Europa

Turystyka w UE – w 2021 roku jedynie 13% Polaków wyjechało za granicę

Pandemia była wielkim ciosem dla sektora turystycznego. Odczuły to szczególnie państwa o najbardziej restrykcyjnej polityce sanitarnej. Turystyka w UE była w 2021 wyraźnie słabsza niż przed pandemią.

Turystyka w UE dotkliwie odczuła skutki pandemii COVID-19. Spadła liczba podróży ogółem, ale szczególnie mocno dotknęło to podróży zagranicznych. Eurostat udostępnił dane dotyczące podróży w 2021 roku. Jak na tle innych państw UE wypadła Polska? Kto w UE najczęściej wyjeżdżał za granicę? Które narody podróżowały najmniej?

  • Aż 81,0% populacji Holandii wyjechało przynajmniej raz w celach turystycznych w 2021 roku. Następne miejsca w zestawieniu zajęły Francja oraz Szwecja (po 78%).
  • W przypadku Czechów odsetek wyniósł 71,1%. To lepszy rezultat niż w Niemczech i Austrii (w obu krajach po 65,5%).
  • Uczestnictwo w turystyce zadeklarowało większość Polaków (52,5%). To lepszy wynik niż w Belgii (52,2%) czy na Słowacji (44,4%).
  • Inną istotną statystyką w tym kontekście jest miejsce wyjazdu. W przypadku państw takich jak Grecja, Chorwacja, Portugalia, Rumunia i Bułgaria, były to niemal same wyjazdy krajowe.
  • W 2021 roku 13% Polaków wyjechało za granicę, co jest wynikiem przeciętnym na tle UE. Największy odsetek wyjazdów za granicę odnotowano w Luksemburgu. Zadeklarowało to aż 74,9% mieszkańców tego państwa.

Turystyka w UE a pandemia COVID-19

Wybuch pandemii COVID-19 brutalnie doświadczył branżę turystyczną. Obostrzenia pandemiczne sprawiły, że liczba turystów drastycznie spadła. Wraz z turystami spadły także dochody osób żyjących z turystyki. To właśnie względnie niski udział turystyki w PKB Polski sprawił, że nasz kraj relatywnie słabo doświadczył skutków gospodarczych pandemii.

Zupełnie inaczej było w krajach, które żyją z turystyki. Z dużymi problemami mierzyć musiały się takie państwa jak Włochy, Francja, Hiszpania, Grecja czy Portugalia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że również te kraje należały już przed pandemią do państw, których gospodarcza kondycja nie była najlepsza. Wynikało to m.in. z dużego długu publicznego. Tymczasem turystyka w UE opierała się w dużej mierze właśnie na tych państwach.

Dzięki statystykom udostępnianym przez Eurostat możemy porównać jaka była w 2021 roku kondycja turystyki w UE. Eurostat podzielił się liczbami dotyczącymi uczestnictwa w turystyce w poszczególnych krajach UE. Przez udział w turystyce rozumiany jest co najmniej jeden wyjazd turystyczny o określonym minimalnym czasie trwania w danym okresie referencyjnym. W tym przypadku musi być to wyjazd, który objął przynajmniej jeden nocleg. Ze statystyki wyłączane są wyjazdy w celach zawodowych.

Turystyka w UE — które narody podróżują najwięcej?

Największy odsetek osób deklarujących uczestnictwo w turystyce odnotowano w Holandii. Aż 81,0% populacji tego kraju wyjechało przynajmniej raz w celach turystycznych w 2021 roku. Drugie miejsce zajęła Francja. 78% mieszkańców tego malowniczego kraju zadeklarowało, że odbyli w 2021 roku co najmniej jedną podróż z noclegiem. Identyczny odsetek zanotowano w Szwecji.

Zestawienie dominują najbogatsze państwa w Unii Europejskiej. W przypadku Luksemburgu odsetek wynosi 76,6%. W Finlandii to 75,1%. Chętnie podróżowali także mieszkańcy wyspy św. Patryka. 72,3% Irlandczyków zadeklarowało w 2021 roku uczestnictwo w turystyce. Co ciekawe, kolejne dwie pozycje zajęli nasi sąsiedzi. Aż 71,1% Czechów partycypowało w turystyce w pandemicznym 2021 roku. To lepszy wynik niż w przypadku Niemców, u których było to 65,5%. Niemcy uczestniczyli w turystyce w takim samym stopniu jak Austriacy.

Zobacz też: PIE: Polska turystyka radzi sobie gorzej niż przed pandemią

Uczestnictwo w turystyce zadeklarowało większość Polaków (52,5%). To lepszy wynik niż w Belgii (52,2%) czy na Słowacji (44,4%). Ze wszystkich badanych przez Eurostat państw, najlepszy wynik odnotowała bogata Szwajcaria. Aż 82,2% Szwajcarów uczestniczyło w turystyce w 2021 roku.

Najgorzej było w Bułgarii, gdzie odsetek wyniósł zaledwie 22,7%. Niewiele więcej, bo 26,6%, deklarowało podróże w Rumunii. We Włoszech było to 31,9%. Odsetek mniejszy niż 40% odnotowano także w Estonii, na Litwie, w Grecji oraz Chorwacji. Omawiane dane przedstawia poniższy wykres.

Cześć populacji UE (powyżej 15 roku życia), która uczestniczyła w turystyce w 2021 roku.

Turystyka w UE — podróże z noclegiem
Eurostat

Wakacje w Polsce? Nad Bałtykiem i w polskie góry

Kolejną istotną statystyką w tym kontekście jest miejsce wyjazdu. W przypadku państw takich jak Grecja, Chorwacja, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Bułgaria były to niemal same wyjazdy krajowe. Nie jest to nic zadziwiającego, ponieważ są to bardzo atrakcyjne turystycznie miejsce. Dodatkowo wielu mieszkańców tego kraju nie stać na zagraniczne podróże.

Dobrym przykładem może być Francja — chociaż kraj ten również jest niezwykle atrakcyjny dla turystów, to odsetek osób deklarujących podróż zagraniczną jest większy, ponieważ Francja jest bogatszym krajem. W 2021 roku 13% Polaków wyjechało za granicę. Oznacza to, że 3 na 4 podróżujących w 2021 roku Polaków, wypoczywało w naszym kraju. Wynik ten, choć odległy od unijnych liderów, można uznać za nie najgorszy.

Zobacz też:  Coraz lepsze perspektywy dla branży turystycznej w Europie. Nie brakuje jednak wyzwań

Największy odsetek wyjazdów za granicę odnotowano w Luksemburgu. Zadeklarowało to aż 74,9% mieszkańców tego państwa. Z uwagi na niewielkie walory turystyczne tego małego państwa, nie jest to nic zadziwiającego. Bardzo często za granicę wyjeżdżają także mieszkańcy takich państw jak Holandia, Niemcy, Austria, Belgia czy Słowenia.

Cześć populacji UE (powyżej 15 roku życia), która uczestniczyła w turystyce w 2021 roku, podział według miejsca wyjazdu.

Podróże zagraniczne i krajowe w UE
Eurostat

Na uwagę zasługuje również niebędąca w UE Szwajcaria. 60% Szwajcarów w 2021 roku wyjechało za granicę. Jest to, po Luksemburgu, najwyższy wynik w całej stawce. Jest to o tyle imponujące, że sama Szwajcaria jest pięknym i atrakcyjnym dla turystów krajem, czego nie można powiedzieć o Luksemburgu.

Branża turystyczna nadal liże rany po pandemii. Liczba lotów mniejsza niż w 2019 roku

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker