EuropaGospodarka

Nawet recesja nie rusza czeskich bankierów. Stopy nie spadają!

Czechy pozostają przy zwalczaniu inflacji "za wszelką cenę"

Narodowy Bank Czech pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa repo 2W wynosi wciąż 7,0%. Taka decyzja nie jest dużym zaskoczeniem dla rynku, ponieważ oczekiwania co do potencjalnego rozpoczęcia cyklu obniżek rozkładały się 50:50. 

  • Narodowy Bank Czech opóźnia rozpoczęcie cyklu nominalnego luzowania polityki pieniężnej. Główna stopa procentowa pozostała na niezmienionym poziomie 7,0%
  • Cykl obniżek zostanie rozpoczęty najpewniej w grudniu, wobec czego należy spodziewać się kontynuacji spadkowej trajektorii stawek rynkowych w Czechach.
  • Według centralnej ścieżki CNB, inflacja CPI r/r spadnie do celu inflacyjnego 2% w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, tj. w I kw. 2025 r. 

Stopy procentowe w Czechach jednak nie spadły

Stopy procentowe u naszego południowego sąsiada nie poszybowały w dół. Narodowy Bank Czech opóźnia rozpoczęcie cyklu nominalnego luzowania polityki pieniężnej. Główna stopa procentowa pozostała na niezmienionym poziomie 7,0%, wskutek czego stopa rynkowa PRIBOR 3M nie uległa zbyt dużej zmianie i na koniec wczorajszego dnia notowana była po 7,0%. Co warto podkreślić, stopa PRIBOR przez cały październik pozostawała w trendzie spadkowym. Rynek zakładał więc, pewną korektę stóp procentowych w dół, do czego ostatecznie nie doszło. Cykl obniżek zostanie rozpoczęty najpewniej w grudniu, wobec czego należy spodziewać się kontynuacji spadkowej trajektorii stawek rynkowych w Czechach.

Stopy procentowe w Czechach

Zobacz też: Kolejny „chory człowiek Europy”? PKB Czech kurczy się o 0,6% r/r

Inflacja niebawem w celu

Poza komunikatem dotyczącym decyzji w zakresie prowadzenia polityki stóp procentowych, CNB opublikował także nową projekcję PKB i inflacji. Według centralnej ścieżki, inflacja CPI r/r spadnie do celu inflacyjnego 2% w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. W 2024 roku ma oscylować w przedziale 2,20-2,75%, natomiast w pierwszym kwartale spaść do 1,85%. Porównując projekcję czeskiego CNB do polskiego NBP, można zauważyć sporą różnicę. Według lipcowej projekcji NBP, inflacja headline nie spada do celu w horyzoncie polityki monetarnej, mimo nieco wyższego celu inflacyjnego w wysokości 2,5% (z dopuszczalnymi odchyleniami +/- 1 p. proc.). Warto jednak podkreślić, że NBP jeszcze nie opublikował listopadowej projekcji, a więc ścieżka inflacji może się jeszcze zmienić, gdy do modelu makroekonomicznego NECMOD dodane zostaną zaktualizowane dane, m.in. niższa stopa referencyjna NBP.

Prognozowana inflacja w Polsce i Czechach

Czechy pozostają przy zwalczaniu inflacji „za wszelką cenę”

Czeski bank centralny nie złagodził polityki pieniężnej, mimo głębokiej dekoniunktury, która gnębi gospodarkę od początku br. W mediach pojawiły się nawet stwierdzenia o kolejnym „chorym człowieku Europy„.

Recesja w Czechach

Zobacz też: Tusk zaora CPK?! Lamański: Krew mnie zalewa, jak to słyszę

Czechy to bowiem jedyna gospodarka UE, która wciąż nie odbudowała się po kryzysie pandemicznym. W trzecim kwartale PKB już po raz trzeci z rzędu skurczył się w ujęciu rok do roku (-0,6%). Nasi południowi sąsiedzi mają bardziej anorektyczny wzrost, niż Niemcy. Z jednej strony, czynniki dekoniunktury pochodzą z sektora motoryzacyjnego, który w obliczu zerwanych łańcuchów dostaw wskutek pandemii, a następnie szoku kosztowego i podwyżek stóp procentowych, doznał zapaści. Z drugiej strony, głęboka recesja konsumencka świadczy o tym, że mniej aktywna polityka fiskalna także odegrała rolę w napędzaniu koniunkturalnego letargu.

Spadek stóp procentowych przyniósłby dodatkową – obok szybkiej dezinflacji – ulgę konsumentom poprzez kanał kredytowy, ponieważ dominującą rolę na rynku kredytów hipotecznych odgrywa zmienna stopa procentowa. Sektor motoryzacyjny również mógłby odczuć pewne ukojenie – ożywienie na rynku kredytów samochodowych i obniżenie kosztów obsługi zadłużenia. Im szybciej CNB rozpocznie cykl obniżek, tym większa szansa szybszego powrotu koniunktury na ścieżkę wzrostową. Bankierzy centralni pozostają na razie jednak przy swoim konserwatywnym podejściu stłumienia inflacji do celu „za wszelką cenę”.

Stopy procentowe w Polsce na tle Czech

Z jednej strony okupowane to jest głębszą dekoniunkturą, z drugiej: na agregacie pieniężnym M1 (gotówka + depozyty bieżące) widać lepszą pozycję wyjściową do tłumienia fundamentalnej presji cenowej, niż w Polsce. Krótko mówiąc: to, że teraz inflacja w obu krajach jest podobna, nie oznacza, że taki stan utrzyma się w kolejnych latach. Wiele czynników (głównie związanych z innym układem monetarno-fiskalnym w obu krajach) sugeruje, że nie.

Podaż pieniądza w Polsce na tle Czech

Inflacja w regionie szybko spada! Czesi i Węgrzy niebawem obniżą stopy

 

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker