EuropaGospodarkaMapy i wykresyPolska

W Czechach żyje się lepiej niż w Polsce, jednak to już się zmienia

W Czechach żyje się lepiej niż w Polsce. Bardzo wielu naszych obywateli tak uważa, po części mają rację jednak niektóre wykresy ich zaskoczą

Pod względem historii gospodarczej Czechy to jeden z najbardziej podobnych do nas sąsiadów. Oboje należeliśmy do bloku wschodniego, następnie przechodziliśmy proces prywatyzacji, aby wspólnie w 2004 roku wejść do Unii Europejskiej. Dlatego nasze gospodarki są bardzo często porównywane do siebie. W tym artykule przyjrzymy się kilku najważniejszym ekonomicznym danym z ostatnich lat i porównamy, czy rzeczywiście w Czechach żyje się lepiej niż w Polsce.

Gospodarka Czech i Polski w rankingach

Jednym z najpopularniejszych, jednak również bardzo ogólnym i dość niedokładnym wskaźnikiem jest PKB. Natomiast, gdy chcemy przełożyć je na względne bogactwo społeczeństwa, korzystamy z PKB per capita.  Według Banku Światowego Czechy pod względem PKB per capita wyrażonego w sile nabywczej pieniądza i w dolarach międzynarodowych zajmują 30. pozycję na świecie. Natomiast Polska wypadła tutaj trochę gorzej i znalazła się na 38. miejscu na świecie, tuż za Hiszpanią. Gdy spojrzymy na to pod tym kątem, Czesi wypadają lepiej z perspektywy podziału bogactwa na obywatela.

Zobacz także: Październikowa inflacja w Europie. Znowu wyprzedzamy Czechów

Przyglądając się następnie wskaźnikowi rozwoju społecznego, czyli HDI możemy zaobserwować lepszy wynik Czechów. Kraj znalazł się na 32. pozycji na świecie. My natomiast dwa miejsca dalej, na 34. Dystans niby nie jest duży, jednak wciąż wypadamy trochę gorzej. Tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę, że w 2019 roku byliśmy na 32. miejscu. Warto zaznaczyć, że Czesi w tym roku doświadczyli sporego spadku w tym rankingu. Jeszcze w 2020 roku zajmowali 27. pozycję. W 2020 roku dzieliło nas pięć miejsc. Obecnie są to już tylko dwa. Niestety głównie za sprawą pogorszenia się sytuacji w Czechach. Niemniej jednak żyje się tam lepiej niż w Polsce. (więcej: Ranking HDI 2021: żyjemy w świecie zmartwień, smutku i kumulacji szoków)

PKB per capita PPP na przestrzeni lat

Możemy również porównać, jak zmieniało się PKB per capita PPP na przestrzeni lat. Poniżej znajduje się wykres rozpoczęty od 2004 roku, czyli akcesją do Unii Europejskiej. Jak widzimy, od początku omawianego okresu znajdowaliśmy się poniżej poziomu Czech. Warto odnotować, że w różnych latach dzieliła nas od naszych sąsiadów inna wartość. Dla ułatwienia wizualizacji będę przedstawiał wynik Polski jako procent wyniku czeskiego zaokrąglony do pierwszego miejsca po przecinku.

Zobacz także: Publiczne wydatki na zdrowie w UE – pierwsze Czechy, Polska przedostatnia

W 2004 roku Czesi posiadali na mieszkańca 20 932$ PPP. Natomiast Polska 13 353$ PPP, czyli 63,8% wartości czeskiej. W następnym roku różnica jeszcze się zwiększyła i nasz wynik stanowił 62,9% czeskiego. Później jednak dystans uległ zmniejszeniu. W 2009 roku dochodzimy do 19 240 (69,3%), gdy Czesi odnotowali spadek względem poprzedniego roku i ich wynik wynosił 27 761. Na wykresie możemy obserwować, jak kryzys finansowy odbił się na naszym sąsiedzie w 2008 roku, dopiero w 2012 byli w stanie wrócić na drogę szybkiego wzrostu.

PKB per capita PPP Polski i Czech

Udało nam się wtedy bardzo zbliżyć, osiągnęliśmy 81,2% ich wyniku. Niestety następnie ponownie zaczęliśmy się od siebie oddalać i w 2018 roku nasz wynik stanowił 77,1% ich wyniku. Jednak w 2019 roku znowu zmniejszyliśmy różnicę (78,9%). Kolejno w 2020 roku było to 82,4%, a w 2021 już 84,7%. Zatem obecnie najbliżej nam do standardu życia Czechów.

Zobacz także: Nad całą Hiszpanią niebo jest zachmurzone – Kryzys na Półwyspie Iberyjskim

Na podstawie tych danych możemy zaobserwować, że Czesi poradzili sobie gorzej z pandemią COVID-19 niż my. Nam również sprawniej poszła „odbudowa” po recesji z 2020 roku. Zapewne spadek populacji również miał znaczenie przy PKB per capita.

Tak to wyglądało w poszczególnych latach: 2004 – 63,8%; 2005 – 62,9%; 2006 – 63,3%; 2007 – 64%; 2008 – 65,4%; 2009 – 69,3%; 2010 – 75,6%; 2011 – 78,7%; 2012 – 81,2%; 2013 – 79,7%; 2014 – 78,4%; 2015 – 79,2%; 2016 – 78,5%; 2017 – 77,4%; 2018 – 77,1%; 2019 – 78,9%; 2020 – 82,4%; 2021 – 84,7%.

Płace w Polsce i Czechach

Bardzo ważnym elementem są oczywiście płace, gdyż one w dużym stopniu determinują poziom życia obywateli. Na początek rzućmy okiem na płacę minimalną wyrażoną w walucie euro. Według danych Eurostatu od 2018 roku do drugiego półrocza 2022 roku w Polsce obowiązywała wyższa płaca minimalna wyrażona w euro niż w Czechach. Dopiero w tym półroczu sąsiad nas wyprzedził.

Płaca minimalna w Polsce i Czechach w EURO

Jednak spojrzenie na płace przeliczone na euro, może nam jedynie powiedzieć, jak poradzilibyśmy sobie w państwie, które tę walutę przyjęło. Znacznie bardziej obrazującym przykładem jest przeliczenie pensji względem parytetu siły nabywczej (PPP).

Zobacz także: Czechy też przyznają pierwszeństwo pociągom towarowym

Pod tym względem już bez wątpienia plasujemy się wyżej od Czechów. Względnie niskie ceny w naszym państwie pozwalają na zakupienie większej liczby towarów niż Czechom za ich pensję minimalną. Najmniejsza różnica w poziomie dzieliła nas w latach 2018 i 2019. Widać również, że kryzys z 2020 roku bardziej odczuł nasz południowy sąsiad niż my, gdyż siła nabywcza naszych pensji wciąż dynamicznie rosła.

Niestety musimy wziąć również pod uwagę odsetek ludzi zarabiających minimalną krajową. W 2018 roku w Polsce był to 12,1%. Natomiast w Czechach odsetek ten wynosił jedynie około 3%.

Co więcej, gdy przyjrzymy się godzinowym kosztom pracy w 2021 roku, Czesi wypadają od nas lepiej. Ich wynik to 15,3 euro na godzinę i jest to największa wartość dla Europy Środkowo-Wschodniej. U nas ten wynik wynosi 11,5 euro. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi 29,1 euro.

Zobacz także: Wielka Brytania w kryzysie. Czy to skłoni Polaków do powrotu?

Koszt pracy to suma wydatków ponoszonych przez pracodawców na zatrudnienie personelu. Wliczają się w to wynagrodzenia pracowników (w tym składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez pracodawcę), koszty szkolenia zawodowego, inne wydatki, takie jak koszty rekrutacji, wydatki na odzież roboczą i podatki od zatrudnienia uznawane za koszty pracy, minus wszelkie otrzymane dotacje.

Miesięczna płaca minimalna w Polsce i Czechach PPP

Podsumowując, w Czechach żyje się lepiej niż w Polsce, jednak nie tak bardzo, jak mogłoby się niektórym wydawać. Dodatkowo nasz dystans od Czechów ciągle się zmniejsza. Być może za kilka lat dogonimy ich poziomem życia, a następnie przegonimy. Niestety przed nami jest kilka wyzwań, które mogą nam w tym przeszkodzić. Jednym z nich jest oczywiście wysoka i długotrwała inflacja.

Czechy mają najmniejsze bariery regulacyjne sektora usług na świecie! Polska powyżej średniej

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker