EuropaGospodarka

Integracja Ukraińców w Europie przyniesie wiele korzyści

Jak wskazują analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, integracja Ukraińców w Europie może przynieść krajom UE wiele korzyści

Jak wskazują analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), integracja Ukraińców w Europie może przynieść krajom UE wiele korzyści. Jest ona w stanie zwiększyć podaż siły roboczej, napędzając tym samym wzrost gospodarczy i łagodząc demograficzne problemy Starego Kontynentu. Jednakże to, w jakim stopniu integracja zakończy się sukcesem, zależy w dużym stopniu od europejskich rządów, które jak zaznacza MFW, mogą mocniej wesprzeć uchodźców. 

Tak wielkiej imigracji Europa nie widziała od końca drugiej wojny światowej

Ze względu na rosyjską inwazję znaczna liczba Ukraińców została zmuszona do opuszczenia swojego kraju. Jak podkreślają ekonomiści Funduszu, działania Putina doprowadziły do największej fali uchodźców w Europie od zakończenia drugiej wojny światowej. Łącznie z kraju nad Dnieprem do pierwszego grudnia 2022 roku uciekło prawie 8 mln ludzi. Co więcej, zdaniem ekspertów, liczba ta zapewne będzie się powiększać w nadchodzących miesiącach. Jeżeli zaś chodzi o to, gdzie udali się uchodźcy zza wschodniej granicy, to większość z nich (ok. 4,8 mln) postanowiła wyjechać do krajów Unii Europejskiej.

Zobacz także: Integracja Ukraińców w Polsce może podnieść nasz PKB nawet o 3,5 proc.

Przy czym, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, Ukraińcy szczególnie upodobali sobie Polskę, Niemcy oraz Czechy. Łącznie w tych trzech krajach pierwszego grudnia przebywało aż ponad 3 mln uchodźców. Jednakże na uwagę zasługują również kraje bałtyckie. Z danych zaprezentowanych poniżej wynika, że państwa te, jak na swoje dosyć niewiele rozmiary, przyjęły stosunkowo dużo imigrantów. Szczególnie gościnna okazała się Estonia, w wypadku której, przyjęci Ukraińcy stanowią prawie 5 proc. tamtejszej populacji. 

Jakie kraje przyjęły najwięcej Ukraińców wykres
Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, „Europe Could Do Even More to Support Ukrainian Refugees „

Integracja Ukraińców w Europie przyniesie wiele korzyści

Jak wynika z analizy MFW, odpowiednia integracja Ukraińców w Europie może przynieść krajom UE znaczne korzyści. Wiele państw ze Starego Kontynentu ma obecnie poważny problem z demografią. Z prognozy Eurostatu wynika, że unijne społeczeństwo w ciągu najbliższych dekad będzie nie tylko relatywnie szybko maleć, ale również się starzeć. Odsetek populacji Wspólnoty w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 20,3 proc. w 2019 roku do 31,3 proc. w 2100 roku. Z kolei udział osób w wieku produkcyjnym spadnie w tym okresie z 64,6 do zaledwie 54,8 proc. Przy czym, co warto zaznaczyć, starzenie się społeczeństw w wypadku wielu krajów, w tym również Polski, może mieć destrukcyjny wpływ na gospodarkę (pisaliśmy o tym między innymi tutaj: Niski wiek emerytalny i starzejące się społeczeństwo będą dla Polski destrukcyjne). Z kolei tak się składa, że imigracja jest jednym ze sposobów umożliwiających przynajmniej częściowe załagodzenie analizowanego problemu z demografią. 

Zobacz także: Ukraińska kolej może zostać odbudowana przez polskie firmy

Przy czym poprawiając strukturę wiekową europejskich krajów i zapobiegając spadkowi populacji, ukraińscy imigranci wpływają korzystnie na rynek pracy poprzez łagodzenie niedoborów siły roboczej. Z szacunków MFW wynika, że do końca 2022 roku Ukraińcy zwiększą podaż europejskiej siły roboczej o 0,6 proc. Przy czym w wypadku krajów, do których napłynęło najwięcej osób zza naszej wschodniej granicy, takich jak Polska, Estonia i Czechy, dojdzie do zwiększenia podaży aż o 2,7 proc. Co więcej, zwiększając podaż pracy, Ukraińcy nie tylko załagodzą niedobory, ale również przyczynią się do wzrostu gospodarczego. Jednakże warto podkreślić, że to, w jakim stopniu imigracja przyspieszy wzrost PKB UE, zależy w dużej mierze od tego, jak sprawnie będzie przebiegała integracja Ukraińców w Europie. 

Państwa UE robią dużo, ale mogą zrobić więcej

Europejskie kraje niewątpliwie zrobiły dużo, aby proces ten przebiegł pomyślnie. W UE w ostatnich miesiącach zlikwidowano wiele barier, na które często napotykają się osoby przybywające spoza Wspólnoty. Choćby w Polsce wprowadzono specustawę, dzięki której zatrudnianie Ukraińców stało się znacznie prostsze. Do tego państwa członkowskie nie tylko wdrożyły regulacje usprawniające integrację Ukraińców, ale również przeznaczyły na ten cel środki finansowe. W całej UE na pomoc dla uchodźców wydano w 2022 roku ok. 0,2 proc. unijnego PKB. Przy czym w państwach, które przyjęły szczególnie dużo Ukraińców, wydatek ten osiągnął nawet 1 proc. PKB.

Zobacz także: Ukraińscy uchodźcy świetnie odnaleźli się na polskim rynku pracy

Jednakże, jak wskazują eksperci MFW, da się zrobić więcej. Choćby UE nie od dzisiaj ma problem z niewykorzystywaniem umiejętności imigrantów. Choćby w 2020 roku odsetek osób pracujących poniżej swoich kwalifikacji wśród imigrantów spoza UE wyniósł aż 41,4 proc. Z tego powodu MFW rekomenduje prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy odpowiednio dostosowanej do uchodźców. W praktyce oznacza to, że państwa członkowskie powinny między innymi zacząć uznawać dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników przybyłych z zagranicy oraz inwestować w pośrednictwo pracy. Dzięki temu udałoby się lepiej wykorzystać kapitał ludzki Ukraińców, co z kolei doprowadziłoby do większego wzrostu gospodarczego.

Odbudowa Ukrainy nam się po prostu opłaca!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker