Europa

Warszawa stolicą z najniższym bezrobociem w UE. W czołówce Wielkopolska i Pomorze

To właśnie Warszawa może poszczycić się najniższym bezrobociem spośród wszystkich stolic w krajach UE. Jednocześnie, jedynie w Bawarii zanotowano niższy odsetek bezrobotnych.

To, że w stolicy o pracę dużo łatwiej, niż na polskiej wsi, wie każdy. Ale niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że bezrobocie w Warszawie jest najniższe ze wszystkich stolic krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jakie są regiony UE z najniższą stopą bezrobocia?

Bezrobocie w UE mocno różni się w zależności od regionu

Nowe dane Eurostatu pokazują jak wygląda sytuacja na rynku pracy w UE. Ta w zależności od regionu, jest bardzo różna. Są regiony z bezrobociem przekraczającym 20%, jak i tam, gdzie jest ono niższe niż 2,5%.

Gdzie to bezrobocie jest najniższe? Mapa pokazuje, że najłatwiej o pracę w Środkowej Europie. Regionami o stopie bezrobocia nieprzekraczającej 3% są: Czechy, zachodnia Polska, południowe Niemcy i zachodnie Węgry. Z kolei regionami o dwucyfrowym bezrobociu są kraje południowej Europy, takie jak Grecja, Włochy i Hiszpania.

Bezrobocie w Europie

Bezrobocie w Warszawie wynosi zaledwie 2,1%

Jak wygląda ścisła unijna czołówka pod względem stopy bezrobocia? Regionem z najmniejszym zanotowanym bezrobociem jest Dolna Bawaria. Fakt ten nie powinien dziwić, ponieważ od lat to Bawaria jest najbogatszym regionem Niemiec. Jest ona jednym z motorów napędowych gospodarki naszego zachodniego sąsiada.

Drugie miejsce w UE, zajęły ex aequo dwa regiony – polski region Warszawa-stołeczny oraz węgierski Środkowy Kraj Zadunajski. W obu tych regionach bezrobocie wynosi jedynie 2,1%. Co warte odnotowania – ani w Dolnej Bawarii, ani w Środkowym Kraju Zadunajskim nie mieści się stolica kraju. Oznacza to, że to Warszawa jest stolicą o najniższym wskaźniku bezrobocia w całej UE.

Zobacz też: Bezrobocie w Polsce nadal spada. Jest najniższe w historii

Następne miejsce z wynikiem 2,2% zajęły 3 regiony. To Wielkopolska, Centralne Morawy w Czechach i Zachodni Kraj Zadunajski. Choć pozycja Wielkopolski jest imponująca, to oznacza ona spadek względem zeszłego roku. W 2020 roku to właśnie Wielkopolska była unijnym liderem z bezrobociem na poziomie 1,8%. Uczciwie przy tym zaznaczyć, że Eurostat nie posiada danych dla Dolnej Bawarii za rok 2020. Możliwe więc, że w zeszłym roku również ten kraj był unijnym liderem. Brakuje także danych (możliwe, że jest to związane ze zbyt małą próbą badawczą) m.in. dla województwa lubuskiego, które w 2019 roku notowało niższą stopę bezrobocia od Warszawy i Wielkopolski.

Kolejną stolicą po Warszawie jest Praga, gdzie bezrobocie wynosi 2,3%. Tyle samo co w województwie pomorskim. W Bratysławie – stolicy Słowacji, to 2,6%. W Budapeszcie bez pracy jest 2,9% aktywnych zawodowo. To właśnie stolice państw V4 mogą pochwalić się najniższą stopą bezrobocia.

Regiony o najniższej stopie bezrobocia w UE
Andrzej Kubisiak

Bezrobocie na południu Europy nadal jest dwucyfrowe

Tak niskie bezrobocie jest bliskie naturalnemu poziomowi. Mówiąc wprost – bezrobocie w praktyce w tych regionach nie występuje. Są jednak części Europy, gdzie bezrobocie nadal jest demonem, który uderza w gospodarkę państw. Przejdźmy zatem do miejsc o najwyższym bezrobociu w UE.

Niechlubne pierwsze miejsce przypadło Ceucie. To małe hiszpańskie miasto będące eksklawą na terytorium Maroka. Wielu może je kojarzyć z głośnych problemów z migrantami z Afryki, którzy poprzez Ceutę próbują dostać się do Hiszpanii, a co za tym idzie, Unii Europejskiej. Z uwagi na swoją specyficzną sytuację, jej wynik nie powinien dziwić. Bez pracy pozostawało tam w 2021 roku aż 26,6% aktywnych zawodowo.

Zobacz też: Kończy się hossa. Bezrobocie w Polsce wzrośnie. Jak wielu Polaków straci pracę?

Drugie miejsce przypadło Wyspom Kanaryjskim, gdzie bezrobocie wynosi aż 23,2%. Pierwszym „kontynentalnym” regionem jest Andaluzja. Ta położona na samym południu Półwyspu Iberyjskiego prowincja Hiszpanii, zmaga się z bezrobociem na poziomie 21,7%.

Wyższe zatrudnienie to większy wzrost gospodarczy

Wyższa partycypacja w rynku pracy przekłada się na większą zamożność społeczeństwa. To właśnie wzrost odsetka zatrudnionych doskonale koreluje ze wzrostem gospodarczym. Do unijnych liderów we wzroście PKB należą głównie państwa, gdzie stopa zatrudnienia urosła najbardziej. Są to takie kraje jak Malta, Estonia, Litwa, Polska, Rumunia, Łotwa, Węgry czy Czechy. Porównanie wzrostu realnego PKB ze wzrostem stopy zatrudnienia w UE w latach 2010-21 prezentuje poniższy wykres.

Wzrost PKB i stopy zatrudnienia w UE w latach 2010-2021

Niższe bezrobocie to nie tylko większe korzyści dla gospodarki, ale także szereg innych korzystnych efektów. Ekonomiści twierdzą, że wiąże się ono m.in. z wyższą dzietnością czy niższym poziomem przestępczości. Potwierdzają to m.in. badania z Brazylii. Co ciekawe, wzrost przestępczości można ograniczyć przez zasiłki dla osób, które utraciły pracę.

Bezrobocie BAEL

Wiele osób może zauważyć, że dane te różnią się od prezentowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynika to z różnic w metodologii. Bezrobocie prezentowane przez MRPiPS bazuje na liczbie zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych.

Z kolei bezrobocie BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) bazuje na anonimowych ankietach. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie zaliczania osób pracujących na czarno do zatrudnionych. Wyklucza się także osoby, które nie poszukują aktywnie pracy. To właśnie tę miarę zaleca Międzynarodowa Organizacja Pracy. Bezrobocie BAEL jest w Polsce niższe niż bezrobocie rejestrowane.

Śrubujemy rekord. Bezrobocie w Polsce nadal spada

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker