GospodarkaPolska

Starsi Polacy są coraz częściej zagrożeni ubóstwem. Reszta populacji coraz mniej

Udział osób narażonych na wykluczenie społeczne bądź życie w ubóstwie w grupie Polaków mających co najmniej 75 lat wzrósł z 13,8 do 17,7 proc.

Jak wskazują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), ubóstwo oraz wykluczenie społeczne w latach 2015-2021 stały się w Polsce mniejszymi problemami. Choć, co warto zaznaczyć, nie we wszystkich grupach wiekowych doszło do poprawy sytuacji. Udział osób narażonych na wykluczenie społeczne lub życie w ubóstwie w grupie Polaków mających co najmniej 75 lat wzrósł z 13,8 proc. w 2015 roku do 17,7 proc. w 2021 roku. 

Coraz mniej dorosłych Polaków jest zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym

Aby znaleźć się w grupie osób zagrożonych życiem w ubóstwie lub wykluczeniem społecznym, jak donoszą polscy ekonomiści, trzeba spełnić przynajmniej jeden z dwóch kryteriów. Należy otrzymywać dochód nie większy niż 60 proc. mediany wynagrodzeń bądź nie móc pozwolić sobie na co najmniej jeden z siedmiu wydatków. Te związane są  z wypoczynkiem, utrzymywaniem relacji społecznych oraz uczestnictwem w kulturze. Przy czym, coraz więcej osób w Polsce nie spełnia żadnego z nich. 

Zobacz także: Narodowy Program Obiadów Szkolnych jako rozwój koncepcji państwa opiekuńczego [RAPORT OG]

Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, od 2015 roku nieustannie spadał odsetek osób mających więcej niż 18 lat zagrożonych życiem w ubóstwie lub wykluczeniem społecznym. Jeszcze w 2015 roku wynosił on 21,5 proc. Z kolei już w 2021 roku udział osób narażonych na wspomniane zjawiska w grupie osób dorosłych wynosił już jedynie 16,9 proc. Przy czym największe roczne spadki zanotowano w latach 2015-2016, 2016-2017 oraz 2019-2020. W okresach tych odsetek osób zagrożonych życiem w ubóstwie lub wykluczeniem społecznym wśród dorosłych Polaków spadł o kolejno 1,6, 1 i 1 pkt proc. 

Ubóstwo oraz wykluczenie społeczne w Polsce: skala problemów maleje
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, Tygodnik Gospodarczy

Sytuacja dzieci znacznie się poprawiła, a seniorów pogorszyła

Co więcej, wykluczenie społeczne oraz ubóstwo w Polsce wśród dzieci stały się jeszcze mniejszym problemami! W 2015 roku zagrożonych tymi zjawiskami było 26,8 proc. mieszkańców kraju nad Wisłą niemających więcej niż 18 lat. Sześć lat później odsetek ten wynosił już zaledwie 16,5 proc. Przy czym największy jego spadek miał miejsce w latach 2015-2017 i wyniósł on aż 9 pkt proc. Przy czym zdaje się, że za to, że był on aż tak znaczny, odpowiada w głównej mierze wprowadzenie programu Rodzina 500+. Choćby z symulacji przeprowadzonej przez Michała Brzezińskiego oraz Mateusza Najsztuba wynika, że wprowadzenie tego programu przyczyniło się do redukcji skrajnego ubóstwa wśród dzieci od 75 do nawet 100 proc. 

Zobacz także: Amerykańskie 500+ znacznie zmniejszyło ubóstwo wśród dzieci

Ponadto, co warto zaznaczyć zagrożenie życiem w ubóstwie lub wykluczeniem społecznym wśród dzieci nie tylko spadało, ale również spadło do relatywnie niskiego na tle Unii Europejskiej poziomu. Z danych zaprezentowanych na zamieszczonym poniżej wykresie wynika, że rok temu tylko w kilku krajach dzieci rzadziej były narażone na ubóstwo bądź wykluczenie społeczne. Łącznie w 22 państwach członkowskich odsetek ten był większy niż u nas. Ponadto, średnia dla całej UE wyniosła aż 24,4 proc. (szerzej o tej kwestii pisaliśmy tutaj: Dzieciom w Polsce bardzo rzadko zagraża ubóstwo. Wypadamy bardzo dobrze nawet na tle UE).

Ubóstwo oraz wykluczenie społeczne wśród dzieci w Polsce
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, Tygodnik Gospodarczy

Jednakże warto zaznaczyć, że nie we wszystkich grupach wiekowych doszło do poprawy sytuacji w ostatnich latach. Na zamieszczonym na początku artykułu wykresie wyraźnie widać, że osoby w wieku 75 lat i starsze coraz częściej były zagrożone życiem w ubóstwie lub wykluczeniem społecznym. W 2015 roku 13,8 proc. Polaków należących do tej grupy osób było zagrożonych przez analizowane zjawiska. W 2021 roku wskaźnik ten wynosił już 17,7 proc. Przy czym największe roczne tempo wzrost zanotowano w latach 2016-2017 (1,4 pkt proc.) oraz 2017-2018 (1,2 pkt proc). 

Zobacz także: Polska branża transportu, spedycji i logistyki ma ogromne długi!

Jest to o tyle zastanawiające, iż w ostatnich latach wprowadzono programy mające na celu pomóc seniorom. Choćby w 2016 roku wdrożono program leki 75+ w ramach które zaczęto zapewniać bezpłatny dostęp do wielu leków osobom, które ukończyły 75 lat. Do tego w 2019 roku po raz pierwszy wprowadzono 13. emeryturę. Jednakże udział osób narażonych na ubóstwo lub wykluczenie społeczne w grupie 75 lat i więcej spadł dopiero w latach 2020-2021. 

Ubóstwo oraz wykluczenie społeczne w Polsce są coraz mniejszymi problemami

Jednakże, mimo tego, że w tej grupie doszło ogólnie do pogorszenia się sytuacji materialnej wielu osób, ogólnie wykluczenie społeczne oraz ubóstwo w Polsce stały się znacznie mniejszymi problemami. W 2015 roku 22,5 proc. polskiej populacji było narażonych na te zjawiska. Z kolei udział osób zagrożonych życiem w ubóstwie lub wykluczeniem społecznym w całej populacji w 2021 roku wyniósł już zaledwie 16,8 proc. Przy czym, co warto zaznaczyć, dzięki temu Polska stała się jednym z krajów UE, w których analizowane problemy społeczne dotyczącą najmniej części społeczeństwa. Jak możemy wyczytać w tygodniku gospodarczym PIE:

Niższy odsetek mają tylko: Holandia, Słowacja, Finlandia, Szwecja oraz Czechy. Średnia dla UE kształtuje się na poziomie 21,7 proc.

OECD: Ubóstwo w Polsce jest mniejsze niż w Szwajcarii

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker