Ameryki

Populacja Brazylii okazała się „delikatnie” przeszacowana. Pomylono się o 12 mln osób

Spis ludności ujawnił prawdę o populacji Brazylii. Ta okazała się znacznie mniejsza od wcześniejszych estymacji.

Ile wynosi obecnie populacja Brazylii? Dzięki spisowi ludności już to wiemy. Przeprowadzony w Brazylii spis ludności okazał się sporym zaskoczeniem. Brazylijczyków żyje o ponad 10 mln mniej, niż wskazywały wcześniejsze szacunki.

  • Populacja Brazylii wynosi obecnie 203,1 mln. To o ponad 12 mln mniej niż szacowano wcześniej.
  • W 2010 roku populacja kraju wynosiła 192,7 mln.
  • Wzrost populacji jest obecnie najniższy w historii pomiarów.
  • Współczynnik dzietności w Brazylii wynosi 1,6.

Populacja Brazylii — historyczne dane

Brazylia należy obok takich państw jak Chiny, Indie, USA, Indonezja, Pakistan czy Nigeria, do najludniejszych krajów świata. Kraj ten charakteryzował się dynamicznym wzrostem populacji. Jeszcze w 1960 roku wynosiła ona 73 mln osób. W 1972 roku populacja Brazylii przekroczyła barierę 100 mln osób. 150 mln osiągnęła już niespełna 18 lat później — w 1990 roku. Na początku tego wieku populacja Brazylii wynosiła ponad 175 mln osób.

Mapa populacji Brazylii, 2022

Populacja Brazylii
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Wzrost zaczął jednak spowalniać, a wizja osiągnięcia 230 mln populacji stawała się coraz mniej pewna. W latach 2010-2020 populacja kraju zwiększyła się o 20,5 mln osób — wynika z danych ONZ. Wcześniejsze szacunki wielkości populacji Brazylii wskazywały, że w 2015 roku było już 205 mln Brazylijczyków. Szacowana przez ONZ populacja Brazylii na rok 2022 wynosiła 215,3 mln osób.

W Brazylii od 1872 roku przeprowadzane są spisy ludności. Zwykle odbywają się one co 10 lat. Liczenie populacji Brazylii miało miejsce w roku 2000 oraz 2010. Kolejne miało mieć miejsce w 2020 roku. Sprawę skomplikowała jednak pandemia. Utrudnienia z nią związane (także finansowe) zmusiły rząd od przesunięcia daty spisu o dwa lata.

Populacja Brazylii okazała się mniejsza od oczekiwań

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, szacunki ONZ wskazywały, że populacja tego wielkiego państwa Ameryki Południowej liczy 215,3 mln osób. Spis ludności okazał się kubłem zimnej wody. Według oficjalnych informacji brazylijskiego urzędu statystycznego populacja Brazylii w 2022 roku wyniosła 203 062 512 osób. Oznacza to, że populacja tego południowoamerykańskiego państwa jest aż o 12,25 mln mniejsza od tego, co wcześniej szacowano. Względem ostatniego spisu wzrost populacji wyniósł 12,3 mln osób. Demografowie szacują, że tempo wzrostu populacji Brazylii jest obecnie najniższe w historii pomiarów.

Populacja Brazylii w latach 2000-2022

Jaka jest populacja Brazylii? Skąd różnice w szacunkach i wynikach spisu?

Z czego wynika tak duża rozbieżność? Potencjalnych czynników może być kilka. Po pierwsze jest nią pandemia COVID-19, która okrutnie doświadczyła państwa Ameryki Południowej. To właśnie kraje takie jak Brazylia czy Peru znalazły się na szczycie listy krajów z największą liczbą zgonów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że liczba zgonów została niedoszacowana.

Innym powodem mogły być błędne szacunki. W Brazylii istnieje zasada, że w połowie dekady (czyli 5 lat po poprzednim oraz 5 lat przed następnym spisem), dokonywane są mniejsze liczenia, która mają pomóc odpowiednio skalibrować szacunki. Te jednak w 2015 roku nie zostały przeprowadzone, ponieważ zabrakło na nie środków.

Warto zaznaczyć, że naukowcy już pod koniec zeszłego roku wiedzieli, że populacja okaże się niższa od tej, którą wskazuje ONZ. W grudniu 2022 roku prognozowano, że Brazylia liczy 207,8 mln mieszkańców. Choć różnica jest już znacznie niższa, to nadal jest ona względnie duża. Problemem może być też dotarcie do wszystkich gospodarstw domowych. Liczenie populacji dzielnic nędzy oraz wiosek w Amazonii może być utrudnione. Naukowcy zwracają także uwagę, że COVID mógł nie tylko zwiększyć liczbę zgonów, ale również zmniejszyć liczbę urodzeń (przez brak pewności par co do przyszłości).

Niska dzietność Brazylijczyków

Zbyt szybki spadek populacji może nieść za sobą bardzo negatywne konsekwencje. Kraje mające problem z demografią, muszą często ratować swoją gospodarkę przez emigrację. W ten sposób postępuje np. Kanada czy Niemcy. Kraje te sprowadzają do siebie tanią siłę roboczą, która pozwoli zapełnić luki w podaży pracy. Ściąganie młodych migrantów wpływa też na piramidę wieku i zmniejsza wskaźnik obciążenia demograficznego kraju.

Niestety kraje, które zaczynają się wyludniać zbyt wcześnie, będą mieć poważne problemy ze ściąganiem migrantów. Brazylia nadal jest względnie biednym krajem. PKB per capita PPP wynosi obecnie w Brazylii mniej niż 20 tys. USD. Według szacunków MFW PKB per capita PPP Brazylii wynosi 18,6 tys. Nawet jeśli wzrośnie ono po korekcie populacji, to będzie niższe niż w takich krajach jak Chiny, Tajlandia, Meksyk czy Libia. Próżno szukać więc kraju w gronie bogatych państw dobrobytu.

Zobacz też: Dane nie wróżą nic dobrego. Liczba urodzeń w Polsce runie?

Fakt ten sprawia, że Brazylia nie ma karty przetargowej, która pozwoliłaby jej skutecznie ściągać imigrantów zarobkowych, tak jak robi to Kanada czy Niemcy. To oznacza, że kraj ten skazany będzie na wzrost naturalny. Tymczasem Brazylia już teraz należy do państw o dzietności poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Jeszcze w 1960 roku współczynnik dzietności w tym państwie wynosił 6,1. W 1971 roku spadł on poniżej 5, a w 1980 roku poniżej 4. Dzietność w tym kraju spadła poniżej poziomu zastępowalności pokoleń (czyli ok. 2,15) w 2002 roku.

Ostatnie lata przyniosły kolejny spadek dzietności w tym kraju. Jeszcze w 2015 roku dzietność w Brazylii wynosiła 1,86. W 2021 roku było to już 1,65. Rok później osiągnęła ona wartość 1,60. W tym roku będzie ona prawdopodobnie porównywalna. Nic jednak nie wskazuje na to, że Brazylijczykom uda się zwiększyć dzietność. Mediana wieku wzrosła w latach 2000-2020 z 25,3 lata do 33,5 lata.

Urodzenia w Polsce – Polki rodzą najmniej w historii! [WYKRES]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker