Gospodarka

Czy zmiany temperatury wpływają na długotrwały wzrost gospodarczy? [BADANIE]

Ekonomiści proponują nowe podejście do problemu wpływu zmian klimatycznych na gospodarki. Zmieniające się warunki pogodowe oddziałują niemal na każde państwo na świecie. Dotychczas zmiany te analizowało się najczęściej w ujęciu rocznym, badając wpływ danego zjawiska, np. suszy, na bilans gospodarczy. Okazuje się jednak, że bardziej istotne może okazać się podejście długoterminowe. 

Czy zmiany temperatury mają trwałe skutki ekonomiczne?

Ekonomiści proponują nowe podejście do wciąż nierozwiązanej zagadki klimatycznej. Otwarte pytanie w ekonomii klasycznej dotyczy tego, czy zmiany temperatury mają długotrwały wpływ na wydajność ekonomiczną. Autorzy analizy starają się wdrożyć nowe rozwiązanie, które udowodni, jak zmiany związane ze środowiskiem naturalnym mogą wielowątkowo oddziaływać na gospodarki.

Przykładowo obniżenie poziomu gospodarczego w następstwie wysokich temperatur, jakim są susze, prowadzi do tymczasowego spadku efektywności gospodarczej. Warto jednak wziąć pod uwagę, że spadek wzrostu gospodarczego wywołany czynnikami klimatycznymi w długim okresie jest znacznie bardziej problematyczny.

Zobacz także: Świat potrzebuje dodatkowych 10 bln USD, aby złagodzić zmiany klimatyczne

Dotychczasowe analizy ekonomiczne mogą nie doceniać ekonomicznych skutków ocieplenia klimatu, a więc nie traktować ich wystarczająco poważnie. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Włoch znaleźli jednak dowody na zmiany we wzroście gospodarczym bezpośrednio powiązane ze zmianami temperatury.

Ekonomista ds. klimatu Bernie Bastien-Olvera z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis powiedział:

Pytanie brzmi, czy gospodarka jest w stanie z roku na rok wracać z tych wstrząsów, czy też wstrząsy trwale zmieniają ścieżkę gospodarki kraju.

Od lat obserwujemy zachodzące zmiany w środowisku naturalnym. Najczęściej są one analizowane w odniesieniu do warunków atmosferycznych na przestrzeni jednego roku. Analizie poddawane są czynniki wpływające na obniżenie zbiorów w rolnictwie czy degradacja środowiska naturalnego wywołana szeregiem zjawisk pogodowych. Niektóre zjawiska, w tym susze, z roku na rok wydają się poważniejszym czynnikiem, który w większym stopniu wpływa na faunę i florę. Pytanie zatem, czy dana gospodarka powinna rozważać występujące zjawiska w ujęciu rocznym, czy badać, jak te eskalujące zmiany zmienią trajektorię i tempo rozwoju na przykładzie konkretnego państwa.

Praca naukowa Berniego Bastien-Olvera udowodniła, że ​​zmiany temperatury doprowadziły do ​​trwałych zmian we wzroście gospodarczym, pomagając niektórym krajom, a innym szkodząc. Według danych dla Australii wzrost temperatury o 0,1°C w ciągu dekady może spowodować 1% spadek rocznego wzrostu PKB. Tak więc państwo to znacząco ucierpi w długiej perspektywie.

Zobacz także: Danish Shipping: Środki klimatyczne UE w „Fit for 55” są sprzeczne

Zmiany temperatur a wzrost gospodarczy w długiej perspektywie

Naukowcy zastosowali nieco inne podejście. Skupili się na trendach klimatycznych. Wcześniej podobne zmiany badano na podstawie codziennych zmian pogodowych. Po przeanalizowaniu badań Marshall Burke, ekonomista ds. klimatu z Uniwersytetu Stanforda przyznał, że standardowe analizy ekonomiczne, które pomijają te długoterminowe skutki, „mogą dramatycznie nie doceniać wpływu ocieplenia klimatu na gospodarkę”. Wpływa to oczywiście na narrację polityczną i decyzje gospodarcze.

Wcześniejsze prace badawcze opierały się na danych zebranych według klasycznej techniki ekonomicznej porównującej opóźniony wpływ zmian temperatury na wskaźniki ekonomiczne. Ekonomiści odpowiedzialni za najnowsze badanie odfiltrowali krótkoterminowe zmiany temperatury, ale zachowali bardziej rozległe, wolniejsze zmiany i wzorce. Ten model pozwolił na skupieniu się na wahaniach temperatury, spowodowanych naturalnie zjawiskami klimatycznymi (El Niño-oscylacja południowa i oscylacja dekady Pacyfiku). Porównali zmiany temperatury z danymi Banku Światowego dotyczącymi PKB ponad 200 krajów na przestrzeni 6 dekad. Odkryto, że długookresowe zmiany temperatury wyniosły nieznacznie ponad 0,1°C. Jednakże zmiana była skorelowana z wpływem na wzrost PKB w 22% krajów poddawanych analizie. Zastosowane modele w badaniach pozwalają również na szacowanie społecznego kosztu węgla, czyli obecne i przyszłe szkody spowodowane przez dodatkową tonę dwutlenku węgla uwolnioną do atmosfery. Najnowsze wyniki prawdopodobnie podniosą szacunkowe koszty społeczne emisji dwutlenku węgla.

Praca naukowców jednoznacznie potwierdza, że wzrost temperatury ma negatywny wpływ na przyszłe perspektywy wzrostu światowej gospodarki. Podnoszenie kosztów społecznych związanych z emisją dwutlenku węgla powoduje, że działania związane z paliwami kopalnymi niosą ze sobą wyższe koszty społeczne niż projekty zrównoważone i odnawialne.

Niemcy tworzą nowy plan klimatyczny po tym, jak poprzedni nie wypalił

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker