Europa

Wydatki socjalne w Polsce są najwyższe w regionie

Czy wysokość wydatków socjalnych w Polsce jest wysoka? To zależy od tego, do jakich krajów się porównamy.

Wydatki socjalne w Polsce, to temat, który od lat elektryzuje opinię publiczną. Część sceny politycznej deklaruje, że wydatki te należy zwiększyć, aby w ten sposób polepszyć dobrobyt tych najbiedniejszych. Z drugiej strony, nie brakuje w Polsce osób, które uważają, że wydatki socjalne w Polsce są wysokie. Jaka jest prawda? Dzięki nowym danym Eurostatu możemy bliżej przyjrzeć się temu tematowi.

  • Czy wydatki socjalne w Polsce są wysokie? Nowe dane Eurostatu rzucają więcej światła na ich wysokość w krajach UE.
  • Z danych tych wynika, że całkowite wydatki na świadczenia z zakresu ochrony socjalnej w UE wyniosły w 2022 roku 4,307 bln EUR. Oznacza to, że wydatki te wzrosły nominalnie o 3% względem 2021 roku.
  • Według danych Eurostatu, wydatki socjalne względem PKB wzrosły jedynie w dwóch krajach UE. Na Cyprze wzrost ten wyniósł 0,9 p.p. PKB, a w Bułgarii 0,6 p.p.
  • Gdzie wydatki socjalne są najwyższe? Pierwsze miejsce zajęła Francja, gdzie wynoszą one 32,2% PKB. Na drugim miejscu z wynikiem 29,7% znalazła się Austria. Trzecią pozycję zajęły Włochy, gdzie na ten cel przeznacza się 29,6%.
  • Najniższe wydatki odnotowano w Irlandii, gdzie było to zaledwie 11,3%. Kolejne miejsca na liście państw o najniższych wydatkach socjalnych zajmuje Malta (15%), Estonia (15,6%), Litwa (15,8%) czy Węgry (16,0%), Dla porównania — w Polsce to 20,6%.

Wydatki socjalne w Polsce i Europie rosną, ale ich udział w PKB spadł

Europejski Urząd Statystyczny opublikował najnowsze szacunki dotyczące wydatków socjalnych w krajach Unii Europejskiej. Z danych tych wynika, że całkowite wydatki na świadczenia z zakresu ochrony socjalnej w UE wyniosły w 2022 roku 4,307 bln EUR. Oznacza to, że wydatki te wzrosły nominalnie o 3% względem 2021 roku.

Nominalnie wydatki socjalne wzrosły w niemal każdym kraju UE za wyjątkiem Malty i Irlandii. Wydatki na Malcie spadły one o 5% względem 2021 roku, a na Irlandii pozostały na niezmienionym poziomie. Największy nominalny wzrost (mierzony w lokalnej walucie) odnotowano w Bułgarii. Wydatki socjalne wzrosły tam o aż o 28% w latach 2021-22. Dwucyfrowe wzrosty odnotowano także na Cyprze (+18%) oraz na Węgrzech (+10%). W krajach takich jak Austria, Francja, Dania, Słowacja, Finlandia czy Niemcy, wzrost wynosił do 2%.

Nominalny wzrost wydatków socjalnych w krajach UE (wyrażony w lokalnej walucie) w latach 2021-22

Nominalny wzrost wydatków socjalnych w krajach UE (wyrażony w lokalnej walucie) w latach 2021-22
Eurostat

Warto jednak pamiętać, że nominalne wydatki nie oddają dobrze sytuacji. Po pierwsze rosną także ceny, więc realnie wartość tych wydatków należy zmniejszyć właśnie o dynamikę cen. Po drugie, rośnie również PKB. Oznacza to, że wydatki względem PKB danego kraju, spadają.

Według danych Eurostatu, wydatki socjalne względem PKB wzrosły jedynie w dwóch krajach UE. Na Cyprze wzrost ten wyniósł 0,9 p.p. PKB, a w Bułgarii 0,6 p.p. Spadki odnotowano we wszystkich innych krajach UE (Eurostat nie ma jeszcze danych dla Grecji, Holandii i Rumunii). Największe spadki odnotowano w Danii (-3,7 p.p.), Francji (-3,6 p.p.) oraz Austrii (3,3 p.p). O ponad 2,5 p.p. PKB spadły także wydatki w Portugalii, na Malcie, w Niemczech oraz na Litwie. W Polsce spadek wyniósł 2,3 p.p.

Czy wydatki socjalne w Polsce są wysokie?

Pora odpowiedzieć na pytanie, czy wydatki socjalne w Polsce należą do wysokich? Odpowiedź brzmi — to zależy. Przyjrzyjmy się najpierw krajom o najwyższym udziale tych wydatków w PKB kraju. Pierwsze miejsce (od wielu lat) okupuje Francja, gdzie wydatki socjalne wynoszą 32,2% PKB. Na drugim miejscu z wynikiem 29,7% znalazła się Austria. Trzecią pozycję zajęły Włochy, gdzie na ten cel przeznacza się 29,6%. W Finlandii jest to 29,2% PKB. Identyczny wynik odnotował nasz zachodni sąsiad, czyli Niemcy. W Belgii to 27,9%, co sprawia, że kraj ten jest powyżej unijnej średniej, która wynosi 27,2%.

Warto zestawienie uzupełnić jednak o kraje, które jeszcze nie przesłały do Eurostatu danych za 2022 rok. Holandia w zeszłym roku na ten cel wydała 30,8%, a w Grecji wydatki socjalne wyniosły 27,1%. Jakie kraje znajdują się po drugiej stronie zestawienia?

Zobacz też:  Podatki w Polsce wzrosły po 2015 roku najmocniej w całej UE

Najniższe wydatki odnotowano w Irlandii, gdzie było to zaledwie 11,3%. Warto jednak pamiętać, że kraj ten ma sztucznie zawyżone PKB, co opisywaliśmy pod tym linkiem. To sprawia, że dane te nie są porównywalne. Kolejne miejsca na liście państw o najniższych wydatkach socjalnych zajmuje Malta (15%), Estonia (15,6%), Litwa (15,8%) czy Węgry (16,0%), Dla porównania — w Polsce to 20,6%. Oznacza to, że nasza pozycja jest na tle UE całkiem przeciętna.

Wydatki socjalne w Polsce na tle UE w latach 2021-22
Eurostat

Jeśli porównamy się do gospodarek Europy Zachodniej, to nasz wynik jest niski. Warto jednak pamiętać, że najlepiej porównywać się do państw o podobnej specyfice co Polska. Jesteśmy krajem wyraźnie biedniejszym niż Francja, Niemcy czy Dania. Na tle państw Europy Środkowej i Wschodniej nasza pozycja jest już zupełnie inna. Spośród krajów postkomunistycznych, jedynie wyraźnie bogatsza od Polski Słowenia może pochwalić się wyższymi wydatkami socjalnymi.

W związku z tym wydatki te można uznać za wysokie. Do wydatków socjalnych zaliczane są świadczenia emerytalne, chorobowe i na opiekę zdrowotną, pomoc osobom z niepełnosprawnością, wsparcie rynku pracy, świadczenia rodzinne czy środki w kategorii „mieszkalnictwo” oraz pozostałe związane ze zwalczeniem wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem.

W 2022 roku podatki w Polsce ostro w dół, ale nadal były wysokie na tle regionu

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker