Polska

Wynagrodzenia w Polsce urosły, ale możemy kupić za nie mniej

Mimo, że nominalne wynagrodzenia w Polsce rosną w dwucyfrowym tempie, to realnie zarabiamy coraz mniej. Zarobki w Polsce pozwalały w lipcu na zakup mniejszej liczby dóbr niż rok temu.

Wynagrodzenia w Polsce rosną w dwucyfrowym tempie. Najnowsze dane sugerują, że pomimo bardzo dynamicznego wzrostu nominalnych zarobków Polaków, kupimy za nie mniej niż rok wcześniej. Zdaniem ekonomistów realne płace mają w sierpniu wrócić ponownie do wzrostów. Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce?

  • Nominalnie wynagrodzenia w Polsce były w lipcu o 10,4% wyższe niż w rok wcześniej.
  • Wysoki wzrost cen sprawił jednak, że realnie zarobiliśmy w lipcu o 0,4% mniej.
  • Zdaniem ekspertów, wynagrodzenia w Polsce mają ponownie wrócić do wzrostów już w sierpniu.
  • Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło w lipcu 20223 roku 7485,12 zł brutto. Dane te dotyczą zatrudnionych w firmach zatrudniających 10 lub więcej osób.

Wynagrodzenia w Polsce? Przeciętne to blisko 7,5 tys. złotych

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowsze dane dotyczące zarobków w Polsce. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wyniosło w lipcu 2023 roku 7485,12 zł brutto. Omawiane dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, a więc osób, które pracują w podmiotach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W związku z tym, badanie nie obejmuje, m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Podstawowe dane o tym sektorze publikowane są co miesiąc, a dla całej gospodarki narodowej kwartalnie np. w informacji statystycznej Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W tym miejscu warto dodać, że dane są mimo to bardzo przydatne. Wiele osób zwraca uwagę na fakt, że nie obejmują one wszystkich pracujących, a na dodatek lepszą miarą od średniej jest mediana. Warto jednak zaznaczyć, że wynagrodzenia w gospodarce narodowej (które obejmują wszystkich pracujących) rosną zwykle w zbliżonym tempie co w sektorze przedsiębiorstw. Obliczanie samej mediany nie jest zbyt trudne. Ta od wielu lat stanowi ok. 80-82% średniego wynagrodzenia. Na podstawie danych o średnim wynagrodzeniu w Polsce można więc estymować, jak zmienia się mediana wypłat w Polsce.

Wynagrodzenia w Polsce rosną, ale spadają

Nominalny wzrost wynagrodzeń w Polsce wyniósł w lipcu 10,4%. Mimo że to bardzo wysoka dynamika, to możemy kupić za swoje wynagrodzenia mniej dóbr niż rok wcześniej. Wszystko za sprawą inflacji. Ceny w Polsce rosły w lipcu w tempie 10,9%. Realne zarobki spadły więc o 0,4%. W ten sposób zarabiając więcej, stać nas na mniej. Warto jednak zaznaczyć, że wynika to w dużym stopniu z efektu bazy. W ujęciu miesięcznym wynagrodzenia w Polsce wzrosły o 2,0%, podczas gdy ceny pozostały na niezmienionym poziomie.

Zobacz też: Zarobki w WOT. Ile zarabia „terytorials”? Kwoty mogą zaskoczyć

Ostatnie miesiące są czasem hamowania wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji. Jeszcze rok temu wynagrodzenia rosły w tempie przekraczającym 15% w ujęciu rocznym. Inflacja w Polsce była jednak jeszcze wyższa i nasze zarobki pozwalały na kupno coraz mniejszej liczby dóbr. To zmieniło się w czerwcu, kiedy wynagrodzenia w Polsce wzrosły o imponujące 11,9%. To sprawiło, że realne zarobki Polaków poszły w górę. W tym miesiącu miało być podobnie. Konsensus zakładał wzrost wynagrodzeń o 11% w ujęciu rocznym. Niestety dane zawiodły ekonomistów.

Wynagrodzenia w Polsce oraz wzrost cen
PIE

Tutaj mamy jednak dobre wiadomości. Zdaniem ekspertów, sierpień ma być kolejnym miesiącem, kiedy nasze realne wynagrodzenia znów zaczną rosnąć. Dowodzić tego mają m.in. badania NBP. Szybki Monitoring NBP wskazują, że wzrost wynagrodzeń w Polsce utrzyma dwucyfrowe tempo wzrostu. Inflacja może spaść za to poniżej 10%. Dane NBP wskazują, że odsetek przedsiębiorstw prognozujących wzrost wynagrodzeń jest nadal historycznie wysoki. To zaś zwiastuje duże podwyżki.

Polski rynek pracy hamuje

Hamuje jednak rynek pracy. Zatrudnienie w Polsce wzrosło w lipcu o jedynie 0,1% w ujęciu rocznym. W czerwcu wzrost wynosił 0,2%, a w kwietniu i maju 0,4%. Przez cały 2022 roku zatrudnienie w Polsce rosło w tempie przekraczającym 2% w ujęciu rocznym. Spowolnienie może wywrzeć negatywną presję na wzrost zarobków w Polsce. Mimo to należy pamiętać, że bezrobocie w Polsce nadal jest historycznie niskie. Odczyty Eurostatu sugerują, że bez pracy pozostaje mniej niż 3% aktywnych zawodowo Polaków.

Hamuje także gospodarka. PKB Polski spadło w II kwartale o 0,5% w ujęciu rocznym. Dzisiejsze odczyty produkcji przemysłowej negatywnie zaskoczyły ekonomistów. Jej spadek wyniósł 2% w ujęciu rocznym wobec 0,8% spadku miesiąc wcześniej. Kiepski odczyty PMI w przemyśle sugerują, że nie należy oczekiwać poprawy wyników w tym sektorze.

Awantura o PKB Polski. Trwa recesja czy rośniemy? Sprawdzamy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker