EuropaGospodarka

Gospodarka Węgier wchodzi w fazę ożywienia! PKB rośnie o 0,9% kw/kw

Kolejne kwartały przyniosą jeszcze szybszy wzrost

Gospodarka Węgier wchodzi w fazę ożywienia. PKB w ujęciu kwartał do kwartału wreszcie rośnie po rocznej stagnacji. Choć cząstkowe dane zostaną dopiero opublikowane na początku grudnia, to najpewniej poprawa koniunktury wynika z lepszych wyników w przemyśle i budownictwie. Słaby konsument i niskie inwestycje są zaś komponentami hamującymi ożywienie. Niemniej wraz z dezinflacją i luzowaniem polityki monetarnej, konsumpcja i inwestycje zaczną wychodzić z dołka. 

Gospodarka Węgier: mizerna konsumpcja dołuje wzrost

Gospodarka Węgier ma za sobą trudny okres. Począwszy od trzeciego kwartału 2022 roku, PKB systematycznie kurczył się kw/kw aż do pierwszego kwartału br., natomiast w drugim kwartale pozostał w miejscu. Z kolei ujęciu r/r PKB zmniejszył się o 1,1% w pierwszym kw. i 2,2% w drugim kw. 2023 roku. Słowem, Węgry przeżywały dość głęboką dekoniunkturę, aczkolwiek w danych rocznych nie można stronić od tzw. efektu bazy statystycznej, czyli wysokiego poziomu odniesienia przy liczeniu wzrostu r/r. Na przełomie 2021/22 roku gospodarka rosła bowiem w tempie około 7,5%.

Zobacz też: METRANS rozbudowuje terminale wzdłuż korytarza Węgry-Serbia

Tak czy inaczej, Węgry, obok Estonii i Holandii znalazły się w technicznej recesji (spadek PKB kw/kw dwa razy z rzędu). Głównymi czynnikami osłabiającymi koniunkturę były niski popyt krajowy (wysoka inflacja zmniejszająca siłę nabywczą konsumentów i mizerny poziom inwestycji (rekordowe stopy procentowe obniżającą stopę zwrotu z nakładów inwestycyjnych).

Węgry wchodzą w fazę ożywienia gospodarczego

Jednak z najnowszych danych PKB wynika, że węgierska gospodarka weszła w fazę ożywienia koniunkturalnego. PKB zwiększył się o 0,9% kw/kw (dane wyrównane sezonowo i kalendarzowo), czyli najszybciej od roku (por. wykres poniżej). Co prawda, odsezonowane dane roczne pokazały jeszcze spadek PKB (-0,3%), niemniej kwartalne dynamiki w większym stopniu oddają to, w jakim stanie jest koniunktura, ponieważ nie są one podatne na zeszłoroczne efekty bazy.

Zobacz też: Niemiecka gospodarka wkrótce odbije? Indeks ZEW rośnie do 9,8 pkt!

Co stoi za ożywieniem? Cząstkowe dane poznamy dopiero na początku grudnia, jednak ekonomiści wskazują, że poprawę sytuacji gospodarczej zdeterminowały lepsze wyniki w przemyśle (nastawionym na eksport) i sektorze budowlanym. Natomiast konsumpcja i inwestycje wciąż były faktorami hamującymi tempo wzrostu gospodarczego. Zatem w strukturze wzrostu PKB, inwestycje i konsumpcja będą najpewniej kontrybuowały ujemnie, zaś eksport netto dodatnio.

Ożywienie przyspieszy wraz z silniejszą konsumpcją i odbiciem inwestycji

Kolejne kwartały przyniosą przyspieszenie wzrostu gospodarczego, ponieważ dezinflacja i co za tym idzie odbicie płac realnych przyniosą ożywienie konsumpcji, natomiast luzowanie polityki monetarnej MNB rozpoczęte w październiku zwiększy skłonność firm do finansowania nakładów inwestycyjnych poprzez zewnętrzne źródła finansowania (wzrost wolumenu akcji kredytowej). Niemniej, najbardziej kluczowe dla przyszłorocznego odbicia będą środki z unijnego funduszu NGEU (tzw. KPO) oraz funduszy spójności, których część została zablokowana. Odblokowanie tych środków wymaga jednak porozumienia się z Komisją Europejską. Przy ich braku, wzrost PKB w 2024 roku może wynieść nawet zaledwie 1%, zamiast 3% (szacunki ekonomistów ING).

Nawet recesja nie rusza czeskich bankierów. Stopy nie spadają!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker