Europa

PKB per capita Polski nadal daleko w tyle za Niemcami

Mimo dynamicznego wzrostu PKB, nadal dzieli nas dużo od naszych zachodnich sąsiadów. Niewiele brakuje jednak, abyśmy wyprzedzili pod tym względem Hiszpanię.

Ile wynosi PKB per capita Polski? Jak nasz kraj wypada na tle Europy? Które kraje UE mogą pochwalić się najwyższym poziomem PKB per capita, a gdzie jest on najniższy? Jak zmieniał się w przeszłości? To pytania, które może zadawać sobie wielu z nas. Postaramy się na nie odpowiedzieć na podstawie najnowszych danych Eurostatu.

PKB per capita Polski stale rośnie, ale nadal daleko nam do Niemiec

Nasza gospodarka stale się rozwija, a wraz z tym rozwojem rośnie PKB per capita Polski. Od wielu lat porównujemy poziom bogactwa w Polsce do Niemiec. Dogonienie naszego zachodniego sąsiada jest dla wielu celem, jaki stoi przed nami i naszymi dziećmi. Jak idzie nam ten pościg? Odpowiedź znajdziemy w najnowszych danych Eurostatu.

Omawialiśmy wczoraj, jak wygląda to w rozbiciu na regiony. Z danych regionalnych wynika, że PKB per capita Warszawy należy do najwyższych w całej UE. Jeśli uznamy to za miarę bogactwa, to można powiedzieć, że mieszkańcy regionu warszawskiego stołecznego, są bogatsi od mieszkańców Berlina czy Lacjum (regionu obejmującego Rzym). Warto jednak pamiętać, że z uwagi na rządy komunistów, to nie Berlin, a Hamburg jest najbogatszym regionem Niemiec. Dodatkowo Niemcy są nadal dużo bogatsi od nas.

PKB per capita Polski na tle UE

Najnowsze dane Eurostatu dotyczą PKB per capita PPP Polski i innych państw UE. Co w ogóle oznacza to miara? PKB, czyli produkt krajowy brutto to najprościej mówiąc, łączna wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na danym terenie, zarówno przez narodowe jak i zagraniczne czynniki produkcji w ciągu roku. Oznacza to, że montowania niemieckich samochodów w Polsce również zwiększa PKB Polski.

PKB per capita (czyli na jednego mieszkańca) jest często traktowane jako miara bogactwa. Miara ta ma swoje zalety i wady. Zaletą jest łatwość porównywania jak i dość dobre oddawanie wielkości gospodarki danego kraju lub regionu. Miara ta staje się jednak bezużyteczna, gdy w grę wchodzą surowce naturalne oraz międzynarodowe korporacje.

Zobacz też: PKB per capita: Wyprzedziliśmy Portugalczyków, a nas wyprzedzili Węgrzy

Wydobycie ropy czy gazu sprawia, że wartość wytworzonych w danym państwie dóbr znacznie rośnie. Zyski wędrują jednak bardzo często do wąskiej grupy osób, a poziom zamożności społeczeństwa nie rośnie aż tak bardzo. To sprawia, że mimo bardzo wysokiego PKB, poziom bogactwa społeczeństwa nie jest tak wysoki. Drugim problemem jest, obecność międzynarodowych korporacjiRaje podatkowe należą do regionów o najwyższym PKB per capita na świecie. Nie wynika to jednak z realnej produkcji, a księgowych zabiegów dużych firm.

Warto wyjaśnić także co oznacza skrót „PPP”. Pochodzi on od angielskiego wyrażenia „purchasing power parity, które oznacza parytet siły nabywczej pieniądza. Najprościej mówiąc, klauzula ta pozwala porównywać między sobą poziom PKB z uwzględnieniem lokalnych cen. Jeśli Norweg zarobi pieniądze o równowartości 100 dolarów, to ich siła nabywcza (czyli liczba produktów, jakie może zakupić w swoim kraju), będzie 2 razy mniejsza niż w Polsce. Dzieje się tak, ponieważ ceny w Norwegii są znacznie wyższe niż w Polsce. Norwegia należy do najdroższych krajów świata, a Polska jest jednym z najtańszych w Europie.

Zobacz też: Niemcy czeka solidne spowolnienie gospodarcze! Wzrost PKB nie sięgnie nawet 1%

I tak PKB per capita PPP Polski wyniósł w 2022 roku 79% średniej unijnej. Na tle UE był to raczej słaby wynik. Mniejszy PKB per capita zanotowano w 8 z 27 państw UE. Najgorzej jest w Bułgarii, gdzie PKB per capita wynosi jedynie 59% średniej unijnej. Znacznie lepiej jest na Słowacji (67%) i w Grecji (68%). Mniejszy PKB per capita od Polski zanotowano także w Chorwacji (73%), na Łotwie (74%) oraz w Rumunii, na Węgrzech i w Portugalii (po 77%).

Kto znalazł się po drugiej stronie? Najwyższy PKB per capita PPP odnotowano w Luksemburgu. Wynosi on tam aż 261%. Jednocześnie sam Luksemburg jest również regionem UE o najwyższym PKB per capita. Drugie miejsce z wynikiem 234% przypadło Irlandii. Na trzecim miejscu, daleko za dwójką liderów uplasowała się Dania. PKB per capita wynosi ta 136% średniej. Dalsze miejsca przypadły kolejno: Holandii (130%), Austrii (125%), Belgii (121%), Szwecji (119%), Niemcom (117%) oraz Finlandii (109%).

Najbogatsze kraje UE
Eurostat

Jak jednak zmieniało się to w czasie? W 2000 roku PKB per capita Polski wynosiło zaledwie 48% unijnej średniej. Wzrosło ono do 51% w czasie wstępowania Polski do UE i 56% w 2008 roku, gdy wybuchł Kryzys Finansowy. W 2015 roku osiągnęliśmy 69% średniej unijnej, a dziś to o 10 p.p. więcej.

Zobacz też: PKB Niemiec spadnie o 0,3%, zamiast wzrosnąć o 3,7%

W tym samym czasie PKB per capita Niemiec było w stosunku do średniej UE mniej więcej stałe. Zdarzały się co prawda pewne wahania, ale można przyjąć, że wynosił on mniej więcej o 20% więcej od średniej. Co jednak warto zaznaczyć, zanotowany w 2022 roku poziom 117% to najniższy wynik w tym wieku. Jeszcze w 2020 roku było to 123%. Niemcy należą do liderów spadku w ostatnich latach.

Poziom PKB per capita PPP w krjach UE w latach 2000-2022 (100= średnia UE)

W XXI wieku najszybciej zwiększył się stosunek w Irlandii. Wzrósł on w latach 2000-2022 aż o 98 p.p. Warto jednak pamiętać, że wzrost ten pojawił się dopiero po 2014 roku. Wynikało to ze wzrostu znaczenia międzynarodowych korporacji informatycznych, które zaczęły odprowadzać podatki właśnie w tym kraju. To z kolei sprawiło, że PKB Irlandii dynamicznie zaczęło rosnąć.

Co ciekawe, drugie miejsce pod względem wzrostu, zajęła Litwa. Jej PKB względem średniej wzrósł o 52 p.p. – z 38% w 2000 roku, do 90% na koniec 2022 roku. Równie mocno, bo o 51 p.p. wzrósł PKB Rumunii (z 26% do 77%). Następne dwa miejsca na liście liderów zajęły dwa państwa nadbałtyckie — Estonia (45 p.p.) i Łotwa (38 p.p.) Zaraz za nimi znalazła się Polska. W 2000 roku PKB per capita wynosiło 48%. Dziś to już 79%, więc wzrost wyniósł 31 p.p.

Poziom PKB per capita PPP w krjach UE w latach 2000-2022 (100= średnia UE) (1)

Zobacz też: Są wyniki zmiany PKB za 2022 rok! Irlandia na szczycie, Estonia z recesją, Polska liderem regionu

W latach 2000-2008 wzrost polskiego PKB wyniósł 8 p.p., czyli goniliśmy średnią w tempie 1 p.p. rocznie. Polski PKB bardzo dobrze poradził sobie w czasie kryzysu finansowego, a dzięki spadkowi PKB w krajach takich jak Grecja, Hiszpania czy Włochy, tempo gonienia średniej unijnej znacznie wzrosło. W latach 2008-2022 nasz PKB wzrósł o 23 p.p. (czyli o 1,8 p.p. rocznie). Był to czwarty najszybszy wzrost w tym okresie. Szybciej rozwijała się jedynie Irlandia (99 p.p.), Litwa (26 p.p.) raz Rumunia (25 p.p.)

PKB per capita PPP w Europie krajach postkomunistycznych (100 = średnia UE)

PKB Polski rośnie bardzo szybko. Kto znajduje się na drugim końcu rankingu? Oto najwięksi przegrani ostatnich 20 lat

Kto okazał się największym przegranym XXI wieku? Fotel lidera zajmują Włochy. W 2000 roku PKB per capita Italii wynosiło 122% średniej, więc na przeciętnego Włocha przypadało o 1/5 więcej niż na przeciętnego mieszkańca UE. Być może wiele osób to może zdziwić, ale Włochy miały wtedy PKB na poziomie Niemiec i Finlandii. Dziś są już cieniem samych siebie sprzed dwóch dekad. PKB per capita Włochów wynosi obecnie jedynie 94% średniej unijnej. To wynik porównywalny do Słowenii. Dla przypomnienia, niemiecki PKB to 117% średniej unijnej.

Zobacz też: Przeczytaj ten artykuł, a zrozumiesz, dlaczego Włochy są pogrążone w głębokiej stagnacji

W rankingu największych przegranych, drugą lokatę zajęła Grecja. Po 2000 roku spadek wyniósł 20 p.p. W przeciwieństwie do Włoch nie był on stopniowy i rozłożony na cały dotychczasowy wiek, a zrealizował się w ciągu kilku lat. Gdy rozpoczął się kryzys finansowy, czyli w 2008 roku, PKB per capita wynosiło tam 95% średniej unijnej. W 2009 roku było to jeszcze 95% średniej unijnej.

Kryzys zadłużeniowy sprawił, że w 2012 roku, czyli po 3 latach, spadł on do 71% średniej unijnej. Najniższy poziom odnotowano w 2020 roku i było to 62% średniej. Na koniec 2022 roku udało się odrobić część strat i wyniósł on 68% średniej.

Wśród państw, gdzie relacja PKB do średniej unijnej spadła najbardziej, znajdzie się kilka, które mogą zdziwić. Dalsze pozycje na liście przegranych zajęły: Francja (-17 p.p.), Szwecja (-15 p.p.), Holandia (14 p.p.), Hiszpania (-13 p.p.) oraz Finlandia (-12 p.p.).

Eurostat: Warszawa bogatsza od Berlina, Helsinek czy Wiednia

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker