Europa

Polacy to gniazdownicy. Wyprowadzają się dopiero w wieku 30 lat

Kim są gniazdownicy? W jakim wieku opuszczamy rodzinny dom? Na tle Europy wypadamy kiepsko

Gniazdownicy — to miano, którym można określić bardzo wielu Polaków. Co znaczy to określenie? Nowe dane Eurostatu  pokazują, że młodzi Polscy mieszkają z rodzicami bardzo długo. W którym kraju Unii Europejskiej młodzi żyją z rodzicami najkrócej?

  • W 2018 roku 45,1% Polaków w wieku od 25 do 34 lat mieszkało przynajmniej z jednym ze swoich rodziców, zaliczając się do grona tzw. gniazdowników.
  • Poziom zjawiska gniazdownictwa w Polsce jest znacznie wyższy od średniej dla Unii Europejskiej, która w 2018 roku wyniosła 28,6%.
  • Jak podaje Eurostat, Polki i Polacy opuszczają swój rodzinny dom przeciętnie w wieku 28,9 lat.
  • Średnio mieszkańcy UE opuszczają swoich rodziców w wieku 26,4 lat.
  • Gdzie żyje się z rodzicami najdłużej? Według danych Eurostatu w Chorwacji. Średni wiek opuszczenia rodzinnego domu wyniósł w Chorwacji w 2022 roku aż 33,4 lata.
  • Najszybciej rodziców opuszczają Finowie. Robią to średnio w wieku 21,3 lat.

Kim są gniazdownicy?

Według danych z badania EU-SILC w 2018 roku 45,1% Polaków w wieku od 25 do 34 lat mieszkało przynajmniej z jednym ze swoich rodziców, zaliczając się do grona tzw. gniazdowników. Mówiąc najprościej, są to dorośli, którzy nadal mieszkają z rodzicami. O ile pewien poziom „gniazdownictwa” jest zupełnie naturalny i nieszkodliwy, to jego wysoki odsetek świadczyć może o problemach na rynku pracy i mieszkaniowym.

Poziom zjawiska gniazdownictwa w Polsce jest znacznie wyższy od średniej dla Unii Europejskiej, która w 2018 roku wyniosła 28,6%. W porównaniu z 2005 rokiem odsetek osób w analizowanej grupie wieku, które mieszkały ze swoimi rodzicami, wzrósł w Polsce o blisko 9 p. proc. W Unii Europejskiej w latach 2011-2018 skala występowania zjawiska utrzymywała się na stabilnym poziomie nieznacznie przekraczającym 28%.

Gniazdownicy w UE. Gdzie jest najgorzej?

Eurostat podzielił się najnowszymi dostępnymi statystykami dotyczącymi wieku opuszczania domu rodzinnego przez mieszkańców Unii Europejskiej. Średnio mieszkańcy UE opuszczają swoich rodziców w wieku 26,4 lat (dane dla roku 2022). W ostatnich latach najlepiej było w 2019 roku, kiedy średni wiek wynosił 26,2 lat. Najgorzej było w latach 2020-21, kiedy wartość ta wzrosła do 26,5 lat. Można więc śmiało powiedzieć, że od wielu lat Europejczycy żyją z rodzicami tak samo długo (dokładnie 26,4 lata żyli także 10 lat temu — w 2023 roku).

Gdzie żyje się z rodzicami najdłużej? Według danych Eurostatu w Chorwacji. Średni wiek opuszczenia rodzinnego domu wyniósł w Chorwacji w 2022 roku aż 33,4 lata. Przeciętny Chorwat opuszcza więc rodziców dopiero długo po ukończeniu 30 roku życia.  Drugie miejsce w tym zestawieniu z wynikiem 30,8 lat zajęła Słowacja. Po 30-stce swoich rodziców opuszczają również Grecy (30,7), Bułgarzy (30,3), Hiszpanie (30,3), Maltańczycy (30,1) oraz Włosi (30,0). W czołówce znajdziemy także Portugalię (29,7) oraz Słowację (29,4). Bardzo wysoką piątą pozycję zajęła Polska. Jak podaje Eurostat, Polki i Polacy opuszczają swój rodzinny dom przeciętnie w wieku 28,9 lat.

Zobacz też: Ilu Polaków nie pracuje i nie szuka pracy? Jak wypadamy na tle Europy?

Powyżej unijnej średniej znajdziemy także takie państwa jak Rumunia (27,7), Cypr (27,5), Węgry (27,1), Irlandia (26,9), Łotwa i Luksemburg (po 26,8). Jakie kraje znalazły się po drugiej stronie zestawienia? Najszybciej rodziców opuszczają Finowie. Robią to średnio w wieku 21,3 lat. Niewiele wolniej robią to Szwedzi. Średni wiek opuszczenia domu rodzinnego w Szwecji to 21,4 lat. Co ciekawe, jeszcze 2 lata wcześniej było to znacznie mniej. W 2020 roku Szwedzi opuszczali swój rodzinny dom w wieku… 17,5 roku! Ostatni stopień podium należy do kolejnego państwa nordyckiego — Danii. Jej wynik to 21,7 lata. W czołówce znajdziemy jeszcze takie kraje jak: Estonia (22,7), Holandia (23,0), Francja (23,4) i Niemcy (23,8).

Średni wiek opuszczenia rodzinnego domu przez młodych, 2022

Kiedy Polacy opuszczają dom rodzinny
Eurostat

Co ciekawe, rodzinny dom zawsze szybciej opuszczają kobiety. Potencjalnych przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka. Po pierwsze — kobiety wchodzą w stałe związki szybciej od mężczyzn. Inną przyczyną może być częstsze studiowanie, co przyczynia się do wymuszonych wyprowadzek w celach edukacyjnych. Innym powodem może być miejsce zamieszkania. Kobiety przeważnie częściej mieszkają w miastach, gdzie mobilność jest większa.

Gniazdownictwo to domena Południa Europy

Gdy spojrzymy na te dane w ujęciu geograficznym, to zauważymy pewną zależność. Najpóźniej swój rodzinny dom opuszczają mieszkańcy południowej części Europy. Wysoki wiek odnotowano w niemal wszystkich krajach postkomunistycznych, ale kraje bałtyckie pozytywnie wybijają się na ich tle. Europa Środkowa osiąga znacznie lepsze, choć nie najlepsze wyniki.

Gniazdownictwo w Europie — średni wiek opuszczenia rodzinnego domu przez młodych, 2022

Gniazodnicy - kiedy Europejczycy opuszczają dom rodzinny
Eurostat

Szybkie opuszczanie rodzinnego domu to przede wszystkim domena Północy. Dane pokazują dodatkowo to, o czym mówi się od wielu lat. Estonia pod wieloma względami przypomina kraje nordyckie. Z czego wynika taki podział Europy? Przyczyn możemy znaleźć kilka. Należy szukać ich choćby w rynku pracy i dostępie do mieszkań, ale wydaje się, że najważniejszym są kwestie kulturowe. Na Południu przywiązanie do rodziny jest znacznie większe niż w Skandynawii. To przekłada się na większą liczbę rodzinnych firm oraz pozostawanie z rodzicami po 30 roku życia.

75% młodych Polaków w wieku 18-29 żyje z rodzicami

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker