Polska

Kiedy przypada dzień wolności podatkowej w Polsce?

Już niedługo przypada w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. To symboliczna data, która ma pokazywać, jak wiele podatków płacimy.

Dzień wolności podatkowej w Polsce, czyli jak wiele podatków płacimy. Jak wypadamy na tle innych państw UE? Kiedy przypada w Polsce Dzień Wolności Podatkowej? Jak się go liczy?

Czym jest Dzień Wolności Podatkowej

Dzień Wolności Podatkowej nie jest stałą datą. To symboliczny dzień, który ma obrazować, jak długo musimy pracować, aby zarobić na podatki. Pośrednio obrazuje on, jak rozbudowany jest system usług publicznych w danym kraju.  Im wcześniej przypada, tym mniejsza są obciążenia podatkowe w danym państwie. Wiąże się to również zwykle z gorszą jakością oraz mniejszym zakresem usług publicznych czy słabszym zabezpieczeniem społecznym.

Jak jest liczony? Tutaj metod jest kilka, choć najpowszechniejsza polega na zestawieniu dochodów państwa (zarówno budżetu centralnego jak i samorządów) do Produktu Krajowego Brutto danego państwa. Jeśli na tej podstawie wyliczymy, że Dzień Wolności Podatkowej wypada 2 czerwca, to oznacza, że właśnie tyle czasu w ciągu roku obywatele pracują na same podatki. Wzór przedstawia się w następujący sposób:

Dzień Wolności Podatkowej = Wydatki rządowe / PKB * 365

Czy Polacy płacą dużo podatków?

Kiedy przypada Dzień Wolności Podatkowej w Polsce i jak wypadamy na tle innych państw? Sprawdzić postanowili to eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W swojej pracy „Dzień Wolności Podatkowej w UE – rok 2023”, przyglądają się oni dokładnie temu zagadnieniu. Wnioski są dosyć klarowne. Zdaniem analityków PIE, rozmiar wydatków państwa w Polsce jest na tle państwa Europy umiarkowany.

Wydatki rządu oraz samorządów wyniosły w 2022 roku 43,5% PKB Polski. To sprawia, że Dzień Wolności Podatkowej przypada obecnie na 11 czerwca. Dało nam to 10. pozycję na 30 wziętych pod uwagę. Względem 2021 roku możemy mówić o spadku. W 2021 roku wysokość wydatków państwa wyniosła 44,1% PKB kraju. To dało Polsce 12. miejsce w zestawieniu. Mniejsze obciążenia odnotowano w 2022 roku jedynie w dziewięciu państwach. Których?

Zobacz też: Podatki w Polsce wzrosły po 2015 roku najmocniej w całej UE

Najmniejszym rozmiarem sektora publicznego w relacji do PKB może pochwalić się Irlandia. Na wyspie św. Patryka wydatki państwa stanowią zaledwie 21,4% PKB. Dzień Wolności Podatkowej przypada tam więc 1 kwietnia. To, jak zaznaczają ekonomiści, jest statystyczną anomalią, ponieważ w przypadku wszystkich innych państw UE wielkości oscylują od 39% do ponad 55% PKB.

Z czego wynika tak niski rezultat Irlandii? Irlandia posiada bardzo przyjazny dla wielkich korporacji system podatkowy. Efektywne opodatkowanie wynosi zaledwie kilka procent. To sprawia, że wiele międzynarodowych koncernów właśnie tam lokuje swoje europejskie siedziby. Irlandia jest wymieniana obok Bermudów, Luksemburgu czy Szwajcarii jako jeden z największych rajów podatkowych (miejsce w zestawieniu zależy od metodologii badania).

Zobacz też: PKB Irlandii jest sztucznie nadmuchane, przez co nie oddaje poziomu jej bogactwa

Międzynarodowe korporacje takie jak Apple, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Twitter, PayPal, Intel, Dell mają tutaj swoje europejskie siedziby. Własność intelektualna, na której zarabiają te korporacje, sprawia, że PKB Irlandii tak rośnie. Część osób twierdzi, że w ten sposób Irlandia okrada resztę państw Europy z należnych im podatków.

Dzień Wolności Podatkowej: Wschodnia UE płaci niższe podatki

Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Szwajcaria. Tak jak zaznaczyliśmy wcześniej, PKB tego państwa też może być w pewnym stopniu zniekształcone, co wpływa na wynik. Dzień Wolności Podatkowej w Szwajcarii przypada 12 maja. Na podium znalazła się również Litwa, gdzie wolność od podatków następuje symbolicznie 17 maja. W maju swoją wolność od podatków obchodzą jeszcze mieszkańcy dwóch analizowanych państw.

Pierwszym jest Rumunia, gdzie Dzień Wolności Podatkowej przypada 26 maja. Z kolei w Bułgarii jest to 29 maja. W Dzień Dziecka obchodzą go mieszkańcy Estonii. Kraj ten wymieniany jest często jako jeden z najbardziej przyjaznych podatkowo w Europie. 6 czerwca Dzień Wolności Podatkowej obchodzony jest w Luksemburgu. Na Cyprze świętują go dzień później. Dzień przed Polską przypada on na Łotwie.

Kto płaci najwięcej podatków?

Warto także przyjrzeć się tym państwom, w których Dzień Wolności Podatkowej, przypada najpóźniej. W 2022 roku europejskim liderem okazała się Francja, gdzie przypadł on 4 sierpnia. Tak wysoka pozycja tego państwa nie powinna dziwić. Francja od wielu lat wymieniana jest przez wiele organizacji, jako państwo o jednych z najwyższych podatków na świecie. Mają one pozwalać na finansowanie rozbudowanego systemu socjalnego oraz usług publicznych.

Dzień Wolności Podatkowej w Europie
PIE

Drugie miejsce na liście państw o najwyższych podatkach zajęła Grecja. Grecy obchodzą go dopiero 29 lipca. Łącznie 9 z analizowanych państw obchodzi go w lipcu. W Austrii obchodzą go 24 lipca, a w Belgii i Finlandii 22 lipca. We Włoszech Dzień Wolności Podatkowej przypada 21 lipca. Wysokie podatki są także u naszego zachodniego sąsiada. W Niemczech Dzień Wolności Podatkowej przypada 7 lipca. Odrobinę krócej na podatki pracować muszą mieszkańcy Danii (5 lipca) oraz Hiszpanii (4 lipca). Omawiane dane prezentuje poniższa tabela.

Bogatsze społeczeństwa płacą więcej podatków

Trudno nie dostrzec w tym zestawieniu pewnej tendencji — te biedniejsze państwa charakteryzują się przeważnie niższymi podatkami. Najbogatsze kraje mają silną gospodarkę, która pozwala im z kolei na finansowanie usług publicznych oraz rozwinięty system wsparcia socjalnego. Dodatkowo, opodatkowanie bogatszych społeczeństw jest wyższe, ponieważ są oni w stanie płacić wyższe podatki. To sprawia, że pozycję Polski powinno się oceniać raczej pod kątem państw o podobnym poziomie PKB, a nie na tle całej UE.

Najbogatsze kraje świata 2023. Jak na ich tle wypada Polska? [RANKING]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker