Gospodarka

Pomoc dla Ukrainy – Polska na czele. Ile wydaliśmy?

Które kraje są najbardziej zaangażowane w pomoc dla Ukrainy? Jak duża jest polska pomoc dla tego kraju? Ile środków dla Ukrainy zadeklarowali już Niemcy i Stany Zjednoczone?

Jak duża jest pomoc dla Ukrainy ze strony Polaków? Które kraje angażują się w nią najmocniej? Jak wypadamy na tle innych państw? Jak duża część tej pomocy trafiła do uchodźców? Odpowiedź na te pytania znajdziemy w danych Kiel Institute for the World Economy.

  • Jakie państwa są najbardziej zaangażowane w pomoc dla Ukrainy? Pomoc taką zlicza niemiecki Kiel Institute for the World Economy. Dzięki danym instytutu, możemy porównywać wielkość pomocy poszczególnych państw.
  • Jeśli chodzi o największą pomoc bezpośrednią ze strony państwa, to na pierwszym miejscu znalazła się Unia Europejska. Unijne instytucje zadeklarowały pomoc na poziomie 84,8 mld EUR.
  • Gdy weźmiemy pod uwagę całkowitą pomoc wyrażoną w PKB danego kraju, to na czoło wysuwa się Polska. Całkowita pomoc dla Ukrainy wyniosła w naszym przypadku aż 3,78% PKB. Zdecydowana większość, bo 2,51%, przypadła na pomoc uchodźcom.

Pomoc dla Ukrainy — który kraj pomaga najmocniej?

Jakie państwa są najbardziej zaangażowane w pomoc dla Ukrainy? Nie ma tutaj jednej konkretnej odpowiedzi, ponieważ pomoc tę możemy liczyć na różne sposoby. Część osób spojrzy na koszty wyrażone w liczbach bezwzględnych. Inni powiedzą, że ta metoda premiuje największe kraje i powinno się patrzeć na to, jaką część PKB stanowi pomoc danego państwa.

Pomoc taką zlicza niemiecki Kiel Institute for the World Economy. Dzięki danym instytutu, możemy porównywać wielkość pomocy poszczególnych państw. Warto w tym miejscu wspomnieć, że instytut ten był wielokrotnie krytykowany za swoją metodykę. Chodzi m.in. o to, że wliczana jest jedynie oficjalnie potwierdzona pomoc. Taka metoda zaniżała datki ze strony polskiego rządu, który często nie przyznaje się oficjalnie do wysłania pomocy dla Ukrainy.

Inną kontrowersją jest fakt, że pod uwagę brane są deklaracje, a nie zrealizowane wsparcie. To sprawia, że państwa, które zapowiadają swoją pomoc wcześniej, mają realnie zawyżoną wartość pomocy. Tymczasem te kraje, które o fakcie pomocy dla Ukrainy informują później (np. po dostarczeniu sprzętu wojskowego), mają względem innych krajów zaniżone kwoty.

Pomoc dla Ukrainy — UE na czele

Jeśli chodzi o to, które rządy zadeklarowały największą pomoc, to na pierwszym miejscu znalazła się Unia Europejska. Unijne instytucje zadeklarowały pomoc na poziomie 84,8 mld EUR. Zdecydowana większość tej pomocy, to pomoc finansowa (77,1 mld EUR). Wielkość pomocy militarnej wyniosła 5,6 mld EUR, a pomoc humanitarna to 2,1 mld EUR.

Drugie miejsce zajął rząd Stanów Zjednoczonych. Mówmy tutaj o pomocy rzędu 69,5 mld EUR. Z tej kwoty, aż 42,1 mld EUR to pomoc wojskowa. 23,8 mld EUR to pomoc finansowa, a 3,5 mld to pomoc humanitarna. Podium zamykają Niemcy, którzy zadeklarowali 20,9 mld EUR pomocy. Zdecydowana większość, bo 17,1 mld EUR, to pomoc wojskowa. Pomoc humanitarna wynosi 2,5 mld EUR, a finansowa 1,3 mld EUR.

Wśród największych donatorów znajdziemy także Wielką Brytanią, Norwegię, Japonię i Kanadę. Na 8. pozycji znalazła się Polska. Polska pomoc dla Ukrainy została oszacowana na 4,3 mld EUR — w tym 3 mld EUR pomocy wojskowej, 0,92 mld EUR pomocy finansowej i 0,35 mld EUR pomocy humanitarnej.

Rządowa pomoc dla Ukrainy
Kiel Institute

Polska wśród najbardziej zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy

Mówimy tutaj jedynie o bezpośredniej pomocy rządowej dla Ukrainy. W tę kwotę wliczona nie jest choćby kwota, jaką wydaliśmy na pomoc uchodźcom, którzy znaleźli się w Polsce. Kiel Institute oblicza także całkowitą sumę pomocy dla Ukrainy wyrażoną w % PKB. Taka metoda dobrze pokazuje zaangażowanie całego społeczeństwa w pomoc dla Ukrainy.

Okazuje się, że pod tym względem, na prowadzanie wysuwa się Polska. Całkowita pomoc dla Ukrainy wyniosła w naszym przypadku aż 3,78% PKB. Zdecydowana większość, bo 2,51%, przypadła na pomoc uchodźcom. UE dołożyła do tego 0,57% PKB. Drugie miejsce przypadło Estonii, której zaangażowanie oceniono na 2,91% PKB tego kraju. Największą część stanowi w przypadku Estonii pomoc bezpośrednia (1,28% PKB). Pomoc uchodźcom oszacowano na 1,13% PKB.

Zobacz też: Europa podzielona w sprawie przekazywania broni Ukrainie

Na trzeciej pozycji znalazła się Łotwa. Jej pomoc oszacowano na łącznie 2,65% PKB. Niewiele mniejsza była pomoc kilku innych państw postkomunistycznych. Czesi zadeklarowali pomoc na poziomie 2,56% PKB. Z kolei wielkość Litewskiej pomocy to 2,54% PKB Litwy. W przypadku Słowacji możemy mówić o 2,48% PKB. W czołówce znalazła się także Bułgaria. Wielkość deklarowanej przez ten kraj pomocy to 2,41% PKB.

Całkowita pomoc dla Ukrainy
Kiel Intitute

8. i 9. miejsce w stawce zajęły dwa kraje Skandynawski — Norwegia i Dania. W przypadku kraju fiordów pomoc wyniosła 1,88% PKB. Dania zaś może pochwalić się pomocą na poziomie 1,79% PKB. Pierwszą dziesiątkę z wynikiem 1,35% PKB zamykają Niemcy.

PIE: Polacy wydali nawet 10 mld zł na pomoc Ukrainie w pierwszych miesiącach trwania wojny!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker