Finanse

Rynek Forex, czyli jak łatwo i szybko stracić pieniądze

Z opublikowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) raportu wynika, że rynek Forex nadal jest miejscem, na którym inwestorzy głównie tracą pieniądze. W samym jedynie 2021 roku łączna strata klientów wyniosła aż 1,159 mld złotych. Co więcej, na minusie zakończyło ten rok aż 71,9 proc. klientów inwestujących na tym rynku, czyli ok. 80 tys. osób. 

Rynek Forex w 2021 roku, czyli 1,159 mld zł strat

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport, w którym analitycy przyjrzeli się temu, jak inwestorzy radzili sobie na rynku Forex w 2021 roku. Co warto zaznaczyć, analitycy UKNF przez wspomniane określenie mają na myśli cały pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych, a nie tylko rynek walutowy. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, łączna strata klientów wyniosła prawie 1,159 mld złotych. Choć z drugiej strony łączny zysk osiągnął najwyższą wartość od 2017 roku, bo aż 413 mln złotych.

Wyniki klientów na rynku Forex

Zobacz także: Rynek NFT upada? Liczba transakcji spadła od września o 80%

Co warto zaznaczyć, jedynie w wielkościach absolutnych rok 2021 wygląda tak źle na tle lat 2017-2019. Otóż po wybuchu pandemii, rynek Forex zaczął się dynamicznie rozwijać. We wspomnianym okresie średnio liczba inwestorów działających na analizowanym rynku oscylowała wokół 40 tys. Z kolei w 2020 roku wyniosła już 85 tys., a w 2021 roku już ponad 110 tys. Jeżeli weźmie się to pod uwagę, to rok 2021 był jednym z lepszych dla ludzi inwestujących na rynku Forex. Średnia strata osiągnięta przez klienta wyniosła „zaledwie” ok. 6,7 tys. złotych, czyli była aż o ponad 70 proc. niższa niż w 2020 roku. 

Strata na klienta (w tys. zł)

Rynek Forex wymaga od inwestorów sporej wiedzy

Do tego, z danych zaprezentowanych poniższym wynika, że to właśnie w 2021 roku odsetek klientów, którzy  pod jego koniec odnotowali zysk, był największy. Choć dalej był on relatywnie niski, gdyż większość inwestorów (dokładnie 71,9 proc.) skończyła rok na minusie. Ten stan rzeczy najprawdopodobniej wynika z tego, iż należy mieć naprawdę sporą wiedzę, aby zarobić na handlu instrumentami pochodnymi w obrocie pozagiełdowym. Jak podkreśliło UKNF:

Instrumenty pochodne rynku OTC cechują się wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz akceptujących ryzyko utraty całości zainwestowanych przez nich środków.

Ile osób traci na rynku Forex, a ile zyskuje?

Zobacz także: ORLEN VC z pierwszą polską inwestycją bezpośrednią

Gdyby tak rzucić wszystko i zainwestować na GPW?

Na samym końcu chciałbym porównać zyskowność rynku Forex na tle polskiej giełdy, która już od dobrej dekady pogrąża jest w stagnacji. Jednakże niestety nie mamy danych odnośnie tego, jak radzą sobie ludzie inwestujący w akcje polskich spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Co więcej, nie wiemy nawet, ile i kiedy zainwestował statystyczny klient rynku Forex. Z tego powodu na potrzeby artykułu założę, że zrobił on to na samym początku roku. 

Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, gdyby ktoś taki pierwszego stycznia utworzył portfel akcji tak, aby ten przypominał jeden z popularniejszych indeksów giełdowych na GPW, a następnie sprzedał wszystkie posiadane udziały na pierwszym otwarciu giełdy w 2022 roku, wyszedłby on na tym średnio znacznie lepiej. Nie tylko nie odnotowałby straty, ale również znaczny zysk, największy, jeśli jego portfel inwestycyjny rósłby w takim samym tempie jak indeks mwig40. 

Rentowność inwestycji w wybrane indeksy giełdowe

Bankructwo Salwadoru zbliża się wielkimi krokami. Winny krach na rynku kryptowalut

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker