GospodarkaPolska

Polacy biorą coraz więcej leków. Wydano prawie 30 mln recept więcej!

Sprzedaż leków na receptę w Polsce w 2022 roku podbiła rekord zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym!

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż leków na receptę w Polsce w 2022 roku podbiła rekord zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. W minionym roku wystawiono aż 453 mln recept, czyli aż o niemal 7 proc. więcej niż w zeszłym roku! Z kolei łączna wartość nabytych przez mieszkańców naszego kraju leków na receptę osiągnęła 21,9 mld złotych. Oznacza to wzrost aż o ponad 11 proc. rok do roku!

  • W 2022 roku wystawiono aż o 27,9 mln (wzrost aż o 6,6 proc. rok do roku!) recept więcej niż w 2021 roku!
  • Sprzedaż leków na receptę w naszym kraju  w przeliczeniu na jednego mieszkańca w minionym roku wyniosła 579 zł.
  • Wbrew temu, co zdaje się wynikać z danych, liczba aptek oraz punktów aptecznych w Polsce z roku na rok uległa zmniejszeniu. 

W 2022 roku wydano aż o 27,9 mln recept więcej!

Sprzedaż leków na receptę w Polsce w 2022 roku ponownie wzrosła. Zgodnie z danymi GUS w 2022 roku wystawiono 453,3 mln recept, czyli aż o 27,9 mln więcej niż przed rokiem (wzrost aż o 6,6 proc. rok do roku!). Przy czym, warto zauważyć, że zdecydowanie najpopularniejszą w Polsce formą wydania recepty jest recepta elektroniczna, która do kraju nad Wisłą zawitała zaledwie 5 lat temu w 2018 roku! 

Ze wspomnianej liczby wydanych w Polsce recept ok. 434 mln bądź, jak kto woli, 95,8 proc. miało charakter cyfrowy. Nawet w najbardziej lubiącym analogową, papierową wersję tego dokumentu powiecie wągrowieckim leżącym w województwie wielkopolskim odsetek ten wyniósł aż 85,7 proc. Przy czym, dzięki popularności tej formy recepty jesteśmy w stanie ustalić, nie tylko ile ich zostało wydanych, ale również gdzie.

Gdzie wydaje się najwięcej recept w Polsce?

Przy czym zgodnie z danymi GUS, najmniej recept wystawiano co do zasady w tak zwanych obwarzankach — powiatach ziemskich otaczających miasta na prawie powiatu. Rekordzistami pod tym względem były zaś powiaty — łomżyński (woj. podlaskie), przemyski (woj. podkarpackie) oraz skierniewicki (woj. łódzkie). Na jednego mieszkańca tych miejscowości przypadało kolejno zaledwie 2,4, 2,6 oraz 3,2 recepty. Po drugiej stronie zaś przeważnie znajdowały się centra obwarzanków — miasta na prawie powiatu otoczone przez powiaty ziemskie. 

. Liczba recept elektronicznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu w 2022 roku
Źródło: GUS, Sprzedaż leków na receptę w 2022 r.

Zobacz także: Poczta Polska inwestuje w gigantyczny sorter przesyłek za 120 mln PLN

W znajdującym się województwie lubelskim Zamościu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydano aż 25,3 recepty (łącznie w tym liczącym nieco ponad 60 tys. mieszkańców mieście wstawiono ponad 1,6 mln recept)! Niewiele mniej, ponieważ odpowiednio 23,4 oraz 22,6 recepty przypadały na jedną osobę żyjącą w Tarnowie (woj. małopolskie) i Krośnie (woj. podkarpackie). Przy czym, co warto zaznaczyć, w tym pierwszym przypadku dane zaniżają skalę wystawiania recept, a w drugim zawyżają, ponieważ najprawdopodobniej mieszkańcy obwarzanków przyjeżdżając do miejsca pracy znajdujących się w miastach i to właśnie na ich terenie udają do lekarza, po czym otrzymują receptę. 

Sprzedaż leków na receptę w Polsce prawie przebiła granicę 22 mld zł

Biorąc opisany uprzednio wzrost liczby wydanych recept oraz wysoką inflację nie powinno dziwić, że sprzedaż leków na receptę w Polsce w 2022 roku wzrosła również pod względem wartościowym. Łącznie w 2022 roku wyniosła ona 21,9 mld złotych. Oznacza to wzrost w wartościach absolutnych o 2,2 mld złotych, a w wartościach względnych o ponad 11 proc. rok do roku. Jeżeli zaś chodzi o wartości per capita, to jak donosi GUS sprzedaż leków na receptę w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła w 2022 roku 579 zł, czyli aż o 61 zł więcej niż w 2021 roku. 

Przy czym, jak widać na zamieszczonej poniżej tabeli, rosnąca sprzedaż leków na receptę  Polsce była w większej mierze „zasługą” pacjentów, niż Narodowego Funduszu Zdrowia. Wartość opłat pacjentów za leki wzrosła z 11,6 do 13,3 mld złotych, czyli aż o prawie 15 proc. Z kolei środki wyłożone na analizowany cel przez NFZ zwiększyły się jedynie o 0,5 mld złotych tj. o zaledwie 6 proc. W wartościach per capita oznacza to, że ze wspomnianych wcześniej 61 złotych aż 48 złotych pochodziło z kieszeni pacjentów, a jedynie 13 zł z NFZ. Co warto zaznaczyć, opisane tutaj zmiany sprawiły, że refundacja w 2022 roku nie stanowiła już nawet 40 proc. wartości sprzedanych leków na receptę. 

Sprzedaż leków na receptę w Polsce
Źródło: GUS, Sprzedaż leków na receptę w 2022 r.

Gdzie sprzedaż leków na receptę w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest największa?

No dobrze, a gdzie sprzedaż leków na receptę w przeliczeniu na mieszkańca osiągnęła największą wartość? No cóż, jak nietrudno się domyślić, w tych powiatach, w których wydano najwięcej recept. Przy czym w Zamościu na jednego mieszkańca przypadły wydatki na specyfiki medyczne w wysokości aż 1194 zł. Były one ponad dwukrotnie większe od średniej dla całej Polski! Na następnych miejscach na podium ponownie znalazły się Tarnów oraz Krosno ze sprzedażą leków na receptę o wartości wynoszącej 1145 i 1074 zł.

Sprzedaż leków w przeliczeniu na jednego mieszkańca w polskich powiatach w 2022 roku
Źródło: GUS, Sprzedaż leków na receptę w 2022 r.

Najmniejsza wartość analizowany stosunek osiągnął zaś kolejno w powiecie przemyskim, łomżyńskim oraz siedleckim. Na zakup środków leczniczych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w tym miejscowościach wydano zaledwie 107, 115 oraz 125 złotych. Przy czym, należy przypomnieć, że z opisanych wcześniej powodów w przypadku pierwszej grupy ośrodków sprzedaż leków na receptę na mieszkańca jest zawyżona, a w przypadku powiatów wiejskich leżących wokół powiatów na prawach miasta jest ona zaniżona. 

Sprzedaż leków na receptę rośnie, a liczba aptek w Polsce… spada

Na samym końcu warto poruszyć pewną interesującą kwestię. Otóż zdaje się, że zgodnie z przedstawionymi tutaj danymi, rynek aptekarski w Polsce powinien się dynamicznie rozwijać. Z kolei zgodnie z danymi GUS, w zeszłym roku w Polsce funkcjonowało niewiele mniej aptek, punktów aptecznych niż przed rokiem! Otóż liczba aptek w Polsce w 2022 roku wyniosła 11 657, co oznacza spadek o 209 w porównaniu do 2021 roku! Z kolei liczba punktów aptecznych rok do roku zmalała z 1147 do 1119. W efekcie średnio na jedną aptekę bądź punkt apteczny w zeszłym roku w Polsce przypadało 2956 osób, czyli o 30 więcej niż przed rokiem. Przy czym stosunek liczby mieszkańców do aptek był najmniejszy w województwie lubelskim (2606), a największy zaś w województwie pomorskim (3362). 

Braki leków w Europie. Jakich preparatów brakuje najczęściej?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker