Europa

Wskaźnik zatrudnienia w Warszawie drugi najwyższy w UE. Z kolei w opolskim odnotowano największy spadek w UE

Jak wygląda wskaźnik zatrudnienia w UE? Jest on bardzo zróżnicowany. Są regiony gdzie pracuje, niemal 9 na 10 mieszkańców. Znajdziemy też regiony, gdzie pracę ma mniej niż połowa osób w wieku od 20 do 64 lat.

Wskaźnik zatrudnienia w Warszawie należy do najwyższych w całej Unii Europejskiej. Z danych przedstawionych przez Eurostat wynika, że jedynie w fińskim archipelagu Wysp Alandzkich zatrudnienie było wyższe niż w stolicy Polski. Jak w zestawieniu wypadły inne województwa Polski? Której regiony UE mogą pochwalić się najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia? Gdzie jest ono najniższe?

  • Wskaźnik zatrudnienia w Unii Europejskiej wyniósł w 2022 roku 74,6%. Oznacza to, że jest on obecnie najwyższy w historii notowań.
  • Zatrudnienie między 2021 a 2022 rokiem wzrosło o 1,5 p.p., co oznacza, że w ciągu zaledwie dwóch lat wskaźnik zatrudnienia poprawił się o 2,4 p.p.
  • Położone między kontynentalną Szwecją i Finlandią wyspy Alandzkie (należą do Finlandii) mogą pochwalić się najwyższym zatrudnieniem w całej Unii Europejskiej. W 2022 roku wynosiło ono aż 89,7%. Oznacza to, że pracuje tam zawodowo aż 9 na 10 osób w wieku od 20 do 64 lat.
  • Na drugim miejscu znalazł się region stołeczny Warszawski. Wskaźnik zatrudnienia w stolicy Polski wyniósł w 2022 roku 85,4%.
  • Ponad 20% regionów w UE (102 z 242) odnotowało wskaźnik zatrudnienia na poziomie równym lub wyższym niż 78%.
  • Do pięciu regionów o największym wzroście wskaźnika zatrudnienia w latach 2021-22 należą cztery regiony Grecji: Ipeiros (+7,7 p.p.), Notio Aigaio (+5,8 p.p.), Kriti (+5,7 p.p.) i Sterea Ellada (+5,4 p.p.) oraz hiszpański region Canarias (+5,5 p.p.).
  • Po drugiej stronie znajdziemy polski region opolski (-1,5 p.p.), gdzie spadek był najgłębszy.

Wskaźnik zatrudnienia w Unii Europejskiej rośnie

Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) udostępnił nowe dane dotyczące poziomu zatrudnienia w Europie. Z danych tych wynika, że wskaźnik zatrudnienia w Unii Europejskiej wyniósł w 2022 roku 74,6%. Oznacza to, że jest on obecnie najwyższy w historii notowań. Przed pandemią COVID-19 — w 2019 roku — wyniósł on 73,1%. W 2020 roku spadł on do 72,2%, czyli mniej niż w 2018 roku, kiedy wskaźnik zatrudniania wyniósł 72,3%. W 2021 roku wzrósł on o 0,9 p.p. w ujęciu rocznym, do 73,1%.

Między 2021 a 2022 rokiem nastąpił kolejny, jeszcze silniejszy wzrost. Zatrudnienie wzrosło o 1,5 p.p., co oznacza, że w ciągu zaledwie dwóch lat wskaźnik zatrudnienia poprawił się o 2,4 p.p. Omawiane dane dotyczą wskaźnika zatrudnienia dla mieszkańców UE w wieku od 20 do 64 lat. Na jego wysokość wpływa więc wiek emerytalny. Niski wiek emerytalny w Polsce może sprawiać, że finalnie wskaźnik ten jest niższy, niż byłby w przypadku podwyższenia tego wieku.

Zobacz też: Bezrobocie niskie, ale wskaźnik zatrudnienia w Polsce nie zachwyca

Nowe dane Eurostatu pokazują, że sytuacja jest jednak bardzo różna nie tylko na poziomie całej Unii Europejskiej, ale nawet na poziomie jednego kraju. Dla przykładu — różnica między regionami NUTS 2 w Polsce (odpowiednik polskich województw, ale z uwzględnieniem Warszawy jako osobnego regionu) wynosi aż 16,7 p.p. Liczby te pokazują, że sytuacja jest bardzo niejednorodna.

Wskaźnik zatrudnienia w Warszawie jest drugim najniższym w UE

Położone między kontynentalną Szwecją i Finlandią wyspy Alandzkie (należą do Finlandii) mogą pochwalić się najwyższym zatrudnieniem w całej Unii Europejskiej. W 2022 roku wynosiło ono aż 89,7%. Oznacza to, że pracuje tam zawodowo aż 9 na 10 osób w wieku od 20 do 64 lat. Jest to bardzo imponujący wynik. Od 2019 roku wskaźnik zatrudnienia wysp Alandzkich wzrósł o 4,6 p.p.

Zobacz też: Bezrobocie w Europie – Szwecja z większym bezrobociem niż Włochy

Na drugim miejscu znalazł się region stołeczny Warszawski. Wskaźnik zatrudnienia w stolicy Polski wyniósł w 2022 roku 85,4%. Wśród notowanych regionów wyżej znalazły się tylko dwa — wspomniane wyspy Alandzkie oraz nieleżący w UE region Zentralschweiz (czyli centralna Szwajcaria), gdzie zatrudnione było 86,3% mieszkańców w wieku od 20 do 64 lat. Od 2019 roku wskaźnik zatrudnienia w Warszawie wzrósł z 82,3%, więc o 3,1 p.p.

Na unijnym podium znalazł się także holenderski region Utrecht, gdzie zatrudnienie wyniosło 85,1%. Taki sam poziom zatrudnienia odnotowano także w Regionie Stockholm, czyli stolicy Szwecji. W niemieckim regionie Niederbayern było to 84,8%. W czołówce znajdziemy także takie regiony jak: Budapeszt (84,7%), Kraj bratysławski (84,5%), Praga (84,4%) czy Sostines regionas na Litwie.

Ponad 20% regionów w UE (102 z 242) odnotowało wskaźnik zatrudnienia na poziomie równym lub wyższym niż 78%. To właśnie 78% jest docelowym poziomem zatrudnienia w UE na rok 2030. Gdzie znajdziemy regiony o najwyższym zatrudnieniu w UE? Skupione były one głównie w kilku krajach.

Zobacz też: Tutaj zatrudnienie w rolnictwie przekracza 60%. Tak – to w kraju UE

W Czechach wszystkie osiem regionów spełnia unijny cel na 2030 roku. Podobna sytuacja jest w Danii (wszystkie pięć), Holandii (wszystkie dwanaście regionów) oraz w Szwecji (wszystkie osiem regionów). Cel spełnia także składająca się z jednego regionu Estonia oraz Malta. W Niemczech cel ten spełnia 36 na 38 regionów (wyjątkami są Brema i Düsseldorf).

Jak wygląda sytuacja w Polsce? Mimo że Warszawa może pochwalić się tak wysokim poziomem wskaźnika zatrudnienia, to unijny cel spełniają jedynie cztery (oprócz Warszawy jest to województwo łódzkie, wielkopolskie i pomorskie) na 17 regionów w kraju. Najgorzej jest na Podkarpaciu, gdzie wskaźnik zatrudnienia wynosi 68,7%. Co ciekawe, bliskie spełnienia celu jest województwo podlaskie. Wskaźnik zatrudnienia wynosi tam 77,7%.

Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata [%]

Tutaj wskaźnik zatrudnienia jest najniższy w UE

Są niestety regiony, gdzie wskaźnik zatrudnienia jest bardzo niski. Najgorzej jest na południu Europy. W trzech regionach południowych Włoch mniej niż połowa populacji była zatrudniona: na Sycylii (46,2%), w Kalabrii (47,0%) i Kampanii (47,3%). We Włoszech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji i na Cyprze nie znajdziemy nawet jednego regionu, który spełnia ten cel. Dane przedstawia poniższa mapa.

Wskaźnik zatrudnienia w Europie. Źródlo: Eurostat
Wskaźnik zatrudnienia w Europie. Źródło: Eurostat

W latach 2021–2022 w 9 na 10 regionów odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia

Trendy z ostatnich lat wyglądają bardzo dobrze. Aż 221 na 242 regiony odnotowały wzrost wskaźnika zatrudnienia w latach 2021–2022. W 123 regionach odnotowano wzrost wyższy niż średnia UE (+1,5 p.p). Gdzie zatrudnienie rosło najszybciej?

Do pięciu regionów o największym wzroście wskaźnika zatrudnienia w latach 2021-22 należą cztery regiony Grecji: Ipeiros (+7,7 p.p.), Notio Aigaio (+5,8 p.p.), Kriti (+5,7 p.p.) i Sterea Ellada (+5,4 p.p.) oraz hiszpański region Canarias (+5,5 p.p.). Po drugiej stronie znajdziemy polski region opolski (-1,5 p.p.), gdzie spadek był najgłębszy. Dalsze miejsca zajęły: hiszpański region Ciudad de Melilla (-1,3 p.p.), niemiecki region Unterfranken (-1,2 p.p.) i francuski region Limousin (-1,0 p.p.).

Płaca minimalna w Niemczech obniżyła nierówności, a nie zatrudnienie!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker