Europa

Coraz lepsze perspektywy dla branży turystycznej w Europie. Nie brakuje jednak wyzwań

Turystyka w Europie znajduje się na drodze do odbudowy po pandemii COVID-19. Ożywienie jest widoczne, ale zmiany w sposobach podróżowania Europejczyków są zauważalne. Wpływają na nie głównie zjawiska makroekonomiczne

Pandemia COVID-19 dała się we znaki wszystkim sektorom gospodarek europejskich. Wśród tych, które ucierpiały najmocniej, znalazła się branża turystyczna. Zagrożenia oraz szereg restrykcji, w tym te związane z przemieszczaniem się, spowodowały, że liczba rezerwacji drastycznie spadła. Na szczęście 2022 r. przyniósł lepsze perspektywy dla branży turystycznej w Europie. Nadal nie brakuje wyzwań, takich jak inflacja, widać już jednak ożywienie.

Perspektywy dla branży turystycznej w Europie poprawiają się

Turystyka w Europie mocno ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19. Z danych Eurostatu wynika, że liczba noclegów w celach turystycznych w Unii Europejskiej spadła w 2020 r. o 51 proc. r/r. Jeszcze gorszy wynik zanotowały podróże samolotem. Tu spadek wyniósł aż 71 proc. Europejczycy w 2020 r. wydali na podróże 181 mld euro wobec 396 mld euro rok wcześniej. 

Jak zwracają uwagę analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w Tygodniku Gospodarczym nr 18/2023, branża turystyczna zaczyna się jednak systematycznie odbudowywać. Ożywienie nabierało tempa wraz ze znoszeniem kolejnych ograniczeń pandemicznych. W sumie w 2022 r. liczba turystów w Europie odpowiadała w 75 proc. poziomowi z przedpandemicznego 2019 r., według danych Europejskiej Komisji ds. Podróży (ETC).

Zobacz też: PIE: Polska turystyka radzi sobie gorzej niż przed pandemią

Odbudowuje się siatka połączeń lotniczych

Analitycy PIE, powołując się na dane Eurostatu, wskazują, że ożywienie widać także w branży lotniczej. Dla przykładu w marcu 2023 r. linie lotnicze zrealizowały w państwach UE o 15,4 proc. więcej lotów niż przed rokiem. Polska wypadła jeszcze lepiej ze wzrostem na poziomie 20,6 proc. r/r. 

Choć wyniki mogą cieszyć, warto pamiętać, że liczba zrealizowanych lotów w 2022 r. pozostawała na stosunkowo niskim poziomie (efekt bazy). Jeśli porównać odbyte loty w marcu 2023 r. z tymi z 2019 r., zauważymy, że było ich teraz w UE o 15,3 proc. mniej niż przed pandemią. Lepszymi wynikami mogą się pochwalić tylko nieliczne kraje, takie jak Portugalia (wzrost o 10,7 proc. w stosunku do 2019 r.), Chorwacja (10,5 proc.) i Cypr (6,9 proc.).

Zobacz więcej: Kiedy europejski ruch lotniczy osiągnie poziom sprzed pandemii?

Gdzie branża turystyczna odbudowuje się najszybciej?

Europejczykom inflacja doskwiera także przy planowaniu podróży, co widać po najchętniej wybieranych kierunkach turystycznych. Wzrosła atrakcyjność stosunkowo tanich krajów na południu Europy: Serbii, Portugalii, Turcji czy Grecji. Analitycy PIE wskazują, że ożywienie postępuje wolniej w Europie Wschodniej na skutek toczącej się wojny na Ukrainie, a także braku turystów z Rosji. Turystyka nadal wypada blado w państwach bałtyckich, gdzie spadek liczby turystów wobec 2019 r. wynosi 42 proc. W Finlandii spadek wynosi 38 proc.

Perspektywy dla branży turystycznej są dobre, ale nie brakuje wyzwań

Choć widać oznaki ożywienia w branży turystycznej, to jednak do pełnej odbudowy do poziomów sprzed pandemii jeszcze daleka droga. Na ruch turystyczny nadal silnie wpływają i będą wpływać zjawiska makroekonomiczne oraz sytuacja w powiązanych branżach, głównie branży lotniczej. ETC wskazuje, że są to m.in. presja inflacyjna, konflikty geopolityczne, braki kadrowe. Jednocześnie pisze jednak, że podróże stały się częścią europejskiego stylu życia i otoczenie makroekonomiczne nie powstrzyma Europejczyków przed turystyką. Zmienia się za to sposób podróżowania. Turyści częściej wybierają tańsze miejsca, planują krótsze podróże i często poza sezonem. 

Skumulowany w trakcie pandemii popyt turystyczny oraz stosunkowo wysoki poziom zgromadzonych w tym czasie oszczędności już wpłynął na ożywienie w branży. Ma ono dalej postępować w 2023 r., choć w tempie wolniejszym niż pierwotnie zakładano, zaś poziom międzynarodowych podróży sprzed pandemii osiągnięty zostanie w dopiero w 2025 r.

Z nadzieją spogląda się także w kierunku Chin, gdzie zakończono politykę zero-covid. Chińczycy przed pandemią stanowili najliczniejszą grupę turystyczną na świecie. W trakcie majówki Chińczycy po raz pierwszy od 3 lat masowo podróżowali, ale głównie po kraju. Tam także widać zmiany w sposobach podróżowania, które mogą mocno wpłynąć na tempo odbudowy globalnego rynku turystycznego.

Turystyka krajowa w Chinach odbudowuje się. Chińczycy znów podróżują, ale inaczej niż przed pandemią

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker