Polska

Stopy procentowe listopad 2022 – jaką decyzję podjęła RPP?

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na bieżącym poziomie, aktualnie więc stopa referencyjna nadal wynosi 6,75 proc. Stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie, listopad to kolejny miesiąc z podtrzymanym rezultatem. 

Stopy procentowe listopad 2022

Warto przypomnieć, że podczas październikowego posiedzenia również zadecydowano o utrzymaniu stóp na stałym poziomie (Więcej: RPP zadecydowała! Co ze stopami procentowymi w październiku?). Jednak dla większości analityków nie zwiastowało to końca cyklu, lecz tymczasowe wstrzymanie.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

·         stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;

·         stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;

·         stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

·         stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;

·         stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

Przed listopadowym posiedzeniem wydawało się, że każda decyzja będzie kontrowersyjna. Część analityków wskazywała, że podnoszenie stóp następuje zbyt gwałtownie, druga część, że cykl powinien zostać wznowiony w bieżących warunkach makroekonomicznych. W październiku zanotowano po raz kolejny wzrost inflacji, co teoretycznie mogłoby sugerować, jaką decyzję podejmie RPP (Więcej: Niestety inflacja w październiku znowu w górę. Już tak blisko 20%!).

Zobacz także: Inflacja kolejny miesiąc niepokoi obywateli wielu państw. Co dalej ze stopami procentowymi?

Analitycy mBanku twierdzili w swojej prognozie, że stopy pozostaną utrzymane, a RPP wstrzyma się z decyzją o kolejnej podwyżce.

Niezdecydowani byli natomiast analitycy ING, wskazując na dwa możliwe scenariusze. Bazowy scenariusz zakładał wzrost o 25 pkt, wskazano także, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że stopy zostaną utrzymane.

Decyzja RPP a sytuacja kredytobiorców

Można oczekiwać, że raty kredytów wzrosną, gdyż wzrośnie WIBOR (Więcej: Wiemy już co zastąpi WIBOR! Jest to wskaźnik WIRD).

Warto przypomnieć, że celem wskaźnik jest przewidywanie przyszłości. Jeśli zatem zostanie zakomunikowane, że cykl podwyżek zmierza ku końcowi, WIBOR również zareaguje, co będzie względnie dobrą informacją dla kredytobiorców.

Zobacz także: Korea dostarcza broń Rosji? Zauważono tajemniczy pociąg

Prognozy dla kredytobiorców nie są oczywiste, gdyż wszystko zależy od tego, jak na decyzję RPP „zareaguje” inflacja. Po publikacji stanowiska opublikowano komunikat prasowy, w którym podano, że:

Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Osłabienie koniunktury światowej będzie także obniżać dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Podwyżki stóp procentowych zwiększają nierówności płac w gospodarce [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker