Europa

Największe państwa Europy 2023 [RANKING]

Jakie są największe państwa Europy? Które państwo UE ma największą powierzchnię? Niektóre państwa mogą was naprawdę zaskoczyć!

Jakie są największe państwa Europy? Które kraje mogą pochwalić się największą powierzchnią? Na której pozycji znajduje się Polska? Jaką powierzchnię ma nasz kraj? Czy na tle największych państw w Europie wypadamy blado?

 • Jeśli pod uwagę weźmiemy całkowitą powierzchnię państwa leżącego w Europie, to na pierwszym miejscu z wynikiem 17 098 242 km² znajduje się Rosja. Drugie miejsce w zestawieniu zajął Kazachstan, którego powierzchnia wynosi 2 724 900 km². Podium zamyka Turcja. Powierzchnia Turcji wynosi aż 783 562 km².
 • Gdy jednak pod uwagę weźmiemy jedynie powierzchnię terenu znajdującego się w Europie, to Kazachstan spada na 14. pozycję. Liderem nadal jest Rosja, ale jej powierzchnia spada do 3 969 100 km². Jest tak, ponieważ znaczna część Rosji znajduje się w Azji. Drugie miejsce zajmuje Ukraina (603 628 km²). Na trzecim miejscu uplasowała się Francja (547 030 km²)
 • Polska Liczy ponad 312 tys. km², co daje jej 11. i 9. miejsce w tych rankingach (pod względem całej powierzchni i powierzchni europejskiej części). 

Największe państwa Europy

Europa to kontynent na znajduje się największe państwo świata oraz najmniejszy kraj na Ziemi, dlatego można śmiało powiedzieć, że zróżnicowanie państw pod względem powierzchni jest bardzo duże. Największe państwa w Europie mają setki tysięcy km² powierzchni, podczas gdy powierzchnia najmniejszych nie przekracza 100 km².

Zanim jednak przejdziemy do dokładnych liczb, należy wyjaśnić pewną kwestię. Powierzchnia danego kraju nie zawsze jest równa powierzchni tego kraju na danym kontynencie. Dobrym przykładem może być Turcja, Rosja czy Kazachstan. Kraje te, choć znajdują się w Europie, to posiadają także sporą powierzchnię, która leży poza granicami Starego Kontynentu.

Dlatego poniższe zestawienie zostanie rozbite na dwa. W jednym podsumowana zostanie powierzchnia całego kraju (z terenami leżącymi poza Europą), a w drugiej, jedynie powierzchnia europejskiej części danego państwa.

Największe państwa Europy — całkowita powierzchnia kraju

Jakie są największe państwa Europy jeśli pod uwagę weźmiemy całą powierzchnię państwa, które znajdują się w Europie. Lider nie powinien nikogo zdziwić. Jakie jest największe państwo Europy? Największą powierzchnię w Europie ma Rosja. Wielkość tego kraju to 17 098 242 km². Obszar ten nie obejmuje nielegalnie okupowanego przez Rosję Półwyspu Krymskiego.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Kazachstan. Jedynie niewielka część tego kraju znajduje się w Europie, ale cała powierzchnia tego państwa wynosi 2 724 900 km². Podium zamyka kolejne państwo, którego większość powierzchni znajduje się w Azji. Jest nim Turcja. Ponieważ powierzchnia Turcji wynosi aż 783 562 km², kraj ten wyprzeda największe kraje członkowskie UE.

Zobacz też: Najbogatsze kraje świata 2023. Jak na ich tle wypada Polska? [RANKING]

Największym krajem, którego zdecydowana większość leży w Europie, jest Francja. Na tej liście znajduje się dopiero na 4. pozycji. Powierzchnia ojczyzny Napoleona wynosi 643 801 km². Niewiele mniejszą powierzchnią może pochwalić się pogrążona w wojnie Ukraina. Choć de facto część kraju jest zajęta przez rosyjską armię, to oficjalnie powierzchnia Ukrainy nadal wynosi 603 550 km².

Szóstym największym państwem Europy jest Hiszpania. Powierzchnia Hiszpanii wynosi 505 370 km². Na liście największym państw Europy, na 7, miejscu znajdziemy Szwecję, której powierzchnia to 450 295 km². Kolejne pozycja przypadła innemu państwu nordyckiemu — Norwegii. Norwegia liczy 323 802 km². Następne miejsce zajął nasz zachodni sąsiad. Niemcy liczą 357 022 km². Są tym samym o blisko 20 tys. km² większe od Finlandii. Ten słynący z jezior kraj ma powierzchnię 338 145 km².

Zobacz też: Największe miasta na świecie 2023 [RANKING]

W pierwszej dziesiątce nie znajdziemy Polski, ponieważ ta, z powierzchnią 312 696 km², zajęła 11. pozycję. Choć wyprzedza nas tak wiele państw, to sami możemy pochwalić się większą powierzchnią od Włoch, które liczą 301 340 km². Jeszcze mniejsza jest Wielka Brytania (243 610 km²), Rumunia (238 391 km²) czy Białoruś (207 600 km²)

Największe państwa Europy 2023 — całkowita powierzchnia kraju

 1. Rosja 17 098 246 km²
 2. Kazachstan 2 724 900 km²
 3. Turcja 783 356 km²
 4. Francja 643 801 km²
 5. Ukraina 603 628 km²
 6. Hiszpania 505 994 km²
 7. Szwecja 450 295 km²
 8. Norwegia 385 207 km²
 9. Niemcy 357 168 km²
 10. Finlandia 338 445 km²
 11. Polska 312 696 km²
 12. Włochy 301 340 km²
 13. Wielka Brytania 243 610 km²
 14. Rumunia 238 391 km²
 15. Białoruś 207 600 km²

Które państwa zajmują największą część Europy?

Część państw w powyższym zestawieniu posiada setki, a nawet miliony km² powierzchni poza granicami Europy. Jak wyglądałoby to zestawienie, gdyby pod uwagę brać jedynie powierzchnię znajdującą się w Europie? Pierwsze miejsce na liście państw pod względem powierzchni znajdującej się w Europie zajmuje Rosja. Jej powierzchnia jest już jednak drastycznie niższa i wynosi 3 969 100 km². Na drugim miejscu znalazła się Ukraina, której powierzchnia to 603 628 km².

Następne miejsce zajęła Francja, której powierzchnia to 547 030 km². Za Francją uplasowała się Hiszpania, która liczy  505 990 km². Pierwszą piątkę z powierzchnią na poziomie 450 295 km² zamyka Szwecja. Szósta w rankingu Norwegia liczy 385 207 km². Nasz zachodni sąsiad — Niemcy — ma powierzchnię 357 168 km². Ósmym największym krajem pod względem powierzchni w Europie jest Finlandia, która liczy 338 455 km². Na 9. miejscu w Europie znalazła się Polska. Jej powierzchnia to 312 696 km². Pierwszą dziesiątkę zamykają liczące 301 338 km² Włochy.

Największe państwa Europy 2023 — europejska część kraju

 1. Rosja 3 969 100 km²
 2. Ukraina 603 628 km²
 3. Francja 547 030 km²
 4. Hiszpania 505 990 km²
 5. Szwecja 450 295 km²
 6. Norwegia 385 207 km²
 7. Niemcy 357 168 km²
 8. Finlandia 338 455 km²
 9. Polska 312 696 km²
 10. Włochy 301 338 km²
 11. Wielka Brytania 244 820 km²
 12. Rumunia 238 397 km²
 13. Białoruś 207 560 km²
 14. Kazachstan 148 000 km²
 15. Grecja 131 957 km²

W zestawieniu znajdziemy także Kazachstan. Jego powierzchnia znajdująca się w Europie, to jedynie 148 000 km². Z kolei powierzchnia europejskiej części Turcji to zaledwie 23 674 km². To mniej niż powierzchnia Albanii czy Północnej Macedonii, dlatego Turcja znajduje się dopiero w drugiej części stawki.

Największe miasta w Polsce. Gdzie mieszka najwięcej Polaków? [RANKING]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker