Polska

Liczba fizjoterapeutów w Polsce? „Tylko” 2,5 razy gorzej niż w Niemczech

Jak zmienia się liczba fizjoterapeutów w Polsce? Choć zauważalnie rośnie, to nadal jesteśmy w tyle za unijnymi liderami.

Czy liczba fizjoterapeutów w Polsce jest duża? W przeliczeniu na 100 000 mieszkańców przypada u nas ponad 2,5 razy mniej fizjoterapeutów niż w Niemczech, ale są też kraje, które są w tyle za Polską. Kto wypada najlepiej, a kto najgorzej? Ile fizjoterapeutów pracuje w zawodzie w Polsce?

  • Liczba fizjoterapeutów w Polsce systematycznie rośnie. Obecnie pracuje w zawodzie 89 fizjoterapeutów na każde 100 000 mieszkańców. Jeszcze w 2017 roku wskaźnik wynosił 70 na 100 000 mieszkańców.
  • W ciągu zaledwie 4 lat liczba fizjoterapeutów w Polsce wzrosła o 7 tys. – z 26,5 tys. w 2017 roku do 33,5 tys. w 2021 roku.
  • Daleko nam do unijnych liderów. W Niemczech na 100 000 mieszkańców przypada aż 234,4 fizjoterapeutów, a w Belgii wskaźnik ten wynosi 216.
  • Są jednak kraje, gdzie jest znacznie gorzej. W Słowacji to jedynie 39 specjalistów na 100 000 mieszkańców. Jeszcze gorzej jest w Bułgarii, gdzie wskaźnik wynosi 24. Najgorzej jest w Rumunii, gdzie na 100 000 mieszkańców przypada zaledwie 13 fizjoterapeutów.

Liczba fizjoterapeutów w Polsce rośnie z roku na rok

Eurostat udostępnił dane dotyczące liczby fizjoterapeutów w Polsce i innych krajach Europy. Z udostępnionych statystyk wynika, że liczba ta w Polsce systematycznie rośnie. Europejski urząd statystyczny podaje liczbę fizjoterapeutów zarówno w liczbach bezwzględnych jak i w odniesieniu do 100 000 mieszkańców. Ta druga metoda jest znacznie lepsza do porównań międzynarodowych, a pierwsza wydaje się bardziej przydatna w śledzeniu krajowych statystyk.

Jak wynika z tych danych, w Polsce w 2021 roku pracowało w zawodzie 88,6 fizjoterapeutów na 100 000 mieszkańców. Liczba ta systematycznie rośnie. W 2020 roku było to 83,1, a w 2019 roku 77,3. W 2018 roku na każde 100 000 mieszkańców przypadało w Polsce 73,2 fizjoterapeutów, a w 2017 roku było to 69,8. Dane te oznaczają, że w latach 2017-2021 liczba fizjoterapeutów w Polsce (per 100 000 mieszkańców) wzrosła o 27%, czyli ponad 1/4.

Zobacz też: Ilu jest lekarzy w Polsce? Jakich specjalistów brakuje najwięcej?

Liczba pracujących w zawodzie fizjoterapeutów w Polsce wyniosła w 2021 roku 33,5 tys. osób. Rok wcześniej było to 31,5 tys. W 2019 roku było w Polsce 29,4 tys. fizjoterapeutów pracujących w zawodzie. Jeszcze w 2018 roku ta liczba wynosiła 27,8 tys., a w 2017 – 26,5 tys. Zaledwie 4 lata starczyły, aby liczba fizjoterapeutów w Polsce wzrosła o 7 tys. – z 26,5 tys. w 2017 roku do 33,5 tys. w 2021 roku.

Eksperci wskazują jednak, że ta liczba nadal jest niewystarczającą. Coraz powszechniejsze schorzenia narządów ruchu wśród osób młodych, spadająca sprawność fizyczna dzieci w wieku szkolnym oraz starzejące się społeczeństwo to tylko wyzwania, przed którymi będzie musiała stanąć w najbliższych latach ochrona zdrowia w Polsce. Właśnie dlatego stałe zwiększanie liczby fizjoterapeutów wydaje się być rozsądnym kierunkiem.

Liczba fizjoterapeutów w Polsce na tle krajów UE

W całej Unii Europejskiej pracuje łącznie 611 tys. fizjoterapeutów. Najwięcej, bo co trzeci, pracuje w Niemczech. Liczba fizjoterapeutów w Niemczech wynosi aż 195 tys. Drugie miejsce w UE zajęła Francja, w której pracuje 97,2 tys. fizjoterapeutów.

Na trzecim miejscu znalazły się Włochy, gdzie w zawodzie pracuje ich 64,7 tys. Podobną liczbę deklarują Hiszpanie. Według danych Eurostatu ich liczba w Hiszpanii wynosiła w 2021 roku 62,7 tys. Za Hiszpanią z liczbą 34,6 tys. znalazła się Holandia. Następne miejsce w rankingu zajęła Polska (33,5 tys.).

Istotniejsza wydaje się jednak liczba względna. Jak wielu fizjoterapeutów przypada na 100 000 mieszkańców w krajach UE? Dla przypomnienia — liczba fizjoterapeutów w Polsce wyniosła w 2021 roku 88,6 na 100 000 mieszkańców. Z kolei pierwsze w tym zestawieniu Niemcy mogą pochwalić się aż 234,4 fizjoterapeutami przypadającymi na każde 100 000 mieszkańców.

Zobacz też: Liczba lekarzy w Polsce rośnie, lecz nadal jesteśmy w ogonie UE

Drugi wynik w zestawieniu należy do Belgii, gdzie jest to 215,9. W Holandii wskaźnik ten wynosi 197,2. Przed Holandią znajduje się prawdopodobnie Luksemburg, w którym w 2017 roku na każde 100 000 mieszkańców przypadało 200,9 fizjoterapeutów. Niestety nie posiadamy nowszych danych dla tego państwa. Dużą liczbą (>150) mogą pochwalić się również Duńczycy, Austriacy oraz Finowie.

Liczba fizjoterapeutów w Polsce
Eurostat

Gdzie fizjoterapeutów jest najmniej? Ostatnie miejsce zajęła Rumunia, gdzie na 100 000 mieszkańców przypada zaledwie 12,7 fizjoterapeutów. Mniej niż 50 przypada także w Bułgarii (24,5), Słowacji (39,3) oraz Estonii (43,0). Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że do tego grona zalicza się również Portugalia, ponieważ w 2018 roku wskaźnik ten wyniósł zaledwie 14,2. Niestety, podobnie jak w przypadku Luksemburga, nie posiadamy najnowszych danych dotyczących liczby fizjoterapeutów w Portugalii.

Pozycję Polski można więc określić jako przeciętną. Co prawda liczba fizjoterapeutów w Polsce w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców jest ponad 2,5-krotnie niższa niż w Niemczech, ale z drugiej strony jest także sporo państw, gdzie liczba ta jest znacznie mniejsza. Dobrym przykładem może być Rumunia, gdzie wskaźnik ten jest blisko 7-krotnie niższy niż w Polsce.

Ile zarabia fizjoterapeuta w 2023 roku? Ile brutto, a ile netto?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker