Europa

Szkocja wprowadziła ceny minimalne na alkohol. Po trzech latach publikuje wyniki

Celem Szkocji było ograniczenie dostępności tanich i wysokoprocentowych trunków, które bezpośrednio przyczyniają się do zjawiska alkoholizmu w społeczeństwie

Szkocja kilka lat temu wprowadziła ceny minimalne na alkohol. Wówczas była to decyzja kontrowersyjna, szeroko komentowana przez wiele środowisk. Jak pokazują badania, przepisy przyniosły znaczną poprawę, ograniczając liczbę zgonów. 

Ceny minimalne na alkohol – Szkocja zadowolona z rezultatów

Kilka lat temu Szkocja wprowadziła kontrowersyjne przepisy dotyczące cen minimalnych, które miały objąć alkohol. Regulacje zatwierdzono w 2018 roku. Stało się przedmiotem szerokiej dyskusji zarówno w środowiskach branżowych, jak i wśród obywateli, którzy zarzucali władzy, że osoby o niższych dochodach są „niesłusznie karane”. Po pełnych trzech latach obowiązywania reguł (wyłączając okres pandemii) Szkoci publikują dane w formie badań.

Dane dla Szkocji porównywano z angielskimi, gdzie nie wprowadzono podobnych regulacji. Analiza porównawcza wykazała, że ceny minimalne doprowadziły prawdopodobnie do ok. 13,4% mniej zgonów bezpośrednio związanych z alkoholem. Przekładając to na liczby, oznacza to, że od 2018 roku średnio o 156 więcej osób zapiłoby się na śmierć w Szkocji każdego roku, gdyby nie ceny, które zostały narzucone przez tamtejszy rząd.

Autorzy badania mówią o ograniczeniu zjawiska w biednych regionach Szkocji:

Analizy eksploracyjne wykazały, że największe redukcje oszacowano na 40% najbardziej ubogich społeczno-ekonomicznie obszarów Szkocji, co wskazuje, że wdrożenie MUP miało pozytywny wpływ na zwalczanie nierówności zdrowotnych wynikających z deprywacji w zakresie szkód zdrowotnych związanych z alkoholem.

Zobacz także: W USA upadnie kolejny bank? Stracił niemal 50% wartości giełdowej

Rząd Szkocji podjął działania, aby ograniczyć problematyczne dla całego systemu ochrony zdrowia nadmierne spożywanie alkoholu. System cen minimalnych miał bezpośrednio godzić w konsumpcję w skali całego społeczeństwa. Cenę minimalną ustalono na poziomie 50 pensów (ok. 61 centów) za jednostkę alkoholu sprzedawanego gdziekolwiek z koncesją. Według badania opublikowanego w 2022 roku z momentem wprowadzenia systemu cen minimalnych średni koszt tzw. jednostki wzrósł o ok. 18%.

Zobacz także: Chińczycy zaprezentowali pojazdy elektryczne z silnikami w kołach

Badania dowodzą skuteczności nowych przepisów

W celu mierzenia zmian w społeczeństwie przeprowadzono badanie, opublikowane 20 marca w The Lancet. Odpowiadają za nie naukowcy reprezentujący University of Glasgow. Analiza porównuje liczbę zgonów bezpośrednio powiązanych z alkoholem w szkockich i angielskich szpitalach przed i po wprowadzeniu ceny minimalnej. Wykazano korelację między ceną dolną a 13,4-procentową redukcją liczby zgonów. Badanie pokazuje, że przepisy pozwoliły na ograniczenie szkodliwego społecznie zjawiska, sprawiając, że alkohol staje się mniej dostępny. To pozwala na zmniejszanie skali zjawiska także wśród osób młodych.

Analiza dostarcza również dowody, że w rzeczywistości podniesienie cen w wielu przypadkach zapobiegło zapijaniu się na śmierć. We wspomnianym badaniu zestawiono ze sobą 2 miesiące przed wprowadzeniem ceny minimalnej z tym samym okresem później. W tym przypadku zmniejszenie skali zjawiska, zaobserwowano w ciągu trzech lat od wprowadzenia nowych regulacji. Zmniejszona liczba zgonów wynikała przede wszystkim ze „znaczącej poprawy w zakresie chorób przewlekłych” powiązanych z alkoholem, zwłaszcza w przypadku alkoholowej choroby wątroby (ALD, ang. alcoholic liver disease). To nie tylko pozwala uzależnionym na zmniejszenie ryzyka, ale również pośrednio odciąża publiczny system opieki zdrowotnej.

Naukowcy piszą we wnioskach:

W ciągu 32 miesięcy wdrażania stwierdziliśmy znaczną 13-procentową redukcję zgonów w całości związanych ze spożywaniem alkoholu w porównaniu z naszymi najlepszymi szacunkami tego, czego można by się spodziewać, gdyby przepisy nie zostały wdrożone. Odpowiada to średnio 156 zgonom rocznie. Odpowiednio oszacowano zmniejszenie liczby hospitalizacji o 4% z powodu warunków całkowicie związanych ze spożywaniem alkoholu, co odpowiada uniknięciu średnio 411 hospitalizacji rocznie.

System cen minimalnych obejmujący alkohol – kolejny kraj wprowadza regulacje

Idąc śladem Szkocji, na wprowadzenie podobnego prawa zdecydowała się Walia. Jako element strategii zwalczającej alkoholizm wprowadzono je w 2020 roku. Dwa lata później, w 2022 roku system cen minimalnych obejmujący trunki wprowadzono w Irlandii. Również w Kanadzie w kilku prowincjach można się spotkać z podobnymi ograniczeniami.

Walijscy politycy, wprowadzając nowe regulacje w trakcie pandemii, mówili, że nie chodzi o całkowite wyeliminowanie alkoholu. Celem było natomiast zajęcie się szkodliwym społecznie tanimi wysokoprocentowymi trunkami, które są najczęściej kupowane przez osoby uzależnione w skali całego społeczeństwa.

Nadchodzi kryzys finansowy w Szwecji? Wiele na to wskazuje! [ANALIZA]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker