Polska

Ilu Polaków zarabia najniższą krajową? Rząd: coraz więcej

Co dziesiąty Polak zarabia najniższą krajową. Jak ta sytuacja wygląda w przeszłości? Czy najniższa krajowa rośnie szybko? Jak wyglądały jej zmiany w poprzednich latach?

Ilu Polaków zarabia najniższą krajową? Najnowsze szacunki Ministerstwa Pracy wskazują, że będzie to w przyszłym roku ponad 2 razy więcej niż w 2021 roku. Jak wielu Polaków zarabia minimalną? W poniższym artykule przyjrzymy się temu jak wygląda obecnie najniższa krajowa i jak zmieniała się ona w przyszłości, a także sprawdzimy jakich podwyżek należy oczekiwać w przyszłym roku.

  • Ilu Polaków zarabia najniższą krajową? Według Ministerstwa pracy ma to być w 2024 roku nawet 3,6 mln osób.
  • Jeszcze w 2021 roku było to ponad dwukrotnie mniej.
  • Płaca minimalna ma wynieść w przyszłym roku aż 4300 zł.
  • Tak dynamiczny wzrost płacy minimalnej może nieść za sobą szereg negatywnych konsekwencji.

Ministerstwo szacuje, ilu Polaków zarabia najniższą krajową i jak liczba ta wzrośnie w 2024 roku

Lata 2021-2023 upływają pod znakiem bardzo wysokiej dynamiki cen. Inflacja w Polsce wynosiła przez chwilę ponad 18% w ujęciu rocznym. Tak wysoka dynamika dała się Polakom we znaki. Jak podaje OECD, godzinowa płaca w Polsce jest obecnie niższa niż przed pandemią. Spadającą siłę nabywczą rząd stara się ratować poprzez dynamiczne podnoszenie płacy minimalnej w Polsce. Obecnie ustawowa płaca minimalna w Polsce wynosi 3600 zł brutto. To ok. 2,8 tys. zł wynagrodzenia na rękę.

Zgodnie z zapowiedziami rządzących, płaca minimalna wyniesie od 1 stycznia 2024 roku ponad 4242 zł. Od lipca ma zostać podwyższona drugi raz — tym razem do 4300 zł. Tak wysoki wzrost płacy minimalnej w Polsce ma wynagrodzić pracownikom wzrosty cen. Realnie jej wartość wcale nie będzie znacznie wyższa niż w 2020 roku. Jak podaje OECD, mimo bardzo dużego wzrostu płacy minimalnej, jej realna wartość jest obecnie jedynie minimalnie wyższa. Omawiane dane prezentuje poniższy wykres.

Zmiana nominalnej oraz realnej płacy minimalnej w państwach OECD w okresie gru 2020 – maj 2023

OECD

Zobacz też: Płaca minimalna w Polsce rośnie. Możemy kupić za nią więcej niż Hiszpanie za swoją

To z pewnością jedna z przyczyn forsowania tak wysokiego wzrostu płacy minimalnej. Działania rządu w zakresie podwyższania płacy minimalnej oraz zmian w systemie podatkowym zdają się mieć pozytywne skutki. Realne wynagrodzenia najgorzej zarabiających są obecnie wyższe niż przed pandemią. Tego samego powiedzieć jednak nie można o klasie średniej i wyższej. Zarobki osób o lepszych zarobkach są obecnie realnie niższe niż pod koniec 2019 roku.

Zmiana realnej godzinowej stawki minimalnej w państwach OECD w okresie Q1 2022 – Q1 2023

Wynagrodzenie klasy

OECD

Czy tak duże podwyższanie płacy minimalne przekłada się na liczbę osób, które ją zarabiają? Ilu Polaków zarabia najniższą krajową i jak wyglądało to w przeszłości? Sprawdzić postanowili to ekonomiści banku PKO BP. Okazuje się, że jeszcze w 2021 roku płacę minimalną zarabiało 1,7 mln pracujących Polaków. Dziś to już 2,7 mln osób. Podwyżka płacy minimalnej do 4,5 tys. zł spowoduje, że płacę najniższą krajową zarabiać może aż 3,6 mln Polaków — prognozje Ministerstwo Pracy.

Zmiana płacy minimalnej (prawa oś) oraz liczby osób (lewa oś) ją zarabiających w latach 2017-2024

Ilu Polaków zarabia najniższą krajową

PKO

Czy to, ilu Polaków zarabia najniższą krajową, ma wpływ na gospodarkę?

W tym miejscu warto zadać pytanie — czy taka sytuacja jest zdrowa dla gospodarki? Wielu ekonomistów uważa, że nie. To właśnie w dynamicznych podwyżkach płacy minimalnej w latach 2018-2019 część ekspertów upatruje przyczyn podwyższonej inflacji w Polsce. Już wtedy przekraczała ona cel inflacyjny NBP.

Problemem jest też jej relacja do średniego wynagrodzenia. Najniższa krajowa wynosić może w przyszłym roku ponad 50% średniego wynagrodzenia w Polsce. Liberalni ekonomiści oraz politycy twierdzą, że jest to zdecydowanie zbyt dużo. Część postuluje, aby wynosiła ona ok. 40%. Opinie zresztą nie powinny dziwić. Względna wysokość płacy minimalnej jest w Polsce bardzo wysoka. Jedynie kilka państw UE może pochwalić się taką relacją płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia.

Zobacz też: Płaca minimalna w 2024 roku wzrośnie dwukrotnie i aż o ok. 20%!

Problem spłaszczenia dochodów tworzy kolejne problemy. Płace w sektorze publicznym są obecnie bardzo niskie. To sprawia, że zarobki nauczyciela czy urzędnika są bardzo zbliżona do minimalnej płacy. Słabo opłacane stanowiska w administracji publicznej oraz edukacji, mogą skutkować problemami ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kompetencjach. To z kolei prowadzi do obniżenia jakości edukacji oraz obsługi przez urzędy.

Problem ma także wymiar polityczny. Tak wysoka płaca minimalna sprawia, że rząd ma olbrzymi wpływ na gospodarkę i coraz więcej zmiennych jest regulowanych przez decyzję rządu. To z kolei sprawia, że wzrasta ryzyko negatywnych konsekwencji nieprzemyślanych decyzji polityków.

Płaca minimalna w Polsce rośnie tak szybko, że zaczyna być problemem

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker