EuropaGospodarka

Niemiecka gospodarka wkrótce odbije? Indeks ZEW rośnie do 9,8 pkt!

Indeks ZEW zazwyczaj dobrze antycypował kształtowanie się niemieckiej koniunktury gospodarczej w kolejnych miesiącach

Niemiecki indeks ZEW przedstawiający nastroje panujące w gospodarce odbija. Czy to zwiastuje poprawę koniunktury u naszego zachodniego sąsiada? Niemiecka gospodarka wkrótce odbije? 

  • Realny PKB Niemiec od 2020 roku wzrósł zaledwie o 0,3%, natomiast produkcja przemysłowa wciąż tkwi w letargu, pozostając poniżej poziomu sprzed pandemii.
  • Indeks ZEW zazwyczaj antycypował kształtowanie się koniunktury gospodarczej w Niemczech w kolejnych miesiącach.
  • Listopadowy wskaźnik ZEW wreszcie wzrósł do dodatnich wielkości (+9.8 pkt) po głębokich spadkach notowanych w zasadzie od marca 2022 r. (z incydentalnym odbiciem w lutym br.).
  • Kolejne kwartały powinny przynieść ożywienie, lecz odbicie będzie mizerne. Według prognoz MFW, PKB zwiększy się zaledwie o 0,9% w 2024 r. po spadku o 0,5% w br. 

Słabość niemieckiej gospodarki po pandemii

Niemiecka gospodarka – obok czeskiej – najwolniej podnosi się po kryzysie pandemicznym. Realny PKB od 2020 roku wzrósł zaledwie o 0,3%, natomiast produkcja przemysłowa wciąż tkwi w letargu, pozostając poniżej poziomu sprzed pandemii. Stagnacja w sektorze motoryzacyjnym oraz pasywna polityka fiskalna w połączeniu z zaostrzeniem warunków monetarnych odciska głębokie piętno na niemieckiej koniunkturze. Niemniej, prędzej czy później, ożywienie musi nadejść. Pierwsze pytane brzmi: kiedy? Drugie: w jakim kształcie?

Zobacz też: Kolejny „chory człowiek Europy”? PKB Czech kurczy się o 0,6% r/r

Indeks ZEW rośnie. Niemiecka gospodarka odbije?

Obok standardowego PMI dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym (czyli przewidującym, co może dziać się w gospodarce w najbliższym czasie) jest miesięczny indeks ZEW, który przedstawia sentyment panujący w gospodarce, bazując na badaniu ankietowym około 400 analityków z branży finansowej. Badaniu podlegają głównie średniookresowe oceny odnośnie do koniunktury. Gdy przeważają negatywne opinie, wówczas indeks przyjmuje wartości ujemne, zaś gdy pozytywne – wartości dodatnie.

Indeks ZEW zazwyczaj dobrze antycypował kształtowanie się koniunktury gospodarczej w kolejnych miesiącach. Jak łatwo dostrzec na poniższym wykresie wraz ze wzrostem/spadkiem wskaźnika w kolejnych miesiącach tempo wzrost PKB zwiększało się/zmniejszało się. Dlatego też, poza indeksem IFO czy PMI, warto na bieżąco śledzić indeks ZEW.

Listopadowy wskaźnik ZEW wreszcie wzrósł do dodatnich wielkości (+9.8 pkt) po głębokich spadkach notowanych w zasadzie od marca 2022 r. (z incydentalnym odbiciem w lutym br.). Warto podkreślić, że indeks już od sierpnia br. znajduje się w trendzie wzrostowym, co wskazywało, że negatywne nastroje stopniowo się ulatniają. Teraz ankietowani w większości oczekują poprawy sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Głównym kanałem poprawy koniunktury najpewniej będzie popyt krajowy, w związku z dość szybkim tempem dezinflacji (odbicie płac realnych), lecz silnego ożywienia nie należy się spodziewać. Wzrost PKB pozostanie dość mizerny, co zresztą pokazują prognozy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje, że niemiecka gospodarka po recesji w tym roku (-0,5% r/r) wzrośnie o 0,9% w 2024 r. i 2,0% w 2025 r.

Zobacz też: Ruszyła największa w Polsce bezobsługowa stacja paliw

Tempo ożywienia w Niemczech będzie implikować w dużym stopniu skalę odbicia polskiej gospodarki poprzez kanał kontrybucji eksportu netto do wzrostu PKB. Im szybciej nasz zachodni sąsiad „wyzdrowieje” tym szybciej popyt zagraniczny odbije od uklepywanego obecnie dna. 

PKB Polski szybuje w górę. Polska znów liderem wzrostu

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker