Europa

Ożywienie po pandemii w Europie musi zmierzyć się z nadchodzącym kryzysem energetycznym

Ożywienie po pandemii w Europie napotkało wiele barier makroekonomicznych powiązanych ze zbliżającym się kryzysem energetycznym. Pomimo względnie pozytywnych informacji za 2021 rok, w perspektywie pojawiają się kolejne zagrożenia dla stabilności poszczególnych gospodarek Unii Europejskiej. 

Ożywienie po pandemii w Europie – Eurostat prezentuje względnie optymistyczne dane

Pandemia miała ogromny wpływ na ograniczenie aktywności gospodarczej w wielu dziedzinach. Zamknięto niektóre sektory biznesu, w tym gastronomię czy branżę rozrywkową (Więcej: Polska branża gastronomiczna pozywa Skarb Państwa za lockdown). Spowodowało to bezprecedensowy wzrost liczby pracowników nieobecnych w pracy lub pracujących w skróconym wymiarze godzin, a w konsekwencji utratę dochodów z zatrudnienia. Następnie poszczególne rządy europejskie zdecydowały o wprowadzeniu programów pomocowych, które miały zminimalizować wpływ obostrzeń na biznes. Do końca 2021 roku średni dochód rozporządzalny gospodarstw domowych Unii Europejskiej wzrósł o 3,6% względem roku 2020.

Zobacz także: Polska jednym z liderów w postpandemicznym ożywieniu gospodarczym! Niemcy i Malta na samym końcu

Niepokojący jest natomiast wskaźnik zagrożenia ubóstwem, który utrzymywał się na względnie stałym poziomie, a w niektórych regionach był widocznie podwyższony. Dane te pochodzą z wczesnych szacunków nierówności dochodów w 2021 roku opublikowanych przez Eurostat. Zostały zestawione z danymi sprzed pandemii (z 2019 roku).

Wczesne szacunki za 2021 rok na poziomie Unii Europejskiej wskazują na pozytywną ewolucję w dystrybucji dochodów, ze znacznym wzrostem w przypadku gospodarstw domowych o niskich dochodach. Jest to zgodne z głównymi trendami na rynku pracy i znacznym zmniejszeniem liczby pracowników dotkniętych tymczasowymi środkami kontroli w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Co więcej, w wielu państwach Wspólnoty nadal wdrażano programy ochrony socjalnej mające na celu stabilizację płac i dochodów gospodarstw domowych, co  bezpośrednio przełożyło się na obecne odczyty.

Wykres 1. Mediana dochodu z tytułu zatrudnienia a średni dochód rozporządzalny, UE. 

Eurostat

Zobacz także: Eurostat: w 2020 roku na jednego mieszkańca UE przypadało 0,53 samochodu

Stopa ubóstwa spadła w Bułgarii, Finlandii, na Cyprze, w Niemczech, na Litwie, w Rumunii i Szwecji. Wzrost zagrożenia ubóstwem odnotowano jednak w Grecji, Chorwacji, Łotwie i Holandii.

Wykres 2. Zmiana mediany ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji według kwintyla (porównanie 2021 z 2020 rokiem). 

Eurostat

Pandemia mija, ale to nie koniec zagrożeń dla Europy

W obliczu nowych wyzwań wydaje się, że Unia Europejska musi przezwyciężyć nawarstwiające się problemy będące częścią zburzonego ładu geopolitycznego. Ożywienie po najtrudniejszych miesiącach pandemii musiało zderzyć się z wysoką inflacją czy zagrożeniem w związku z problemami energetycznymi. Po upływie zaledwie dwóch lat od kryzysu pandemicznego na horyzoncie pojawiają się kolejne przeszkody w drodze do zrównoważonego wzrostu.

Jeśli chodzi o Wspólnotę, wiele gospodarek raportuje podobne problemy będące reperkusjami napaści Rosji na Ukrainę i rozpętania szoku energetycznego na Starym Kontynencie. Podstawowe dane makroekonomiczne są kompatybilne z tymi samymi danymi w Niemczech, we Francji czy w innych krajach regionu Europy Południowej (Hiszpania, Portugalia, Grecja). Gospodarkom towarzyszy wzrost gospodarczy, poprawa sytuacji na rynku pracy po pandemii, lecz jednocześnie notowana jest coraz wyższa inflacja oraz coraz gorszy stan koniunktury przemysłowej (Więcej: Produkcja przemysłowa Niemiec spadła. Za sytuację odpowiada kryzys w branży motoryzacyjnej oraz We Włoszech może dojść do głębokiego kryzysu. To byłby gwóźdź do trumny dla Europy). Najprawdopodobniej wystąpienie recesji w UE zależeć będzie od skali kryzysu energetycznego, który zbliża się nieuchronnie wraz z nastaniem kolejnych jesiennych, a następnie zimowych miesięcy. Większość zagrożeń dla gospodarki Wspólnoty Europejskiej wynika właśnie z bezpieczeństwa energetycznego. To, jak dane państwo poradzi sobie w kolejnych miesiącach, może przesądzić o kryzysie w kolejnym roku. Czekają nas zatem trudne i weryfikujące tygodnie.

Pomimo względnie optymistycznych odczytów makroekonomicznych, Europa obecnie zmaga się z ogromnym kryzysem energetycznym, który dotyka największe gospodarki, szczególnie Niemcy. Pośrednio ma to wpływ na inne państwa regionu. Z naszej analizy wynika, że recesja w Europie jest coraz bardziej realną perspektywą. W lipcowym artykule przeanalizowaliśmy bieżącą sytuację gospodarczą oraz jej wpływ na poszczególne gospodarki (Więcej: Recesja w Europie zbliża się WIELKIMI krokami? Wiele na to wskazuje [ANALIZA]).

PIE: Recesja w Niemczech poważnie uderzy w gospodarki państw Grupy Wyszehradzkiej

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker