Europa

Bezrobocie w UE. Zaskakujący lider – nie są to Czechy ani Polska

Ostatnie kryzysy nie spowodowały wzrostu liczby bezrobotnych. Bezrobocie w UE jest obecnie wyjątkowo niskie. Są jednak kraje, gdzie nadal bez pracy pozostaje więcej niż co 10. aktywny zawodowo.

Jakie jest bezrobocie w UE? Które państwa mogą pochwalić się najniższą stopą bezrobocia? Czy bezrobocie w Polsce jest niskie? Gdzie jest ono najwyższe?

  • Bezrobocie w UE wyniosło w czerwcu 5,9%. Z kolei w strefie euro bez pracy pozostawało 6,4% aktywnych zawodowo.
  • Najniższe bezrobocie w UE odnotowano na Malcie. Wyniosło ono zaledwie 2,6%. Zaraz za Maltą znalazła się Polska i Czechy. Bezrobocie w tych dwóch krajach wyniosło w czerwcu 2,7%.
  • Najgorsza sytuacja jest w Grecji i Hiszpanii. Bezrobocie w Grecji wynosi 11,1%. W Hiszpanii to 11,7%.

Bezrobocie w UE utrzymuje się na bardzo niskim poziomie

Eurostat podał najnowsze dane dotyczące bezrobocie. Wynika z nich, że bezrobocie w UE wyniosło w czerwcu 5,9%. Oznacza to, że było na tym samym poziomie co w maju i kwietniu oraz o 0,1 p.p. niższe niż w marcu tego roku. Rok wcześniej było to 6,1%. Liczba bezrobotnych w UE spadła w ciągu ostatniego roku z 13,189 mln w czerwcu 2022 roku do 12,802 mln w czerwcu 2023 roku.

Bezrobocie w strefie euro wyniosło w czerwcu 6,4%. Było (tak samo jak w UE) na identycznym poziomie co w kwietniu oraz maju. Rok wcześniej wynosiło 6,7%. Liczba bezrobotnych w strefie euro wyniosła w czerwcu 2023 roku 10,814 mln osób. Rok wcześniej było to 11,255 mln.

Najniższe bezrobocie w UE odnotowano… na Malcie

Tym, co może zaskoczyć wiele osób, jest fakt, że w tym miesiącu unijnym liderem stopy bezrobocie nie są Czechy ani Polska. W ostatnich miesiącach to właśnie te dwa kraje dzierżyły to miano. Sytuacja uległa jednak zmianie. Wszystko za sprawą jednego małego wyspiarskiego kraju. Bezrobocie na Malcie spadło z 2,8% w kwietniu do 2,6% w czerwcu. Tym samym Malta stała się unijnym liderem pod względem najniższego bezrobocia w UE.

Drugie miejsce przypadło ex aequo dwóm krajom — Czechom oraz Polsce. Bezrobocie w Polsce i Czechach wyniosło w czerwcu 2,7%. W Polsce jego poziom jest bardzo stabilny. Rok wcześniej było to 2,8%, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy wynosi ono dokładnie 2,7%. Bezrobocie w Czechach wzrosło z 2,5% w maju do 2,7% w czerwcu. W maju Czechy miały najniższe bezrobocie w UE, a w kwietniu dzieliły to miano z Polską.

Na wyróżnienie zasługuje jeszcze kilka państw. Bardzo niski i stabilny poziom bezrobocie odnotowano również w Niemczech. Mimo gospodarczego spowolnienia wynosi ono jedynie 3,0%. Niemcy są tym samym zaledwie kilka dziesiątych procenta za unijnymi liderami. W Niemczech bez pracy pozostaje 1,3 mln osób. Na Słowacji oraz w Holandii bez pracy pozostawało 3,5% osób. Dzięki temu kraje te znalazły się w czołówce od względem najniższego bezrobocia w UE.

Gdzie bezrobocie jest najwyższe?

Jakie kraje radzą sobie na tym polu najgorzej? Najwyższe bezrobocie w UE odnotowano w Hiszpanii. Bez pracy pozostaje tam aż 11,7% Hiszpanów. To co prawda o 1 p.p. mniej niż rok wcześniej, lecz poziom jest nadal bardzo wysoki. W ciągu ostatnich 4 miesięcy hiszpańska stopa bezrobocie spadła o 0,8 p.p. Ma to związek z dużym ożywieniem w hiszpańskiej gospodarce. Ta od 2021 roku notuje bardzo dynamiczny wzrost gospodarczy. Jednym z jego motorów napędowych jest turystyka i gastronomia, która odradza się po pandemicznych spadkach.

Drugie najwyższe bezrobocie w UE odnotowano w Grecji. Wyniosło ono 11,1%. Było tym samym o 1,2 p.p. niższe niż rok temu i o 0,3 p.p. niższe niż 4 miesiące temu. To jedyne kraje UE, gdzie bezrobocie przekracza obecnie 10%. Pewnym zaskoczeniem może być też fakt, że trzecie miejsce od końca nie przypadło Włochom. Ex aequo znalazły się na nim dwa kraje — Litwa i Szwecja. Bezrobocie na Litwie i w Szwecji wynosi obecnie 7,5%.

Jeszcze rok temu to włoskie bezrobocie było znacznie wyższe niż to na Litwie i w Szwecji. Wzrosło ono jednak w tych krajach (w Szwecji o 0,1 p.p. a na Litwie aż o 1,8 p.p.), podczas gdy bezrobocie we Włoszech spadło o 0,7 p.p. Wysoką stopę bezrobocie notuje również Francja. Bezrobocie we Francji wynosi 7,1%.

Czym jest bezrobocie BAEL?

Przytaczane statystyki dotyczą bezrobocia BAEL (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności). Jest to miara używana przez liczne instytucje międzynarodowe, takie jak Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny), OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) czy ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy). W przeciwieństwie do bezrobocia rejestrowanego (które podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej), miara ta nie bazuje na oficjalnej liczbie zarejestrowanych w Urzędach Pracy (UP) bezrobotnych.

Dane zbierane są przy pomocy anonimowych ankiet, w których respondenci odpowiadają na pytania zadawane przez statystyków. Pytają oni m.in. o to czy przepracowaliśmy w tym tygodniu, chociaż 1 godzinę, czy aktywnie poszukujemy pracy itd. Tak tworzona miara bezrobocia pozwala znacznie lepiej oddawać rzeczywisty stan rynku pracy. Dlaczego? Po pierwsze osoby pracujące na czarno nie są zaliczane do bezrobotnych (bo w praktyce nimi nie są). Po drugie, w UP rejestruje się bardzo wiele osób, które pracy nie poszukują, ale chcą nabyć prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a także  zasiłku dla bezrobotnych. Przytaczane statystyki można więc uznać za bardzo rzetelne.

Warto przy tym nadmienić, że Główny Urząd Statystyczny również podaje wysokość bezrobocia BAEL w Polsce. W przeciwieństwie do bezrobocia rejestrowanego nie robi tego co miesiąc, a jedynie raz na kwartał. Eurostat publikuje za to dane związane z poziomem bezrobocia BAEL w każdym miesiącu, więc jest to najlepsza miara do porównań międzynarodowych.

Historyczna chwila. Bezrobocie w Polsce jest najniższe w UE!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker