niekorzystnej sytuacji rynkowej. Pomimo że zagrożeniem będzie presja globalnego spowolnienia, które ograniczy eksport i wzrost gospodarczy, według indyjskich ekspertów samą recesję będzie można powstrzymać.

Zobacz także: Exodus chińskich fabryk. O miano nowej fabryki świata walczą Indie i Wietnam

Indie – recesja mało prawdopodobna?

Obawy o recesję pojawiły się, gdy banki centralne, w tym Fed czy EBC zaczęły agresywnie podnosić stopy procentowe. Jednak główny doradca ekonomiczny Anantha Nageswaran oficjalnie przyznał, że nie przewiduje recesji w indyjskich warunkach gospodarczych. Mimo tego gospodarka reaguje na wstrząsy wywołane wydarzeniami geopolitycznymi i próbuje powrócić do względnej normalności po pandemii. W Indiach inflacja detaliczna wzrosła w kwietniu do 7,79% r/r. Tym samym był to czwarty miesiąc z rzędu, w którym główna inflacja detaliczna utrzymuje się powyżej górnego poziomu tolerancji Indyjskiego Banku Rezerw, który wynosi 6%.

Avinash Godkhindi, dyrektor generalny i dyrektor generalny Zaggle, jednej z firm finetechowych:

Wysokie poziomy cen paliw i artykułów spożywczych oraz usług gospodarstwa domowego przyczyniły się do gwałtownego wzrostu inflacji, poziomu, który jest uważany za częściowo odpowiedzialny za podwyżkę stopy zwrotu o 40 punktów bazowych przez RBI. Ceny surowców pozostają wysokie, w nadchodzących miesiącach nadal będzie występować presja wzrostowa na inflację, zwiększając oczekiwania na podwyżkę stóp na czerwcowym posiedzeniu RBI w sprawie polityki pieniężnej.

Istnieje obawa, że dystrybutorzy będą gromadzić zapasy, czekając na dalszy wzrost cen, co może prowadzić do niedoborów. Pojawia się również często powielany problem, a więc przecenianie skutków geopolitycznych w krótkim okresie i niedocenianie ich wpływu w długiej perspektywie. Jest to przypadłość nie tylko inwestorów, ale również niektórych decydentów. Mowa przede wszystkim o formowaniu się dwóch frontów – z jednej strony sojusz USA-Europa i Chiny-Rosja z drugiej.

Jednak Indie zareagują inaczej na warunki rynkowe od USA:

W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, indyjska gospodarka nie przegrzewa się. Popyt w różnych sektorach nie wrócił w pełni, co prowadzi do presji inflacyjnej. Słaby popyt konsumpcyjny prawdopodobnie będzie miał więcej problemów w nadchodzących miesiącach.

Według indyjskich ekonomistów kluczowe dla uniknięcia recesji pozostaje obniżenie cła paliwowego, które ma natychmiastowy i wtórny wpływ na energię elektryczną, koszty transportu itp. Wspominają również o kontroli cen żywności poprzez złagodzenie limitów importowych (Więcej: Indie za wszelką cenę chcą uniknąć głodu. Planowane ograniczenia dot. eksportu cukru).

Godkhindi wskazuje również na konieczność wspierania kluczowych sektorów gospodarki:

Przemysł rolny, ogrodniczy i przetwórstwa spożywczego powinien otrzymać wsparcie finansowe, aby szybko ożywić gospodarkę na obszarach wiejskich. Recesja może zostać zatrzymana dzięki dobremu planowaniu. Rząd musi zwiększyć zdolność do generowania dochodów, aby zmniejszyć obciążenie osób o niskich dochodach gospodarstw domowych.

Zobacz także: Kolejne indyjskie lotnisko korzysta wyłącznie z OZE. Port wykorzystuje połączenie energii wodnej i słonecznej

W przypadku Indii wpływy z zagranicznych funduszy ulegną zmniejszeniu. Sytuacja ekonomiczna odbije się również na eksporcie, lecz gospodarka prawdopodobnie nie doświadczy recesji.

Indie z pewnością nie unikną reperkusji wojny w Ukrainie, jednak sama recesja nie jest prognozowana. Pomimo pesymistycznych nastrojów na światowych rynkach, Indiom uda się zachować jeden z najwyższych wzrostów na świecie. Dynamika PKB może osłabić się jednak z 8,7% do prognozowanych 7,2% w przyszłym roku rozliczeniowym. Według indyjskich ekspertów bardziej niepokojące od problemów z inflacją będzie tworzenie się nowych sojuszy na arenie międzynarodowej. Indie od lat balansują pomiędzy USA a Rosją. W ciągu ostatnich miesięcy kilkukrotnie pośrednio zwróciły się ku Rosji (Więcej: Indie nie wystąpiły przeciwko Moskwie, bo ta dostarcza im kluczową broń). Prawdopodobnie w przyszłości państwo będzie musiało opowiedzieć się po jednej ze stron.

Indie zmarnowały potencjał kolejnego pokolenia przez system kastowy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker