FinansePolska

Koniec wakacji! RPP podwyższa stopy procentowe o 25 punktów bazowych

Skończyły się sierpniowe wakacje! Rada Polityki Pieniężnej wróciła do swoich obowiązków i zgodnie z oczekiwaniami podwyższyła stopy procentowe we wrześniu o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna wzrosła do 6,75%. 

Stopy procentowe we wrześniu wzrosły 11 raz z rzędu!

Jak czytamy w komunikacie, RPP zdecydowała o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 punktu procentowego, tj. do poziomu 6,75%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom
pozostałych stóp procentowych NBP:
▪ stopa lombardowa 7,25%;
▪ stopa depozytowa 6,25%;
▪ stopa redyskontowa weksli 6,80%;
▪ stopa dyskontowa weksli 6,85%

Właśnie taki był konsensus rynkowy. Oczekiwania się sprawdziły i rzeczywiście stopa referencyjna wzrosła z 6,50% do 6,75%. To jedenasta podwyżka z rzędu (w sierpniu posiedzenie RPP się nie odbyło). Stopy procentowe w Polsce są na najwyższym poziomie od listopada 2022 roku, czyli od niemal 20 lat. Co więcej, cykl zacieśniania polityki monetarnej nigdy w historii III RP nie był tak stromy. W ciągu 11 miesięcy stopy NBP wzrosły aż o 6,55 pkt proc. RPP pokazuje determinację w walce z inflacją. Dzisiejsza decyzja wpisuje się w komunikację NBP, a w szczególności prezesa Adama Glapińskiego, który w ostatnich wypowiedziach medialnych mówił, że cykl zacieśniania polityki monetarnej dobiega końca, ale NBP będzie reagował, dopóki inflacja będzie rosnąć.

Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych – argumentuje swoją decyzję Rada Polityki Pieniężnej

Zobacz także: Stopy procentowe w Polsce ponownie zostały podniesione!

Dlaczego stopy procentowe wzrosły?

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, PKB wzrósł w II kwartale o 5,5% r/r wobec wzrostu o 8,5% r/r w I kwartale, co wskazuje na hamowanie gospodarki. Takie szacunki realnego PKB wynikały ze zmniejszenia wartości zapasów w przedsiębiorstwach i słabszej dynamiki konsumpcji. Warto zaznaczyć, że pozytywnie na wzrost wpłynęła silna dynamika inwestycji.

Wstępne odczyty GUS wskazały, że inflacja CPI w sierpniu wyniosła aż 16,1% wobec 15,6% w lipcu. Wbrew obiegowym opiniom nie doszło do kontynuacji wygładzenia ścieżki dynamiki wzrostu cen, co miało miejsce w czerwcu i lipcu, kiedy wskaźnik CPI wyniósł kolejno 15,5% i 15,6% rok do roku. Silny wzrost inflacji zdeterminował RPP do kontynuacji zacieśniania polityki pieniężnej. Zważywszy jednak na pogarszające się dane koniunkturalne, bankierzy centralni zdecydowali się na maksymalnie łagodny ruch.

Co ciekawe, ekonomiści Banku Pekao jako jedni z niewielu oczekiwali wzrostu stóp procentowych nie o 25, a o 50 punktów bazowych. RPP nie przestraszyła się jednak sierpniowych odczytów i nie okazała oznak paniki.

Zobacz także: Bank Anglii podnosi stopy procentowe najmocniej od 27 lat i zapowiada recesję!

Kiedy stopy procentowe przestaną rosnąć?

Na poprzedniej lipcowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński sygnalizował, że stopy procentowe mogą spaść w III kwartale 2023 roku. Jest to odległa perspektywa, co w obliczu obecnie szybko zmieniających się warunków makroekonomicznych, powoduje, że słów prezesa NBP nie należy brać zbyt dosadnie. Wiele może się zmienić. Pytanie na dziś, to kiedy RPP zakończy cykl zacieśniania polityki monetarnej.

Konsensus rynkowy zakłada jedną, maksymalnie dwie podwyżki stóp procentowych – na wrześniowym i październikowym posiedzeniu RPP – o 25 pkt proc., co wydaje się zasadne, biorąc pod uwagę stan rynku. Może to nawet napawać optymizmem osoby, które chcą się starać o kredyt hipoteczny w najbliższych miesiącach – wskazuje ekspert kredytowy Lendi, Jacob Adam na łamach Rp.pl

Zobacz także: EBOR przyznaje Ukrainie dodatkowe miliony. Polska traci pozycję

Wzrost stopy referencyjnej do 7% wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Nawet ekonomiści z Banku Pekao w środowym „Makrokompasie” oznajmili, że stopy procentowe w końcowym rozrachunku mogą znaleźć się na niższym poziomie, niż zakładali.

Liczymy się z tym, że cykl podwyżek skończy się wcześniej niż zakładaliśmy, czyli poniżej 7,5 proc.

Zgoła odmienne zdanie mają jednak ekonomiści BNP Paribas, którzy prognozują, że RPP może wrócić do zacieśniania polityki monetarnej na początku przyszłego roku pod wpływem wysokich odczytów inflacyjnych. Ekonomiści wskazują, że stopa referencyjna może osiągnąć nawet 8%.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę – wskazuje RPP w komunikacie

Cena pieniądza na świecie, czyli stopy procentowe najważniejszych banków centralnych

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker