Polska

Młodzi menadżerowie stawiają na rozwój, co innego starsi

PIE zbadał, jakie działania chcą podjąć menadżerowie w 2023 r. w zależności od ich wieku

Biznesowa rzeczywistość to w coraz większym stopniu niepewność i umiejętność szybkiego dostosowania do zmian zachodzących w otoczeniu. W ostatnim czasie szczególnie wpłynęły na to tzw. czarne łabędzie, czyli nieoczekiwane zdarzenia mające duży wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Pandemia COVID-19, a teraz kryzys energetyczny i inflacyjny powodują, że menadżerowie stają przed sporymi wyzwaniami w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Umiejętność dostosowania do okoliczności stała się nową normalnością. Jak w takim razie zachowują się menadżerowie i co planują na 2023 r.? Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) postanowił zbadać zamiary polskiej kadry zarządzającej w podziale na wiek. Wydaje się, że młodzi menadżerowie stawiają na rozwój firmy, a starsi są bardziej zainteresowani ugruntowaniem jej pozycji.

Młodzi menadżerowie stawiają na rozwój

PIE przeprowadził w grudniu 2022 r. badanie, w którym zapytał polskich menadżerów o planowane działania na 2023 r. Analitycy PIE w Tygodniku Gospodarczym nr 7/2023 przedstawili wyniki badania dla dwóch grup – menadżerów poniżej 40 r. życia i powyżej 50 lat. Rozbieżności w odpowiedziach nie są spore, ale można zauważyć, że kadra młodsza jest bardziej skora do działań rozwojowych, natomiast starsi w większym stopniu chcą się koncentrować na umacnianiu pozycji firmy. 

Zobacz też: Linia Qantas zmuszona wysyłać swoich menadżerów do odbierania bagaży

Zacieśnianie relacji z klientami najważniejszym zadaniem

Kadra zarządzająca w 2023 r. najczęściej chce stawiać na zacieśnianie relacji ze swoimi klientami. Tę odpowiedź wskazywano najczęściej w obydwu grupach wiekowych – dla młodszych odsetek wskazań wyniósł 69 proc., a dla starszych 59 proc. Inaczej wygląda już sytuacja w przypadku kolejnych najczęściej wskazywanych odpowiedzi w zestawieniu. Na drugim miejscu wśród kadry poniżej 40 lat znalazło się wprowadzenie do oferty nowych produktów i/lub usług (47 proc.), na trzecim zaś inwestycje w kapitał ludzki (39 proc.). Inaczej wskazali menadżerowie powyżej 50 r. życia – wydatki inwestycje na rozwój pracowników wskazało 36 proc., natomiast wprowadzenie nowych produktów lub usług jedynie 33 proc. To o 1 pkt proc. mniej niż w przypadku wydatków na marketing, promocję i badania rynkowe (34 proc.). Tę odpowiedź wskazało 38 proc. młodszej kadry zarządzającej.

Kadra poniżej 40 r. życia:

  • zacieśnianie relacji z klientami – 69 proc.
  • wprowadzenie do oferty nowych produktów/usług – 47 proc.
  • inwestycje w kapitał ludzki – 39 proc.
  • wydatki na marketing, w tym promocję, reklamę i badania rynkowe – 38 proc.

Kadra powyżej 50 r. życia:

  • zacieśnianie relacji z klientami – 59 proc.
  • inwestycje w kapitał ludzki – 36 proc.
  • wydatki na marketing, w tym promocję, reklamę i badania rynkowe – 34 proc.
  • wprowadzenie do oferty nowych produktów/usług – 33 proc. 

Młodzi menadżerowie stawiają na rozwój za granicą

Młodsza kadra zarządzająca wydaje się bardziej skora do przeprowadzenia ofensywnych strategii w 2023 r. Wejście w nowy rodzaj działalności planuje 30 proc. z nich (starsi – jedynie 18 proc.). Zdecydowanie częściej młodsi chcą też rozpocząć działalność zagraniczną (25 proc. wobec 17 proc. starszej kadry). To wyniki sporo wyższe niż w poprzedniej edycji badania z 2021 r., kiedy jedynie 18 proc. młodych stawiało na dywersyfikację działań i 17 proc. na działalność za granicą.

Menadżerowie poniżej 40 r. życia są także bardziej chętni do przeprowadzenia automatyzacji w firmie i współpracy z firmami ukraińskimi.

Menadżerowie nie są zainteresowani działaniami B+R

Polscy menadżerowie wykazują niskie zainteresowanie ponoszeniem wydatków na badania i rozwój (15 proc. młodszych i 14 proc. starszych). To nieco więcej niż rok wcześniej, ale wciąż bardzo mało. 

W niedawno opublikowanym raporcie Unii Europejskiej na ten temat w zestawieniu 2500 firm wydających na B+R najwięcej na świecie nie znalazła się żadna polska firma. Firmy z obszaru Unii jednak także wypadają blado. Coraz większe znaczenie zyskują firmy chińskie. Udział przedsiębiorstw z UE w ogólnych wydatkach na B+R wśród firm z zestawienia wyniósł 17,6 proc. To trzeci wynik za USA i Chinami, jednak warto mieć na uwadze, że w 2014 r. ten udział kształtował się na poziomie 25 proc. Badania i rozwój to ważny element budowania konkurencyjności firm, jak i całej gospodarki w długim terminie. 

Zobacz więcej: Wydatki na B+R, czyli jak Chiny zyskują, a UE traci na konkurencyjności

Starsi bardziej przejęci losem planety?

Pewnym zaskoczeniem jest to, że kolejny rok to starsza kadra zarządzająca jest bardziej zainteresowana podjęciem działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Chęć takich działań w 2023 r. wykazało 27 proc. menadżerów pow. 50 lat i 23 proc. poniżej 40 lat. Różnica jest niewielka, więc należy się powstrzymać od wyciągania pochopnych wniosków.

PIE: Większość polskich firm nie inwestuje w rozwój pracowników

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker