Gospodarka

Najbogatsze kraje świata 2023. Jak na ich tle wypada Polska? [RANKING]

Wiele osób zastanawia się jakie są najbogatsze kraje świata. Postanowiliśmy to sprawdzić. Jak na tle innych państw wypada Polska?

Jakie są najbogatsze kraje świata? Jak wiele brakuje nam do światowej i europejskiej czołówki? Na czym dorobiły się najbogatsze społeczeństwa świata? Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

 • Jakie są najbogatsze kraje świata? Do tego grona zaliczyć możemy takie państwa jak Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Irlandia, Dania, Luksemburg, Singapur, Katar i Hongkong.
 • Konkrenta lista zależy jednak od tego, co uznamy za czynnik sprawiający, że dane państwo jest najbogatsze.
 • Jeśli pod uwagę weźmiemy nominalny PKB per capita, to na pierwszym miejscu znajdzie się Luksemburg, gdzie PKB per capita wynosi aż 127,7 tys. dolarów. 

Najbogatsze kraje świata

Polska w latach 90. należała do najbiedniejszych państw Europy. Pod względem PKB wyprzedzały nas nawet nnajbogatsze kraje Afryki. W Europie niemal każdy był od nas bogatszy. Przez ostatnie 30 lat Polska rozwijała się bardzo szybko, dlatego zmieniło się bardzo wiele. Dziś gramy w średniej lidze, a na tle świata jesteśmy zamożnym społeczeństwem, dystansując najbiedniejsze państwa świata. Są jednak regiony w których mieszkańcy są wielokrotnie bogatsi od nas.

Jakie są najbogatsze kraje świata? Do tego grona zaliczyć możemy takie państwa jak Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Irlandia, Dania, Luksemburg, Singapur, Katar i Hongkong. Statystyki nie wskazują jednak klarowanie na ścisłą czołówkę. Wiele zależy od przyjętego przez nas kryterium bogactwa. Sprawdźmy więc jak wyglądają statystyki.

Jak mierzyć bogactwo?

Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie są najbogatsze kraje świata, należy określić, czym jest owe bogactwo. Nie istnieje idealna miara pozwalająca na pomiar bogactwa. Najczęściej wskazywany jest poziom PKB per capita. Czym jest PKB? To zagregowana wartość dóbr i usług finalnych, które w ciągu roku będą wytworzone na terenie danego kraju. Per capita oznacza wartość przypadającą na jednego mieszkańca. Choć miara ta jest najpowszechniej stosowana, to posiada ona liczne wady. Po pierwsze może być ona zawyżana przez wydobycie surowców. I tak na przykład Brunei jest krajem o bardzo wysokim PKB, lecz poziom życia nie odzwierciedla statystyk związanych z PKB. Dlaczego? Bogactwo nie trafia do spłeczeństwo, ponieważ wynika ono głównie z wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

Kolejny problemem są międzynarodowe korporacje, które rejestrują się w rajach podatkowych, aby płacić niższe podatki. Koncerny takie jak Microsoft czy Meta, mając swoje europejskie siedziby w Irlandii, sprawiają, że PKB kraju jest nienaturalnie wysokie. Oczywiście Irlandczycy w jakimś stopniu korzystają na obecności wielkich koncernów, ale ich poziom życia nie jest adekwatny do wysokości PKB per capita. Najbogatsze państwa świata bardzo często są właśnie rajami podatkowymi.

Kolejnym problemem jest zawyżanie swojego PKB przez niektóre państwa. Chcąc przypodobać się krajowym władzom, regionalne władze w Chinach zawyżają swoje wyniki gospodarcze. W ten sposób oszukują nie tylko swoich zwierzchników, ale również międzynarodowe organizacje. Badania naukowe pokazują, że problem zawyżania PKB dotyczy wielu autorytarnych państw.

Zobacz też: Globalna recesja coraz bliżej, a PKB Gujany, Iraku i Irlandii urośnie o co najmniej 9%

Ostatnim istotnym czynnikiem są nierówności dochodowe. Średnia wartość dla społeczeństwa potrafi być bardzo daleka od typowego poziomu zamożności w danym kraju. Wysokie nierówności sprawiają, że w krajach o bardzo wysokim poziomie PKB możemy spotkać się z dużą liczbą bezdomnych i ubogich. Czy takie społeczeństwa należy uznać za bogate? To dla wielu kontrowersyjne.

Sam PKB podawany jest na dwa różne sposoby. PKB nominalnie oraz PPP (purchasing power parity). To pierwsze odzwierciedla wartość towarów wyprodukowanych w danym kraju wyrażoną w dolarach. W przypadku PKB PPP, czyli wyrażonego w sile nabywczej pieniądza, pod uwagę brane są także ceny w danym kraju. Gdyby na sprzedaży koszulek zarobić 1000 dolarów, to wartość tego zysku, będzie w Polsce znacznie wyższa niż w Norwegii.

Zobacz też: Ranking HDI 2021: żyjemy w świecie zmartwień, smutku i kumulacji szoków

Inną miarą stosowaną czasem do określenia bogactwa społeczeństwa jest indeks rozwoju społecznego (HDI — Human Development Index). Nie jest on typową miarą bogactwa. Powinniśmy raczej powiedzieć, że to próba oceny dobrobytu. Wskaźnik HDI ocenia kraje na trzech płaszczyznach: „długie i zdrowe życie” (long and healthy life), „wiedza” (knowledge) i „dostatni standard życia” (decent standard of living).

Omawiane wcześniej PKB per capita PPP jest jedną z miar. Poza tym bierze się pod uwagę długość życia, średnią liczbę lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych oraz oczekiwaną liczbę lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia. Dzięki zastosowaniu dodatkowych wskaźników takie kraje jak Arabia Saudyjska czy Katar, zajmują dalsze, jak się zdaje, bardziej adekwatne miejsca. Miara ta jest chętnie wykorzystywana przez ONZ.

Ostatnią miarą, jaką warto wziąć pod uwagę, jest poziom majątku per capita. Wielkość majątku przypadająca na jednego dorosłego jest jedną z miar bogactwa. Może on premiować państwa o większym udziale osób starszych. Jakie są najbogatsze kraje świata według wspomnianych miar?

Kraje o najwyższym nominalnym PKB per capita na świecie w 2022 roku

Jakie są najbogatsze kraje świata, jeśli pod uwagę weźmiemy nominalny PKB per capita? Najpierw przyjrzymy się nominalnemu PKB per capita. Swoje szacunki na rok 2022 przygotował Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jakie są więc najbogatsze państwa według MFW?

Na pierwszym miejscu znalazł się Luksemburg, gdzie PKB per capita wynosi aż 127,7 tys. dolarów. Tak wysoki wynik jest możliwy dzięki kilku czynnikom. Po pierwsze sam Luksemburg jest często wymieniany jako raj podatkowy, co sprawia, że zarejestrowane jest tam dużo zagranicznych firm. Po drugie jest to po prostu bardzo dobrze skomunikowane i nowoczesne państwo. Sektor usług wytwarza aż 70% PKB kraju. Dużą rolę odgrywa sektor finansowy. Swoje siedziby ma tam ponad 150 banków (w tym Europejski Bank Inwestycyjny Unii Europejskiej). Kraj ma także względnie niskie podatki. To sprawia, że do kraju codziennie do pracy przyjeżdża ponad 150 tys. obywateli sąsiednich państw.

Zobacz też: PKB Irlandii jest sztucznie nadmuchane, przez co nie oddaje poziomu jej bogactwa

Drugie miejsce podium zajęła Irlandia, która swoją bardzo wysoką pozycję zawdzięcza obecności międzynarodowych korporacji. PKB per capita Irlandii wyniosło w 2022 roku 102,2 tys. dol. W 2018 roku amerykańskie korporacje w Irlandii zaksięgowały blisko 100 mld euro, podczas gdy w pozostałych krajach UE (z wyjątkiem Niderlandów, które służą głównie transferowi podatków do Irlandii) było to 80 mld euro. Międzynarodowe korporacje takie jak Apple, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Twitter, PayPal, Intel, Dell mają tutaj swoje europejskie siedziby. Własność intelektualna, na której zarabiają te korporacje, sprawia, że PKB Irlandii tak rośnie.

Podium najbogatszych państw pod względem nominalnego PKB per capita zamyka Norwegia. Na mieszkańca przypada tam aż 92,7 tys. dol. To bardzo rozwinięty kraj. Choć żaden ekonomista nie podważy, że gospodarka tego kraju jest naprawdę nowoczesna, to nie można zapominać, że złoża gazu i ropy naftowej są jedną z przyczyn aż tak dobrego rezultatu. Kolejne miejsca zajmują takie kraje jak Szwajcaria (92,4 tys. dol.), Katar (82,9 tys. dol.), Singapur (79,4 tys. dol.), USA (75,2 tys. dol.), Islandia (74 tys. dol.), Australia (66,4 tys. dol.) i Dania (65,7 tys. dol.).

Najbogatsze kraje świata (nominalny PKB per capita):

 1. Luksemburg 127,7 tys. USD
 2. Irlandia 102,2 tys. USD
 3. Norwegia 92,7 tys. USD
 4. Szwajcaria 92,4 tys. USD
 5. Katar 82,9 tys. USD
 6. Singapur 79,4 tys. USD
 7. USA 75,2 tys. USD
 8. Islandia 74 tys. USD
 9. Australia 66,4 tys. USD
 10. Dania 65,7 tys. USD

Zobacz też: Polska poza UE? PKB per capita Polski bez UE byłby niższy niż w Rosji i Bułgarii

Jak na tle innych państw wypada Polska? Nominalne PKB per capita w Polsce to jedynie 19 tys. dol. Tym samym jesteśmy biedniejsi nie tylko od takich państw jak Szwecja (56,4 tys. dol.), Holandia (56,3 tys.) czy Niemcy (48,4 tys. dol.), ale ustępujemy także Włochom (33,7 tys. dol.), Słowenii (29,5 tys. dol.), Estonii (29,3 tys. dol.), Czechom (28,1 tys. dol.) czy Słowacji (20,6 tys. dol.). Nasz wynik jest jednak znacznie wyższy od globalnej średniej, która wynosi 13,4 tys. dol. Na tle świata należymy więc do tych bogatszych.

Najbogatsze państwa świata PKB per capita (nominalnie), 2022

Dane przedstawione w postaci mapy pokazują, że globalnym centrum bogactwa jest głównie Ameryka Północa, Unia Europejska, Daleki Wschód, Zatoka Perska oraz Oceania (Australia i Nowa Zelandia). Poza tymi obszarami można zauważyć pojedyncze bardzo bogate państwa, takie jak Singapur czy Izrael.

Kraje o najwyższym PKB per capita PPP na świecie w 2022 roku

PKB nominalne nie zawsze dobrze oddaje stan danej gospodarki. Dlatego wielu ekonomistów woli spoglądać na PKB per capita wyrażone w sile nabywczej pieniądza. Jakie są najbogatsze państwa świata, gdyby za kryterium przyjąć PKB per capita PPP? Najbogatszym krajem znów okazał się Luksemburg, gdzie PKB per capita PPP wyniósł aż 141,6 tys. dol. Na drugie miejsce wskoczył Singapur. To bogate państwo miasto może pochwalić się PKB per capita PPP na poziomie 131,4 tys. dol. Podium z wynikiem 131 tys. dol. zamyka Irlandia.

Czwarte miejsce przypadło Katarowi (113,7 tys. dol.). Pierwsza czwórka znacznie dystansuje piątą Szwajcarię, gdzie PKB per capita wyniosło 84,5 tys. dol. Dalsze pozycje zajęły: Norwegia (78,1 tys. dol.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (77,3 tys. dol.), USA (75,2 tys. dol.), Brunei (74,2 tys. dol.) i San Marino (72 tys. dol.).

Najbogatsze kraje świata (PKB per capita w sile nabywczej pieniądza):

 1. Luksemburg 141,6 tys. USD
 2. Singapur 131,4 tys. USD
 3. Irlandia 131 tys. USD
 4. Katar 113,7 tys. USD
 5. Szwajcaria 84,5 tys. USD
 6. Norwegia 78,1 tys. USD
 7. Zjednoczone Emiraty Arabskie 77,3 tys. USD
 8. USA 75,2 tys. USD
 9. Brunei 74,2 tys. USD
 10. San Marino 72 tys. USD

Bardzo wysoko znalazła się także Dania (69,8 tys. dol.), Holandia (69,7 tys. dol.) czy Tajwan (69,5 tys. dol.). Jak na ich tle wypada Polska? PKB per capita PPP naszego kraju wynosi 42,5 tys. dol. To 2 razy więcej niż w przypadku nominalnego PKB. Pokazuje to, że ceny w naszym kraju są w porównaniu do USA bardzo niskie. Z drugiej strony to dowód na słabość naszej waluty, a więc i gospodarki.

Zobacz też: Afryka straci 64% PKB do 2100 roku przez zmiany klimatyczne

Według prognoz MFW, w 2022 roku nasz kraj okazał się bogatszy od Węgier (42,1 tys. dol.), Portugalii (42 tys. dol.), Słowacji (38,6 tys. dol.), Rumunii (38,1 tys. dol.) czy Rosji (32 tys. dol.). Bogatsi okazali się mieszkańcy Estonii (46,1 tys. dol.), Litwy (46,2 tys. dol.) czy Czech (48,9 tys. dol.). Globalny PKB per capita PPP wynosi 20,9 tys. dol., czyli ponad 2 razy mniej niż w Polsce. Zajmujemy 41. pozycję na świecie (w przypadku PKB nominalnego było to 52. miejsce).

Choć wynik może nie wydawać się spektakularny, to należy pamiętać, że w 1990 roku należeliśmy do bardzo biednych państw. Wyższe PKB od nas miały takie kraje jak Rosja, Bułgaria i Rumunia. Bogatsza była nawet, obecnie biedna Ukraina.

Najbogatsze państwa świata PKB per capita (PPP), 2022

Ponownie najbogatsze okazały się kraje Unii Europejskiej, Ameryki Północnej, Oceanii, Dalekiego Wschodu czy Zatoki Perskiej. Na uwagę zasługuje także awans Polski. Wynika to ze znacznie niższych, niżeli w USA, cen w naszym kraju.

Ranking państw o najwyższym HDI

Kolejnym wskaźnikiem, który warto omówić, jest HDI. Dzięki wzięciu pod uwagę także jakości edukacji czy długości życia nieco lepiej wpisuje się on w definicję bogactwa rozumianego jako ogólny dobrobyt. Choć oczywiście część osób może uważać PKB per capita za lepszy wskaźnik, to warto pokazać jak wygląda zestawienie państw pod względem HDI.

Pierwsze miejsce z wynikiem 0,962 zajęła Szwajcaria. Reszta podium została zdominowana przez kraje nordyckie. Na drugim miejscu z wynikiem 0,961 znalazła się Norwegia. Trzecie miejsce przypadło Islandii. HDI tego wyspiarskiego państwa wynosi 0,959. Wszystkie te kraje należą także do czołowych pod względem PKB per capita. Podium rankingu HDI jest takie samo od wielu lat. W latach 1999-2020 (poza latami 2005-2006) liderem była Norwegia. Poprzednio dominowała Kanada. Dzięki osiągnięciu HDI na poziomie 0,952, czwarte miejsce w najnowszym zestawieniu zajął Hongkong. Państwo-miasto nazywane Wrotami Chin awansowało w ciągu ostatnich kilku lat o 3 pozycje. Za Hongkongiem znalazła się Australia (0,951).

W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Szwecja, Irlandia, Niemcy i Holandia. Bardzo wysokie pozycje zajęły także takie kraje jak Finlandia, Singapur, Belgia, Nowa Zelandia czy Kanada. Polska z wynikiem 0,876 zajęła 34. miejsce. Wyprzedzają nas takie kraje jak Czechy, Estonia, Grecja czy Słowenia. Polsce udało się wyprzedzić Litwę, Łotwę, Słowację, Węgry czy Katar. Poniższa tabela prezentuje państwa o najwyższym poziomie HDI na świecie.

Kraje o najwyższym HDI na świecie, 2021

Ranking HDI 2021
ONZ

Najbogatsze kraje świata kto posiada największy majątek?

Kolejnym wartym omówienia czynnikiem jest majątek per capita. Majątek wszystkich mieszkańców świata jest szacowany na 463 bln dolarów. Dla porównania PKB Polski to ok. 700 mld dolarów. Najwięcej, bo aż 31% globalnego majątku przypadło Amerykanom. Majątek wszystkich Amerykanów to 158 bln dolarów. Warto jednak pamiętać, że USA to bardzo liczny kraj, którego populacja wynosi obecnie ponad 330 mln osób. Siłą rzeczy będą posiadać oni większy łączny majątek od mniejszych państw. Ważniejsze jest to, ile średnio posiada każdy mieszkaniec. Omawiany majątek obejmuje aktywa finansowe i niefinansowe.

Największy średni majątek przypadający na jednego dorosłego odnotowano w Szwajcarii. Według najnowszych dostępnych danych jest to 697 tys. dolarów na dorosłego. Mówiąc najprościej, gdyby cały majątek Szwajcarów podzielić między dorosłych w tym kraju, to każdy dostałby po 697 tys. dol. Drugie miejsce przypadło Luksemburgowi, gdzie średni majątek to 658 tys. dol.

Podium zamyka USA, gdzie na jednego dorosłego przypada 579 tys. dol. Następne miejsca zajęły kolejno: Australia (550 tys. dol.), Nowa Zelandia (472 tys. dol.), Islandia (457 tys. dol.), Dania (426 tys. dol.), Kanada (409 tys. dol.) oraz Szwecja (382 tys. dol.). Przeciętny Niemiec posiadał 257 tys. dol. To wynik znacznie lepszy od Polski. Średnio na dorosłego Polaka przypada jedynie 50 tys. dol. majątku. To poziom porównywalny do Meksyku (48 tys. dol.) czy Chile (55 tys. dol.). Wyprzedzamy takie kraje jak Bułgaria, Rumunia Rosja czy Białoruś. Majętniejsi od Polski są mieszkańcy Urugwaju, Słowacji, Litwy, Chin, Czech czy Estonii.

Najbogatsze kraje świata – Islandia z najwyższą medianą majątku

Należy jednak pamiętać, że średnia nie oddaje poziomu przeciętnego mieszkańca danego państwa. Dużo lepszą miarą jest mediana. Pokazuje jak prezentuje się mieszkaniec od którego połowa kraju jest biedniejsza, a pozostałe 50% bogatsze. Duże nierówności społeczne mogą prowadzić do sytuacji, że szary Kowalski ma niewielki majątek, mimo że średnia jest bardzo wysoka. Dzieje się tak, ponieważ akumuluje się on w rękach kilku procent najbogatszych obywateli. Gdzie medianowy majątek jest najwyższy?

Odpowiedź może być zaskakująca, ponieważ w zestawieniu wygrywa… Islandia. Mediana majątku wynosi tam aż 376 tys. dol. Drugie miejsce zajmuje Luksemburg z wynikiem 350 tys. dol. Na trzeciej pozycji znalazła się Australia z 274 tys. dolarów. Czwarte miejsce zajęła Belgia, gdzie mediana majątku to 268 tys. dol. Pierwszą piątkę zamyka Nowa Zelandia z wynikiem 231 tys. dol.

Zobacz też: Majątek rodziców ma wpływ na zarobki dzieci, a to tworzy nierówności

Dalsze pozycje przypadły następującym państwom: Hongkong (202 tys. dol.), Dania (171 tys. dol.), Szwajcaria (168 tys. dol.), Kanada (151 tys. dol.) i Holandia (143 tys. dol.). Bardzo wysokie miejsca zajęli także Brytyjczycy, Francuzi, Norwegowie, Japończycy, Tajwańczycy, Włosi i Hiszpanie. Mediana majątku Amerykanina to jedynie 93 tys. dol. Średnia wynosiła aż 579 tys. dol. To doskonały przykład pokazujący jak wiele kapitału skumulowane jest u amerykańskich miliarderów.

Jak na tle innych wypada Polska? Jesteśmy pod tym względem najbiedniejszym członkiem UE. Mediana majątku Polaków to jedynie 16,6 tys. dol. To poziom podobny do Meksyku (15,7 tys. dol.) i niewiele wyższy od Białoruskiego (13,9 tys. dol.). Więcej od Polaków mają Rumuni (20,4 tys. dol.), Bułgarzy (21,4 tys. dol.), Czesi (23 tys. dol.), Chińczycy (28,3 tys. dol.). Daleko nam do Węgrów (31 tys. dol.), czy Słowaków (41,9 tys. dol.), o Niemcach nie wspominając (60,6 tys. dol.). Warto nadmienić, że majątek jest wartością skumulowaną. Tak niska pozycja Polski jest po części wynikiem tego, że w przeszłości byliśmy bardzo biednym państwem.

Najbogatsze kraje świata – jakie to państwa?

Powyższe zestawienie pokazuje, że jedna odpowiedź na pytanie o najbogatsze kraje świata, nie istnieje. Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy bogactwo. Mimo to jest kilka państw, które można wskazać jako uniwersalnych kandydatów do miana najbogatszego kraju świata. Są to: Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Irlandia, Dania, Luksemburg, Singapur, Katar i Hongkong. Warto też pamiętać, że poziom bogactwa nie musi przekładać się na jakość życia w danym państwie. Wiele zależy od zanieczyszczenia środowiska, nierówności dochodowych, jakości instytucji publicznych czy przestępczości.

Najbogatsi Amerykanie wzbogacili się o 40% podczas pandemii

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker