Europa

Ubóstwo wśród dzieci w Polsce niższe niż w Niemczech i Szwecji

Polska ma się czym chwalić. Ubóstwo wśród dzieci nie należy do największych problemów naszego państwa, ponieważ jest ono względnie niskie.

Jak wygląda ubóstwo wśród dzieci w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej? Dane Eurostatu dobitnie pokazują, że sytuacja jest dobra. Jedynie w sześciu państwach jest ono mniejsze. Na czele głównie kraje basenu Morza Śródziemnego oraz Czarnego. Gorszy wynik od Polski zanotowały Niemcy, Austria czy Szwecja.

  • W 2022 roku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było 24,7%, czyli niemal 20 mln dzieci w Unii Europejskiej. Oznacza to wzrost wskaźnika o 0,3 p.p. względem 2021 roku. W liczbach bezwzględnych przybyło ponad 300 tys. takich dzieci.
  • Najlepszą sytuację odnotowano w Słowenii. Zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dotyczyło w 2022 roku 10,3% dzieci w tym kraju. Drugie miejsce w UE zajęły z wynikiem 13,4% Czechy. W trzeciej w stawce Danii było to 13,8%.
  • Ubóstwo wśród dzieci wyniosło w Polsce w 2022 roku 16,7% i objęło 1,138 mln dzieci w naszym kraju.
  • Najgorsza sytuacja jest w Rumunii. W 2022 roku zagrożone ubóstwem było tam aż 41,5% dzieci, czyli blisko 1,5 mln niepełnoletnich w tym kraju. Pod tym względem Rumunia jest samotnym liderem.
  • Drugie miejsce na tej niechlubnej liście zajęła Bułgaria, gdzie zagrożenie ubóstwa lub wykluczenia społecznego objęło 33,9% dzieci w kraju. Niewiele lepsza jest sytuacja na półwyspie Iberyjskim. Zagrożenie objęło w Hiszpanii 32,2% dzieci, czyli ponad 2,6 mln osób.

Ubóstwo wśród dzieci w UE? Co czwarte zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące poziomu ubóstwa w krajach Unii Europejskiej. Tym razem na tapet trafiło ubóstwo wśród dzieci (rozumianych jako osoby poniżej 18 roku życia). Co mówią nam dane Eurostatu? W 2022 roku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było 24,7%, czyli niemal 20 mln dzieci w Unii Europejskiej.

Oznacza to wzrost wskaźnika o 0,3 p.p. względem 2021 roku. W liczbach bezwzględnych przybyło ponad 300 tys. takich dzieci. Wzrost ubóstwa wśród dzieci nie jest zaskoczeniem. Poprzedni rok był czasem dynamicznych wzrostów cen, które doprowadziły do spadku siły nabywczej wynagrodzeń Europejczyków. Jednocześnie nie mieliśmy aż tak dużych programów stymulacyjnych jak w czasie pandemii COVID-19.

Gdzie ubóstwo wśród dzieci jest najniższe?

Które kraje Unii Europejskiej charakteryzuje najniższe ubóstwo wśród dzieci? Najlepszą sytuację odnotowano w Słowenii. Zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dotyczyło w 2022 roku 10,3% dzieci w tym kraju. Drugie miejsce w UE zajęły z wynikiem 13,4% Czechy. W trzeciej w stawce Danii było to 13,8%.

Niewiele wyższe, bo wynoszące 13,9%, było ubóstwo wśród dzieci w Holandii. Przed Polską znalazły się jeszcze dwa kraje. Oba położone są w północnej części naszego kontynentu. W Finlandii ubóstwo wśród dzieci wyniosło 14,9%, a w Estonii było to 16,6%.

Ubóstwo wśród dzieci wyniosło w Polsce w 2022 roku 16,7% i objęło 1,138 mln dzieci w naszym kraju. Rok wcześniej było ono co prawda niższe (wynosiło 16,5%), ale obejmowało więcej dzieci – 1,140 mln. Mniej niż 20% wynosiło w Chorwacji i na Cyprze (po 18,1%), w Belgii (19,6%), na Łotwie (19,8%) oraz w Szwecji (19,9%).

Tutaj ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zagrożone jest najwięcej dzieci

Które kraje znalazły się po drugiej stronie zestawienia? Najgorsza sytuacja jest w Rumunii. W 2022 roku zagrożone ubóstwem było tam aż 41,5% dzieci, czyli blisko 1,5 mln niepełnoletnich w tym kraju. Pod tym względem Rumunia jest samotnym liderem. Pokazuje to, że pomimo podobnego PKB co Polska, sytuacja gospodarcza tego kraju nie jest porównywalna.

Drugie miejsce na tej niechlubnej liście zajęła Bułgaria, gdzie zagrożenie ubóstwa lub wykluczenia społecznego objęło 33,9% dzieci w kraju. Niewiele lepsza jest sytuacja na półwyspie Iberyjskim. Zagrożenie objęło w Hiszpanii 32,2% dzieci, czyli ponad 2,6 mln osób. Blisko 2,7 mln dzieci (czyli 28,5%) jest zagrożone ubóstwem we Włoszech. Za Włochami uplasowała się Grecja, gdzie zagrożone było 28,1% dzieci.

Ubóstwo wśród dzieci w Unii Europejskiej, Eurostat 2022
Eurostat

Zobacz też: Oto skutki rządów PiS: wyższy PKB, niższy dług, bezrobocie i ubóstwo [BADANIE]

Powyżej unijnej średniej (24,7%) znalazła się także Francja. Zagrożone ubóstwem było tam 27,4% dzieci. Nie najlepsza jest także sytuacja w Niemczech. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem wyniósł tam 24% i był jednym z najwyższych w UE. To tyle samo co w Luksemburgu, który może kojarzyć się w bogatym społeczeństwem.

Dane pokazują więc, że sytuacja w Polsce jest dobra. Najgorzej jest za to na południu i wschodzie Unii Europejskiej. Wyjątkowo niekorzystna sytuacja jest w Rumunii, Bułgarii oraz Hiszpanii.

W 2022 roku skrajne ubóstwo w Polsce wzrosło o ponad 50%! Eksperci alarmują

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker