Uncategorized

Badanie: ChatGPT skuteczniejszy i bardziej empatyczny od lekarzy

Czy ChatGPT może zastąpić lekarzy? Jak algorytmy sztucznej inteligencji mogą zmienić świat?

W nowym badaniu naukowcy postanowili porównać zdolności ChatGPT i prawdziwych lekarzy. Wnioski? Algorytm sztucznej inteligencji odpowiadał lepiej i był przy tym bardziej empatyczny od prawdziwych lekarzy. Czy czeka nas rewolucja w ochronie zdrowia?

ChatGPT zmienia świat

Czy ta dekada może upłynąć pod znakiem dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji? Wiele na to wskazuje. ChatGPT jest jednym z narzędzi, które pobudzają wyobraźnie i mogą mieć realny wpływ na kształt świata. Wiele osób wiąże z rozwojem wielkie nadzieje. Mówią o 4-dniowym dniu pracy, zwiększeniu produktywności i wzroście bogactwa. Nie wszyscy są jednak takimi entuzjastami. Część osób wskazuje na zagrożenie, jakie niesie za sobą tak dynamiczny rozwój SI. Mówi się nie tylko o perspektywie szerzącej się dezinformacji, ale również stracie pracy przez miliony osób na całej Ziemi.

Ostatnio opisywaliśmy badanie trójki naukowców (Edward FeltenManav Raj i Robert Seamans), którzy w swojej pracy „How will Language Modelers like ChatGPT Affect Occupations and Industries?” postanowili sprawdzić, na jakie zawody ChatGPT będzie mieć największy wpływ. Badacze twierdzą, że ChatGPT będzie mieć największy wpływ na takie zawody jak nauczyciel, telemarketer, socjologowie czy politolodzy. Wysoko znaleźli się również psychologowie.

Zobacz też: Co zabierze nam pracę? Globalizacja, automatyzacja czy może sztuczna inteligencja?

Ochrona zdrowia jest sektorem, który mierzy się z coraz większym popytem. Związane jest to ze wzrostem otyłości i innych chorób cywilizacyjnych, ale również z procesem starzenia się społeczeństwa. Czy algorytmy sztucznej inteligencji mogą pomagać, a może nawet zastąpić prawdziwych lekarzy? Pojawiło się ostatnio bardzo ciekawe badanie na ten temat. Mowa o pracy „Comparing Physician and Artificial Intelligence Chatbot Responses to Patient Questions Posted to a Public Social Media Forum„. Naukowcy postanowili podać analizie odpowiedzi udzielane przez prawdziwych lekarzy oraz ChatGPT. Jakie były wyniki?

ChatGPT kontra prawdziwy lekarz

W badaniu postanowiono porównać odpowiedzi chatbota oraz zweryfikowanych lekarzy na pytania użytkowników w internecie. Bazą pytań było forum internetowe Reddit (r/AskDocs), gdzie użytkownicy zadawali pytania związane ze zdrowiem. Naukowcy w drodze losowania wybrali 195 pytań i odpowiedzi lekarzy z października 2022 roku. Istotne było to, aby odpowiedź była udzielona przez osobę zweryfikowaną jako lekarz.

Naukowcy postanowili wygenerować pytania chatbotowi. W dniach 22 i 23 grudnia wygenerowali oni 195 odpowiedzi na pytania. Następnie odpowiedzi zostały zanonimizowane i wymieszane (tak, aby oceniający nie wiedzieli, czy pisał to chatbot, czy lekarz) oraz przedstawione zespołowi licencjonowanych pracowników ochrony zdrowia. Oceniający musieli określić, jaka jest jakość informacji oraz poziom empatii. Odpowiedzi oceniano w 5-stopniowej skali. Następnie średnie wyniki zostały uporządkowane w skali od 1 do 5 i porównane pomiędzy chatbotem a lekarzami.

Zobacz też: PIE: Wartość inwestycji w sztuczną inteligencję spadła w 2022 r.

Jakie były wyniki? Spośród 195 pytań i odpowiedzi oceniający w 78,6% preferowali odpowiedzi udzielane przez algorytm sztucznej inteligencji od tych, które udzielał prawdziwy lekarz. Odpowiedzi lekarzy były przeważanie znacznie krótsze od tych, które były napisane przez chatbota. Przeciętna długość odpowiedzi lekarza miała 52 słowa, a w przypadku chatbota była to 211 słów. Odpowiedzi, których udzielał algorytm, miały też istotnie wyższą jakość od tych, które były napisane przez lekarzy.

ChatGPT vs lekarze

I tak odsetek odpowiedzi ocenionych jako dobre lub bardzo dobre (≥ 4) wyniósł w przypadku chatbota aż 78,5%. Dla porównania jedynie 22,1% odpowiedzi lekarzy dostało tak dobre oceny. Mówiąc najprościej, odpowiedzi chatbota były 3,6-krotnie częściej oceniane dobrze i bardzo dobrze. Co jednak bardziej zaskakujące, znacznie wyższy był też poziom empatii. Aż 45,1% odpowiedzi chatbota zostało ocenione jako empatyczne lub bardzo empatyczne (≥4). Dla odpowiedzi lekarzy było to jedynie 4,6%. Algorytm sztucznej inteligencji był autorem empatycznych odpowiedzi 10-krotnie częściej niż lekarze.

Zobacz też: Naukowcy odkryli technikę uczenia maszynowego, która wykrywa kryzysy finansowe

Oznacza to, że nowoczesne i odpowiednio wyszkolone algorytmy potrafią generować jakościowe oraz empatyczne odpowiedzi na pytania pacjentów zadawane na forum internetowym. Czy to oznacza, że sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy? Jest to mało prawdopodobne. Mimo dynamicznego rozwoju SI, perspektywa autonomii w prowadzeniu pacjentów wydaje się być nadal bardzo odległą wizją.

Algorytmy będą raczej narzędziami w rękach specjalistów. Taka sytuacja już dziś ma miejsce. Przykładów nie trzeba szukać daleko. W Polsce obecnie ponad 20 ośrodków bierze udział w programie przesiewowym w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca. Lekarzom w pracy pomaga sztuczna inteligencja. Dokonuje ona analizy badań obrazowych i wyręcza w ten sposób lekarzy. Mimo wysokiej skuteczności nadal to lekarz musi dokonać ostatecznej decyzji. Algorytmy nie zastępują więc lekarza, a są jedynie narzędziem w jego ręku. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości duże braki w ochronie zdrowia nie wymogą na systemie zastąpienia wielu lekarzy przez nowoczesne algorytmy sztucznej inteligencji.

Komu zagrozi ChatGPT? O pracę bać się mogą nauczyciele, kulturoznawcy i politologowie

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker