Polska

Historyczna chwila. Bezrobocie w Polsce jest najniższe w UE!

Jeszcze 20 lat temu Polska była państwem o najwyższym bezrobociu w całej Unii. Bezrobocie nad Wisłą wynosiło aż 20%. Dziś znajdujemy się po drugiej stronie stawki i możemy pochwalić się mianem państwa o najniższej stopie bezrobocia w UE.

Na ten moment czekało wielu z nas. Oficjalnie bezrobocie w Polsce jest najniższe w UE. Ta chwila jest ukoronowaniem wielu lat dynamicznego rozwoju i zmian, które przeszedł nasz rynek pracy. Które państwa mają najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej?

Bezrobocie w Polsce jest najniższe w UE

Eurostat udostępnił dziś najnowsze dane dotyczące poziomu bezrobocia w krajach UE. Dane te są dla Polski w pewien sposób przełomowe. Bezrobocie w Polsce jest najniższe w całej UE. Ex-aequo pierwsze pozycję zajmują z nami Czesi. Czechy są unijnym liderem pod względem stopy bezrobocia od wielu lat. Czesi biją się nawet o miano państwa rozwiniętego z najniższym bezrobociem na świecie. Innym kandydatem w tej kategorii jest tutaj Japonia, która bardzo często notuje stopę bezrobocia, która nie przekracza 3%.

Wróćmy jednak do statystyk Eurostatu. Bezrobocie w Polsce oraz w Czechach wyniosło w kwietniu 2,7%. Dało to tym państwom zaszczytny tytuł państw z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Awans Polski z drugiego na pierwsze miejsce był możliwy dzięki stabilnemu poziomowi bezrobocia w naszym kraju oraz wzrostowi bezrobocia w Czechach z 2,4% w lutym do 2,7% w kwietniu. Na podium znalazła się także Malta. Bezrobocie na tej małej śródziemnomorskiej wyspie wynosi 2,8%.

Zobacz też: Tutaj bezrobocie w UE jest najniższe. W czołówce trzy polskie regiony!

W unijnej czołówce znalazły się również Niemcy. U naszego zachodniego sąsiada bez pracy pozostaje jedynie 2,9% aktywnych zawodowo. Na wyróżnienie zasługuje jeszcze kilka państw. W Holandii stopa bezrobocia wynosi 3,4%. Za Holandią uplasowała się Słowenia, gdzie pracy poszukuje 3,6% aktywnych zawodowo mieszkańców tego kraju. Bezrobocie nieprzekraczające 4% odnotowano także w trzech innych państwach. Zarówno w Bułgarii, na Węgrzech jak i w Irlandii wyniosło ono 3,9%.

Gdzie bezrobocie jest najwyższe?

Dwucyfrowe bezrobocie znajdziemy obecnie jedynie w dwóch państwach UE. Najwyższa stopa bezrobocia została odnotowana w Hiszpanii. Wynosi ona tam aż 12,7%. Drugim państwem jest nadal liżąca rany po kryzysie finansowym z 2008 roku Grecja. Ten piękny wyspiarki kraj odnotował od początku roku wzrosty stopy bezrobocia o 0,6 p.p. Wskutek tego, według najnowszych dostępnych danych Eurostatu wynosi ono tam 11,2%.

Do państw o wysokim poziomie bezrobocia zaliczyć możemy także Francję (7%), Szwecję (7,2%), Litwę (7,5%) oraz Włochy (7,8%). Jeśli bezrobocie w Litwie nadal będzie rosnąć, to niedługo ten kraj może znaleźć się na unijnym podium państw z największą stopą bezrobocia. W ostatnich latach podium zarezerwowane było dla tzw. państw PIGS. To angielski skrót określający kraje Południa, które od wielu lat mierzą się ze skutkami kryzysu finansowego z 2008 roku. Chodzi oczywiście o Portugalię, Włochy, Grecję oraz Hiszpanię (Portugal, Italy, Greece, Spain). Poniższa tabela prezentuje bezrobocie w Polsce oraz innych państwach UE w ostatnich miesiącach.

Bezrobocie w Polsce
Eurostat

Bezrobocie w Polsce było najwyższe w UE. Teraz jest najniższe

Na początku wspomnieliśmy, że chwila ta jest historyczna i stanowi ukoronowanie zmian, które zaszły w polskiej gospodarce w ciągu ostatnich dwóch dekad. Dlaczego? Gdy wstępowaliśmy do UE, bezrobocie w Polsce wynosiło ok. 20%. Był to okres gdy co piąty aktywny zawodowo Polak nie mógł znaleźć pracy. Dla porównania dziś jedynie 1 na 37 ma ten problem. Bezrobocie w Polsce i krajach UE przedstawia poniższy wykres opracowany na podstawie danych Eurostatu.

Bezrobocie w krajach UE w XXI wieku [%] WYKRES

Choć początek XXI wieku był okresem gdy wiele państw postkomunistycznych mierzyło się z wysoką stopą bezrobocia, to bezrobocie w Polsce było w tamtym okresie najwyższym w całej UE. Warto przy tym dodać, że czeskie nie przekraczało w tamtym okresie 10% i było niższe od unijnej średniej. Dziś razem z Czechami możemy pochwalić się najniższym bezrobociem w UE. W 20 lat przeszliśmy drogę z państwa o najwyższym bezrobociu, to tego o najniższej stopie we Wspólnocie. Od stycznia 2004 roku do kwietnia 2023 roku stopa bezrobocia w Polsce spadła aż o 17,3 p.p. To zdecydowanie największy spadek w całej stawce.

Zmiana bezrobocia od 01.2004 do 04.2023 [p.p.]

Dane te potwierdzają, że nasza gospodarka dokonała w ostatnich dekadach cywilizacyjnego skoku. Nie bez powodu nasz kraj nazywany jest europejskim tygrysem i nasz sukces porównują do Korei Południowej. Polska należy do unijnych liderów pod względem wzrostu PKB per capita, aktywizacji zawodowej czy spadku poziomu ubóstwa.

Dlaczego bezrobocie w Polsce jest tak niskie? Pomaga dobra geografia

Wśród przyczyn doskonałej sytuacji na polskim rynku pracy, oprócz dywersyfikacji czy dobrej kondycji finansów publicznych, należy wymienić doskonałe położenie naszego kraju. Najniższe bezrobocie w UE dotyczy przede wszystkim krajów położonych w jej centrum. Mowa tutaj o Polsce, Czechach, Niemczech, Holandii czy Węgrzech.  Doskonale obrazuje to poniższa mapa autorstwa Eurostatu.

Eurostat, bezrobocie w UE
Eurostat

Widać tutaj, że bezrobocie w centrum jest zdecydowanie najniższe. Z kolei na peryferiach UE, notuje się najwyższe wskaźniki stopy bezrobocia. Dotyczy to szczególnie państw Południa Europy. Które regiony charakteryzują się najniższym bezrobociem? Najniższe bezrobocie odnotowano w regionie kraj środkowoczeski. W tym regionie wynosi ono zaledwie 1,2%! Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Praga, gdzie bez pracy jest zaledwie 1,6% aktywnych zawodowo mieszkańców stolicy Czech. Na najniższym stopniu podium znalazły się trzy regiony, w tym dwa czeskie: południowo-zachodni, południowo-wschodni oraz węgierski centralny zadunajski. We wszystkich bezrobocie wynosi 1,7%.

Bezrobocie do 2% odnotowano także w czterech innych regionach. Aż trzy z nich są polskie. W regionie pomorskim oraz warszawskim stołecznym bezrobocie wynosi zaledwie 1,9%. Z kolei w regionie wielkopolskim oraz we Flandrii Wschodniej (Holandia) to 2,0%. Wśród polskich regionów bardzo niskie bezrobocie odnotowano również w śląskim (2,2%), zachodniopomorskim (2,3%), małopolskim (2,4%) oraz podlaskim (2,5%).

Czym jest bezrobocie BAEL?

Przytaczane statystyki dotyczą bezrobocia BAEL (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności). Jest to miara używana przez liczne instytucje międzynarodowe, takie jak Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny), OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) czy ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy). W przeciwieństwie do bezrobocia rejestrowanego (które podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej), miara ta nie bazuje na oficjalnej liczbie zarejestrowanych w Urzędach Pracy (UP) bezrobotnych.

Dane zbierane są przy pomocy anonimowych ankiet, w których respondenci odpowiadają na pytania zadawane przez statystyków. Pytają oni m.in. o to czy przepracowaliśmy w tym tygodniu, chociaż 1 godzinę, czy aktywnie poszukujemy pracy itd. Tak tworzona miara bezrobocia pozwala znacznie lepiej oddawać rzeczywisty stan rynku pracy. Dlaczego? Po pierwsze osoby pracujące na czarno nie są zaliczane do bezrobotnych (bo w praktyce nimi nie są). Po drugie, w UP rejestruje się bardzo wiele osób, które pracy nie poszukują, ale chcą nabyć prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a także  zasiłku dla bezrobotnych. Przytaczane statystyki można więc uznać za bardzo rzetelne.

Zobacz też: Najtańsze kraje w Europie 2023. Gdzie jest najtaniej? [RANKING]

Warto przy tym nadmienić, że Główny Urząd Statystyczny również podaje wysokość bezrobocia BAEL w Polsce. W przeciwieństwie do bezrobocia rejestrowanego nie robi tego co miesiąc, a jedynie raz na kwartał. Eurostat publikuje za to dane związane z poziomem bezrobocia BAEL w każdym miesiącu, więc jest to najlepsza miara do porównań międzynarodowych.

GUS potwierdza wysoki wzrost PKB. Zostawiamy Europę w tyle

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker