Finanse

Deficyt budżetowy w 2018 roku niższy niż zakładano

GUS podał ostateczne dane dotyczące deficytu budżetowego za 2018 rok, które okazały się lepsze od kwietniowych wstępnych szacunków. Bez zmian pozostał natomiast procentowy rezultat długu publicznego.

W 2018 roku deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 5 miliardów 36 milionów złotych, co stanowiło 0,2 proc. PKB. Tym samym był to najniższy deficyt w 30-letniej historii III RP.

Tak też możemy wyczytać w nocie GUS „Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku ukształtował się na poziomie 5 036 mln zł, co stanowi 0,2% PKB”.

Z kolei dług publiczny, czyli suma dotychczasowych deficytów pomniejszona o już spłacone zobowiązania, wyniosła 1 bln 35 mld 254 mln zł, co jest równoznaczne z deficytem na poziomie 48,9 proc.

74687679 1946103935492643 8725703739496726528 n

Warto zauważyć, że jeszcze dwa lata wcześniej – w 2016 roku – deficyt wynosił 2,4 proc. PKB. W roku 2017 było to już 1,5 proc. PKB, a w 2018 wspomniane 0,2 proc. Rząd ogłosił, że budżet na 2020 rok ma być zrównoważony. Będzie to pierwszy w historii budżet bez deficytu. Wielu ekonomistów i analityków przewiduje jednak, że to się nie uda i deficyt ostatecznie się pojawi.

W 2016 roku oprócz wysokiego deficytu, mieliśmy również procentowo najwyższy dług publiczny na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wówczas dług publiczny wyniósł 54,2 proc. PKB. W kolejnych dwóch latach jednak spadał głównie za sprawą większej dynamiki wzrostu PKB niż zadłużenia.

dlug deficyt

GUS tłumaczy także z czego wynikają zmiany związane z wartościami długu i deficytu.

„Dane za lata 2015-2018 uległy zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych (kwiecień 2019 roku) głównie w związku z wdrożeniem zmian metodologicznych wynikających z nowej edycji podręcznika deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, przeklasyfikowaniem jednostek publicznych do sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wykorzystaniem ostatecznych danych źródłowych dla 2018 roku”.

Należy również wspomnieć, że Unia Europejska na mocy „Paktu stabilności i wzrostu” z 1997 roku, nałożyła progi ostrożnościowe, które nie powinny były być przekraczane przez kraje członkowskie. Wynoszą one odpowiednio 3 proc. PKB dla deficytu budżetowego oraz 60 proc. PKB dla długu publicznego.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę

Polecane artykuły

Back to top button