Finanse

W 2022 roku podatki w Polsce ostro w dół, ale nadal były wysokie na tle regionu

Czy podatki w naszym kraju są wysokie? Nowe dane Eurostatu rzucają nieco światła na polski system podatkowy.

Czy podatki w Polsce są wysokie? To zależy do tego, do kogo się porównamy. W porównaniu do Polski sprzed 10 lat są one bardzo wysokie. Gdy pod uwagę weźmiemy Polską z 2021 roku, to zauważymy wyraźny spadek. Na tle UE wypadamy przeciętnie, ale porównanie do państw postkomunistycznych daje już inny obraz sytuacji.

  • Podatki w Polsce w 2022 roku solidnie spadły. Mówimy o spadku ich wartości aż o 2,3 p.p. PKB. W 2021 roku wynosiły one 37,6% PKB, a w 2022 roku wartość ta wyniosła 35,3% PKB. Był to drugi największy spadek w całej UE.
  • Mimo tak dużych obniżek, podatki w Polsce można uznać nadal za relatywnie wysokie. W 2022 roku wyniosły on 35,3% PKB. Więcej wynosiły jedynie w latach 2018-21 oraz w 2007 roku. W rekordowym pod tym względem roku 2021 było to aż 37,6% PKB.
  • Czy podatki w Polsce na tle innych państw są wysokie? Odpowiedź brzmi — to zależy. Gdy porównamy podatki w Polsce do poziomu opodatkowania na świecie, to okaże się, że te są u nas bardzo wysokie. Warto jednak pamiętać, że wartość tę zaniżają najbiedniejsze kraje.
  • Średnia unijna wynosi 41,2% PKB. Warto jednak pamiętać, że wymienione kraje, to w większości bardzo bogate państwa. Bardziej zasadne wydaje się porównanie do państw regionu (Europa Środkowa i Wschodnia).
  • Na ich tle wypadamy już zupełnie inaczej. Wyprzedzają nas jedynie Czechy (i to zaledwie o 0,1 p.p.).

Podatki w Polsce ostro w dół

Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) opublikował nowe dane na temat wysokości podatków w Polsce oraz innych krajach UE. Przez podatki rozumiemy zarówno klasyczne podatki, jak i składki na ubezpieczenie społeczne. Te, choć nie do końca wpisują się w klasyczną definicję, powszechnie dokładnie tak są traktowane. Dodatkowo ich pominięcie może doprowadzić do błędnych wniosków, ponieważ ich udział w finansowaniu wydatków jest bardzo różny.

Co możemy dowiedzieć się z tych statystyk? Najciekawszą informacją wydaje się fakt, że podatki w Polsce w 2022 roku solidnie spadły. Mówimy o spadku ich wartości aż o 2,3 p.p. PKB. W 2021 roku wynosiły one 37,6% PKB, a w 2022 roku wartość ta wyniosła 35,3% PKB. Był to drugi największy spadek w całej UE. Jedynie jeden kraj może pochwalić się większym spadkiem i jest to Dania.

Zobacz też: Areczku ulgi podatkowe i luki prawne są dla korporacji. Dla Ciebie są wysokie podatki

W Danii opodatkowanie (rozumiane jako składki na ubezpieczenia oraz klasyczne podatki) spadło o 5,8 p.p. PKB. Spadek odnotowano w większości państw UE, lecz tylko w Polsce i Danii przekraczał on 1,0 p.p. Były też państwa, gdzie odnotowano wzrost. Ten najsilniejszy był na Cyprze (+1,7 p.p.), Węgrzech (+1,2 p.p.) oraz Francji (+1,0 p.p.).

Zmiana wysokości opodatkowania w 2022 roku w krajach UE [p.p. PKB]

Z czego wynika tak duży spadek w Polsce? Możemy tutaj doszukiwać się zarówno wpływu Polskiego Ładu (który solidnie nadszarpnął finanse publiczne), jak i obniżek związanych z szalejącą inflacją. W tym przypadku mówić możemy m.in. o niższym VAT na żywność. Wszelkie ulgi i zwolnienia miały na celu uchronić budżet obywateli, ale uderzyły w kasę państwa. Rezultaty będziemy widzieć także w tym roku — w postaci rekordowych deficytów.

Podatki w Polsce nadal są historycznie wysokie

Mimo tak dużych obniżek, podatki w Polsce można uznać nadal za relatywnie wysokie. W 2022 roku wyniosły on 35,3% PKB. Więcej wynosiły jedynie w latach 2018-21 oraz w 2007 roku. W rekordowym pod tym względem roku 2021 było to aż 37,6% PKB. W latach 2009-2021 rosły one niemal w każdym roku (za wyjątkiem 2014 roku). Tegoroczny spadek jest jednak przejściowy, ponieważ część obniżek wygasła lub będzie wygasać.

Podatki w Polsce — zmiana opodatkowania na przestrzeni lat [%PKB]

Czy podatki w Polsce na tle innych państw są wysokie? Odpowiedź brzmi — to zależy. Gdy porównamy podatki w Polsce do poziomu opodatkowania na świecie, to okaże się, że te są u nas bardzo wysokie. Warto jednak pamiętać, że wartość tę zaniżają najbiedniejsze kraje. Lepiej porównywać się do krajów do nas podobnych. Na tle OECD wypadamy już przeciętnie. Z kolei, gdy porównamy do UE, to okaże się, że jesteśmy poniżej średniej. W wielu krajach przekraczają one 40% PKB.

Zobacz też: Budżet Polski ma problemy? Deficyt rośnie, a rząd planuje 800+ [WYKRESY]

Na czele znalazła się Francja (48,0%) oraz Belgia (45,6%). Dalsze miejsca zajęły takie kraje jak Austria, Grecja, Finlandia, Włochy, Dania, Szwecja i Niemcy. Średnia unijna wynosi 41,2% PKB. Warto jednak pamiętać, że wymienione kraje, to w większości bardzo bogate państwa.

Wysokość opodatkowania w krajach UE [%PKB]

Bardziej zasadne wydaje się porównanie do państw regionu (Europa Środkowa i Wschodnia). Na ich tle wypadamy już zupełnie inaczej. Wyprzedzają nas jedynie Czechy (i to zaledwie o 0,1 p.p.). Pozostałe kraje Europy Środkowej i Wschodniej mają niższy poziom opodatkowania od Polski. Dodatkowo należy pamiętać, że jeszcze w zeszłym roku zajmowaliśmy pod tym względem czołowe miejsce w regionie i jedynie dzięki walce z inflacją, poziom opodatkowania spadł u nas na tyle, że podatki okazały się niższe niż w Czechach.

Budżet Polski grubo na minusie. Dane udostępniono po wyborach

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker