Gospodarka

Wiosenne spotkanie MFW i Banku Światowego rozpoczęte. O czym będzie mowa?

Spring Meeting to coroczne spotkanie najważniejszych osób finansowego świata. Wśród tematów tegoroczonego wiosennego spotkania znajduje się spowolnienie gospodarcze, sektor bankowy, niestabilność systemu finansowego czy pomoc międzynarodowa

Rozpoczęło się coroczne wiosenne spotkanie MFW i Banku Światowego (ang. Spring Meetings). W tym roku ministrowie finansów, bankierzy centralni i przedstawiciele finansowego świata spotykają się w dniach 10-16 kwietnia w Waszyngtonie. Światowych wyzwań nie brakuje. Wśród tematów, które będą podejmowane, znajdują się m.in. spowolnienie wzrostu gospodarczego, ryzyko sektora bankowego i jego niestabilność w związku z ostatnimi wydarzeniami czy wojna na Ukrainie. 

Wiosenne spotkanie MFW i Banku Światowego

Wiosenne spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz Banku Światowego odbywają się co roku. Tegoroczna edycja ma miejsce w Waszyngtonie. 

Tematów podejmowanych podczas spotkania jest wiele, jednak rozmowy mają się toczyć głównie w czterech obszarach: zwalniającego wzrostu gospodarczego, zagrożeń dla sektora bankowego, długu publicznego i pomocy międzynarodowej dla krajów borykających się z wewnętrznymi problemami.

Spowolnienie gospodarcze, stopy procentowe i dług publiczny

Rozmowy mają sprzyjać wypracowywaniu rozwiązań, jednak niedawno dyrektor MFW Kristina Georgieva powiedziała, że świat czekają lata „anemicznego wzrostu”. Podczas wiosennego spotkania MFW i Banku Światowego w jednym z wystąpień przedstawiła swoje trzy filary działań, które powinny zostać podjęte, aby wesprzeć wzrost gospodarczy. Są to: walka z inflacją i troska o stabilność systemu finansowego, działania wspierające średnioterminowy wzrost, solidarność światowa dla redukcji nierówności. 

W styczniu Bank Światowy obniżył swoją prognozę dla światowego wzrostu gospodarczego do zaledwie 1,7 proc. Szacunki z połowy 2022 r. wskazywały na wzrost na poziomie 3 proc. W wywiadzie dla CNBC prezes Banku Światowego David Malpass powiedział, że połączenie niskiego poziomu inwestycji, wysokich stóp procentowych oraz relatywnie słabego wzrostu gospodarczego w gospodarkach wysoko rozwiniętych sprawia, że perspektywy dla krajów rozwijających się pozostają „ponure”. Nieco lepsze prognozy zaprezentował w styczniu MFW. Według ekonomistów MFW wzrost PKB światowej gospodarki w 2023 roku wyniesie 2,9 proc., choć wcześniej zakładano 2,7 proc.

Zobacz też: MFW: Wzrost PKB światowej gospodarki będzie większy, ale…

Wśród tematów tegorocznego spotkania znajdują się także stopy procentowe i dług publiczny. W grudniu Bank Światowy szacował, że kraje rozwijające się będą potrzebować w tym roku 62 mld dolarów na obsługę swojego zewnętrznego długu. To wzrost o 35 proc. w stosunku do 2022 r.! Około 66 proc. oficjalnego długu tych państw jest przynależne Chinom – największemu na świecie wierzycielowi państwowemu. Przedstawiciele Chin po raz pierwszy od 3 lat mają pojawić się osobiście na spotkaniu w Waszyngtonie – przez ostatnie trzy lata z powodu COVID-19 brali w nich udział wirtualnie. Ma to być okazja do rozmów na temat warunków spłaty zadłużenia dla krajów borykających się obecnie z problemami.

Sektor bankowy wśród tematów spotkania

Ostatnie wydarzenia w sektorze bankowym to także jeden z ważnych tematów wiosennego spotkania. Upadek Silicon Valley Bank (SVB) w marcu i przejęcie zagrożonego upadłością Credit Suisse przez UBS stawiają pytania na temat stabilności systemu finansowego. MFW w swoim ostatnim raporcie o światowej stabilności finansowej rekomendował, że aby utrzymać stabilność finansową, banki centralne powinny wdrażać istotne zabezpieczenia, takie jak solidny nadzór i regulacja oraz nadzór nad pozabankowymi pośrednikami finansowymi. Podczas tegorocznego spotkania w Waszyngtonie ma toczyć się dyskusja na temat możliwych reform dla instytucji finansowych.

Zobacz też: Upadek SVB. Czyli bankowe bystrzaki w akcji!

Wiosenne spotkanie MFW i Banku Światowego o pomocy dla Ukrainy

Na spotkaniu pojawi się także temat pomocy międzynarodowej, w tym pomocy Ukrainie. Georgieva mówiła, że MFW pomaga swoim członkom w pokonywaniu wyzwań, które dotąd nie istniały, oferując nowe instrumenty pożyczkowe i zwiększając ich dostępność. Dyrektor MFW podkreśliła, że jest dumna, że MFW może pomagać krajom takim jak Ukraina czy Sri Lanka w potrzebie.

Zobacz też: Chiny wysłały pierwszy pociąg z pomocą humanitarną dla Turcji

Pod koniec marca MFW przyznał Ukrainie pomoc finansową o wartości 15,6 mld USD, rozłożoną na cztery lata, argumentując, że Ukraina zdołała zachować makroekonomiczną i finansową stabilność kraju. Wcześniej MFW udzielił wsparcia w wysokości prawie 3 mld dolarów Sri Lance, która zmaga się z kryzysem politycznym, ekonomicznym i żywnościowym.

Głód, długi, korupcja. MFW przerwie największy od 75 lat kryzys w Sri Lance?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker