EnergetykaEuropa

Źródła energii w Europie. Gdzie dominuje OZE, a gdzie gaz? [MAPA]

Obecnie znaczna część Europy postawiła sobie za cel odejście od importu surowców energetycznych z Rosji. Okazuje się, że główne źródła energii w Europie są różne i zazwyczaj zależą od regionu. Sektory energetyczne niektórych państw są uzależnione od Moskwy. Istnieją jednak państwa, które wykorzystują głównie OZE. 

Z jakich źródeł energii korzystają europejskie państwa? To zależy

W ostatnich latach silnym impulsem dotyczącym odejścia od paliw kopalnych miały być kwestie środowiska naturalnego, w tym przyjęte cele klimatyczne. Miała to być strategia długoterminowa, która zostanie etapowo zrealizowana w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Na początku roku pojawił się jednak kolejny impuls, tym razem związany z działaniem średnio- i krótkoterminowym. Mowa o ataku Rosji na Ukrainę, co pośrednio przyczyniło się do europejskiego paraliżu energetycznego. Poszczególne państwa zmuszone zostały do opracowania strategii zabezpieczenia dostaw na zbliżającą się zimę i ustalenia alternatywnych źródeł dostaw, po tym, jak Rosja zaczęła blokować import w odpowiedzi na ustalone przez Brukselę sankcje gospodarcze (Więcej: Sankcje nie działają? Działają i to jeszcze z jaką siłą! [ANALIZA] oraz Polscy przedsiębiorcy chcą, aby sankcje nałożone na Rosję były kontynuowane).

Zobacz także: Zużycie gazu spada. Jednak energia wciąż pozostaje problemem

Główne źródła energii w Europie – które kraje się wyróżniają na tle Starego Kontynentu?

Poniższa mapa obrazuje poziom uzależnienia danych państw od surowców energetycznych. Występują  znaczące różnice, jeśli chodzi o główne źródło energii, niemniej jednak większość gospodarek Starego Kontynentu wciąż jest zależna od paliw kopalnych.

Zdecydowanie wyróżnia się Francja, która czerpie energię głównie z elektrowni jądrowych. Paryż to jeden z największych zwolenników atomu w całej Europie (Więcej: Kto sprzeda Polakom atom – Korea, USA czy Francja?). Francuzi angażują się w rozbudowę reaktorów również w pozostałych państwach, wyrazili chęć współpracy z Polską, jednak rozmowy wciąż trwają (Więcej: Instytut Staszica: W sprawie atomu powinniśmy grać na dwa fronty).

W przypadku Norwegii, Szwecji oraz Islandii dominuje hydroenergetyka. Chociaż powszechnie uznaje się ją za rodzaj energii odnawialnej, coraz częściej jest klasyfikowana w osobnej podkategorii ze względu na spory negatywny wpływ projektów hydroenergetycznych na środowisko naturalne. W Islandii i Norwegii energia wodna stanowi ponad 60% dostaw energii. Warto zwrócić również uwagę na przykład Danii, a więc państwa, które stawia głównie na energię odnawialną (w tym przypadku głównie z wiatru). Nie dziwi status Niemiec. Państwo to przed laty oparło swoją gospodarkę na eksporcie stosunkowo tanich surowców energetycznych z Rosji. Węgiel dominuje w Europie Centralnej. To główne źródło energii w Polsce, Czechach czy Ukrainie.

Zobacz także: Wiedeń zmniejszy ogrzewanie w metrze przez kryzys energetyczny

Które państwo jest najbardziej uzależnione od importu z Rosji? 

Jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny, w krajach europejskich odnotowano spadek zużycia gazu. W 26 z 27 państw Unii Europejskiej konsumpcja surowca spadła o 11% w I połowie 2022 roku. Głównym powodem spadku były wysokie ceny energii.

W czołówce najbardziej uzależnionych państw od importu surowców energetycznych z Rosji są Węgry oraz Niemcy. Jak wskazywaliśmy jeszcze w marcu tego roku, liderem zestawienia były Węgry (Więcej: Niemcy są bardziej od Polski uzależnione od rosyjskiego gazu. Jednak liderem jest kto inny). Biorąc pod uwagę sposób prowadzenia polityki przez Orbana i stanowisko Budapesztu w sprawie współpracy z Serbią, można oczekiwać, że Rosja pozostanie w bliskich stosunkach z Węgrami (Więcej: Węgry i Serbia zbudują rurociąg. To początek szerszej współpracy obu państw). To stanowisko przeciwne do Brukseli, która stara się ograniczyć wpływ rosyjskiego importu na poszczególne państwa UE. Współpraca serbsko-węgierska przybiera na sile w niestabilnych warunkach makroekonomicznych, w ramach partnerstwa ma powstać wspólny projekt rurociągu, który pozwoli na przesył ropy do Serbii w obniżonej cenie. Współpraca zakłada także połączenie systemów energetycznych obu państw.

W obecnych warunkach państwa europejskie powinny dokonać rewizji swoich strategii energetycznych na najbliższe lata. Zmiany wymuszane są szczególnie przez niestabilne ceny, które w tym roku zaważą na bezpieczeństwie energetycznym wielu gospodarstw domowych.

Francja wysyła gaz do Niemiec w ramach europejskiej solidarności

Polecane artykuły

Back to top button