GospodarkaPolska

Marne wykształcenie, krótkie życie oraz śmiertelne wypadki, czyli o problemach mężczyzn w Polsce

Polacy żyją znacznie krócej od Polek, rzadziej od nich udaje im ukończyć studia oraz istotnie częściej ulegają śmiertelnym wypadkom w pracy

Jak wynika z raportu „Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce” autorstwa Michała Gulczyńskiego mężczyźni w naszym kraju na wielu polach są w znacznie gorszej sytuacji od kobiet. Choćby Polacy żyją znacznie krócej od Polek, rzadziej od nich udaje im się ukończyć studia oraz istotnie częściej ulegają śmiertelnym wypadkom w pracy. 

Marne wykształcenie, czyli o problemach mężczyzn w Polsce

Niekorzystne z perspektywy mężczyzn różnice pojawiają się na dosyć wczesnym etapie życia, ponieważ już w okresie gimnazjum. Młodzi Polacy osiągają znaczne gorsze wyniki z testów PISA (te piszą 15-latkowie) sprawdzających umiejętności z zakresu czytania niż młode Polki. Przy czym, jak w raporcie zaznacza Gulczyński, samo występowanie różnicy nie jest niczym interesującym (występuje ona w każdym kraju OECD), czego nie można powiedzieć o jej wielkości. Otóż w Polsce różnica między wynikami chłopców, a dziewcząt wyniosła w 2018 roku 33 punkty, gdzie dla wszystkich państw zrzeszonych w ramach organizacji OECD osiągnęła ona 30 punktów. 

Zobacz także: Prestiżowe amerykańskie akademie przy doborze członków patrzą na osiągnięcia oraz na… płeć

Co więcej, w przypadku najmniej zdolnych uczniów i uczennic różnica ta była jeszcze większa. W pierwszym decylu (10 proc. uczniów, którym na testach poszło najgorzej) wyniosła ona dla Polski 46 punktów, a dla całego OECD 42 punkty. Ponadto warto zaznaczyć, iż zgodnie z wynikami testów PISA, funkcjonalny analfabetyzm, czyli nieumiejętność czytania ze zrozumieniem na tyle sprawnie, aby możliwe było efektywne funkcjonowanie w codziennym życiu, dotyczy aż 20 proc. polskich nastolatków i zaledwie 10 proc. dziewczyn (dla OECD odsetki te wynoszą kolejno 28 oraz 18 proc.).

Przy czym, w przypadku edukacji wyższej sytuacja nie tylko nie prezentuje się lepiej, a nawet jeszcze gorzej. Z danych zaprezentowanych na zamieszczonym poniżej wykresie wynika, że sytuacja drastycznie zmieniła wraz z upływem lat. Jeszcze pod koniec lat 90. w liczbach względnych mniej więcej tyle samo młodych Polek i Polaków zostawało absolwentami studiów. W 2020 roku zaś 32,7 proc. Polaków w wieku od 25 do 34 lat mogło się pochwalić dyplomem uczelni wyższej, gdzie Polek analogiczny odsetek wyniósł zaś 52,6 proc. Oznacza to, iż był on aż o 19,9 pkt proc. bądź jak kto woli o ponad 60 proc. większy.

Źródło: Michał Gulczyński, „Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce”

Gorsze wykształcenie przekłada się na gorsze zarobki, krótsze życie, mniejsze szanse awansu społecznego

Kończąc kwestię edukacji, warto zanotować, iż opisane tutaj różnice przekładają się na późniejszych etapach życia na stosunkowo korzystniejszą sytuację kobiet w wielu aspektach życia społecznego. Zgodnie z literaturą dotyczącą analizowanego przedmiotu każdy dodatkowy rok nauki przekłada się na późniejsze wyższe zarobki. Nauczanie pomaga również w awansie społecznym. Z badania przywołanego przez Gulczyńskiego wynika, iż wysoki poziom mobilności społecznej, który udało się osiągnąć wielu krajom po wojnie, był wynikiem mającej miejsce w tamtym okresie ogromnej ekspansji systemu edukacji. Co więcej, z przytoczonej przez badacza metaanalizy wynika, iż poziom wykształcenia ma pozytywny, choć niewielki wpływ na umieralność, prawdopodobieństwo palenia czy zostania otyłym. Przy czym kwestii związanej ze zdrowiem warto przyjrzeć się dokładniej, gdyż nie da się pominąć tego zagadnienia, pisząc o problemach mężczyzn w Polsce. 

Zobacz także: Iberia zatrudni więcej kobiet na kierowniczych stanowiskach

Krótkie życie, czyli o problemach mężczyzn w Polsce

Jak zauważa badacz, w naszym kraju istnieją znaczne różnice w oczekiwanej długości życia między kobietami a mężczyznami. Otóż oczekiwana długość życia Polki w 2019 roku wyniosła aż 81,8 lat (dla całej UE 84 lata), podczas gdy Polaków zaledwie 74,1 lat (78,5 lat) Przy czym, warto podkreślić, że zgodnie z danymi Our World in Data nie ma obecnie kraju, gdzie mężczyźni żyją dłużej od kobiet. Jednakże istnieje wiele państw, w których jest ona mniejsza niż w Polsce. Na przykład w Holandii, która jest pod tym względem liderem w UE, wynosi ona zaledwie 3,1 roku, czyli jest ponad dwukrotnie mniejsza od tej polskiej (ta wyniosła 7,7 lat). 

Do tego, warto również nadmienić, iż różnica ta jeszcze jest szczególnie duża w przypadku mężczyzn najgorzej wykształconych. Średnio przed 30-letnim mężczyzną z wykształceniem gimnazjalnym bądź niższym stoi 39,8 lat życia (w przypadku kobiet o takim samym poziomie wykształcenia liczba ta wynosi aż 50,3 lat). Z kolei oczekiwana długość życia Polaka z wyższym wykształceniem, mającego na karku 30 lat wynosi aż 50,8 lat (dla kobiet zaś 53,7 lat). Ponadto różnica w oczekiwanej długości trwania w zdrowiu między mężczyznami oraz kobietami jest jeszcze bardziej niepokojąca. W 2019 roku osiągnęła ona 3,8 lat, w wyniku czego pod tym niechlubnym względem zajęliśmy pierwsze miejsce w całej UE. 

Polscy mężczyźni nie chodzą do lekarza, znacznie częściej umierają w pracy oraz wpadają w uzależnienia

Z jakich czynników wynikają te różnice? Jak wskazuje ekspert, powodów jest naprawdę wiele. Choćby mężczyźni znacznie częściej ulegają w pracy poważnym wypadkom. Z wszystkich 83 tys. wypadków, do których doszło w 2019 roku podczas wykonywania obowiązków zawodowych, aż 51,5 tys. przytrafiło się Polakom. Co więcej, wypadki ze skutkiem śmiertelnym przydarzyły się praktycznie jedynie mężczyznom, a te doprowadzające do ciężkiego uszkodzenia ciała dotyczyły panów w ponad 85 proc. przypadków. 

Zobacz także: Polscy pracodawcy dyskryminują matki małych dzieci!

Polacy również znacznie rzadziej od Polek chodzą do lekarza. Z usług NFZ w 2021 roku skorzystało 85,1 proc. kobiet i zaledwie 76,4 proc. mężczyzn. Co więcej, z danych zaprezentowanych poniżej wynika, że w zdecydowanej większości grup wiekowych, odsetek pacjentów NFZ wśród panów jest znacznie niższy niż wśród pań. Przy czym, jak informuje Gulczyński, potencjalnie dla osób w wieku od 15 do 44 lat można by było sporą część tej różnicy wyjaśnić różnorakimi ginekologicznymi oraz związanymi z rodzeniem dzieci potrzebami kobiet. Jednakże nawet w przypadku grup mających od 45 do 49 oraz od 50 do 54 lat odsetek pacjentów NFZ wśród kobiet jest znacznie większy niż wśród mężczyzn, bo o aż ok. 10 pkt proc. (szerzej o tej kwestii pisaliśmy tutaj: Mężczyźni żyją znacznie krócej od kobiet, ponieważ znacznie rzadziej się leczą). 

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn, „Mężczyźni rzadziej się leczą”

Przy czym decyzje mężczyzn, aby tak rzadko chodzić do lekarza, w większości przypadków nie wynikają z dobrej profilaktyki. Po pierwsze Polacy znacznie częściej od Polek mają problemy z dodatkowymi kilogramami. 62 proc. polskich mężczyzn ma nadwagę (mierzoną wskaźnikiem BMI), podczas gdy dla kobiet odsetek ten wynosi zaledwie 46 proc. Panowie również znacznie częściej od pań zażywają substancję mające negatywny wpływ na stan zdrowia. Otóż młodzi Polacy są znacznie mocniej narażeni na popadnięcie w nałóg nikotynowy, alkoholowy czy uzależnienie od narkotyków. Do tego istotnie częściej popadają w szkodliwą zależność od internetowego hazardu bądź gier komputerowych. 

Los polskich mężczyzn da się poprawić!

Na samym końcu warto również poruszyć jedną i to bardzo istotną kwestię. Problemy polskich mężczyzn nie muszą, a nawet w wielu wypadkach nie są wynikiem dyskryminacji. Choćby, jak wskazuje Gulczyński, słabe wyniki z testów sprawdzających umiejętności w zakresie czytania wynikają między innymi z feminizacji zawodu nauczyciela w kraju nad Wisłą (nauczyciele tej samej płci lepiej utrzymują uwagę uczniów oraz stanowią dla nich wzór do naśladowania). Jednakże bynajmniej nie oznacza to, iż wielu z analizowanych kwestii nie dałoby się zmienić na lepsze. Na przykład, zdaniem eksperta, władze mogłyby zorganizować specjalne kampanie informacyjne skierowane do mężczyzn a dotyczące dbania o zdrowie.

Anna Maria Żukowska nie ma pojęcia, jak działa polski system emerytalny [FELIETON]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker