Europa

Mamy to! Deflacja w UE. Pierwszy kraj ze spadkiem z ujemną inflacją

Inflacja w Polsce spada bardzo szybko, ale daleko jeszcze do deflacji w ujęciu rocznym. Tymczasem mamy już pierwszy kraj w UE, gdzie ceny są dziś niższe niż rok temu.

Można to już oficjalnie przyznać — deflacja wróciła do Unii Europejskiej. Na razie ceny w ujęciu rocznym spadły jedynie w jednym kraju. Jedynym krajem o ujemnej dynamice cen w Unii Europejskiej jest Holandia. Inflację nieprzekraczającą 1% odnotowano jeszcze w jednym państwie.

  • Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące poziomu inflacji we wrześniu w krajach UE. Jak co miesiąc, najpierw ukazały się dane dotyczące poziomu inflacji HICP w krajach strefy euro. W jednym kraju ceny są niższe niż rok temu, dlatego można mówić o powrocie deflacji do UE.
  • Najniższą inflację w strefie euro odnotowano we wrześniu w Holandii. Ceny w kraju tulipanów były o 0,3% niższe niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej.
  • Bardzo niską inflację odnotował sąsiad Holandii — Belgia. Inflacja w Belgii wyniosła we wrześniu zaledwie 0,7%. Trzecią najniższą inflację w strefie euro zanotowano w Grecji. Kolebka demokracji może pochwalić się inflacją na poziomie 2,4% w ujęciu rocznym.
  • Jeśli chodzi o zmianę poziomu inflacji w krajach UE, to sytuacja jest niejednorodna, choć w większości inflacja spada. Inflacja w Holandii spadła z 3,4% w sierpniu do -0,3% we wrześniu, więc spadek wyniósł aż 3,7 p.p. w jeden miesiąc! Najmocniej urosła inflacja na Cyprze. Jeszcze w sierpniu ceny rosły w tempie 3,1% r/r. We wrześniu inflacja na Cyprze wyniosła już 4,2%, co oznacza wzrost o 1,1 p.p.

Deflacja w UE? Na razie w jednym kraju

Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące poziomu inflacji we wrześniu w krajach UE. Jak co miesiąc, najpierw ukazały się dane dotyczące poziomu inflacji HICP w krajach strefy euro. Dane dotyczące innych krajów pojawią się w dopiero w połowie października. Omawiane dane są w pewien sposób symboliczne, ponieważ po raz pierwszy od dłuższego czasu, jeden z krajów UE odnotował ujemną roczną dynamikę cen.

Najniższą inflację w strefie euro odnotowano we wrześniu w Holandii. Ceny w kraju tulipanów były o 0,3% niższe niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Tym samym Holandia oficjalnie jest jedynym krajem UE z deflacją. Bardzo niską inflację odnotował sąsiad Holandii — Belgia. Inflacja w Belgii wyniosła we wrześniu zaledwie 0,7%. Trzecią najniższą inflację w strefie euro zanotowano w Grecji. Kolebka demokracji może pochwalić się inflacją na poziomie 2,4% w ujęciu rocznym. Dla porównania jeszcze w sierpniu ceny w Polsce rosły w tempie 9,5% r/r.

Zobacz też: Deflacja w Chinach. Ceny spadły o 0,3% r/r

Generalnie rzecz biorąc, na dwadzieścia notowanych państw, w siedmiu inflacja była nie wyższa niż 4% r/r. Z kolei w sześciu przekraczała ona 5%. Do krajów o najniższej inflacji zaliczyć możemy również Finlandię (3,0%), Hiszpanię (3,2%), Luksemburg (3,4%), Łotwę (3,5%) oraz Estonię (4%).

Po drugiej stronie znajdziemy Słowację. Ceny na Słowacji były o 8,9% wyższe niż rok temu, więc Słowakom daleko jeszcze do zobaczenia deflacji. O 7,3% wzrosły ceny w Chorwacji, a o 7,1% droższe były zakupy w Słowenii. Do krajów o najwyższej inflacji zaliczyć możemy również Austrię (5,8%), Włochy (5,7%) oraz Francję (5,6%).

Inflacja HICP w krajach strefy euro we wrześniu 2023 roku (w ujęciu rocznym)

Deflacja w UE — inflacja w krajach strefy euro
Eurostat

Deflacja w ujęciu miesięcznym? Ceny spadły w sześciu państwach

Choć ceny w ujęciu rocznym rosną w niemal każdym kraju Europy, to gdy spojrzymy na miesięczną dynamikę cen, jest już znacznie lepiej. Ceny spadły aż w sześciu krajach. Najmocniejszy był spadek cen w Holandii i na Malcie. Ceny w tych krajach spadły w ciągu miesiąca o 0,8%. O 0,7% spadły z kolei ceny w Chorwacji. Spadek rzędu 0,6% odnotowano we Francji. Na Litwie ceny są o 0,5% niższe niż w sierpniu. Z kolei w Belgii spadły one o 0,4%.

W Estonii pozostały one na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej. Najmocniej urosły ceny w Grecji. W ciągu miesiąca życie w tym kraju podrożało o 1,9%. Duży wzrost, bo wnoszący 1,7% w ciągu miesiąca, odnotowano także na Cyprze. W Austrii miesięczna inflacja wyniosła 1,0%. Ceny w Portugalii wzrosły o 0,8%. W Słowenii wzrost wyniósł 0,7%. O 0,6% wzrosły ceny w Finlandii oraz Hiszpanii.

Inflacja w UE? W jednych krajach rośnie, w innych leci na łeb na szyję

Jeśli chodzi o zmianę poziomu inflacji w krajach UE, to sytuacja jest niejednorodna, choć w większości inflacja spada. To właśnie tam, gdzie występuje obecnie deflacja, spadek był we wrześniu najgłębszy. Inflacja w Holandii spadła z 3,4% w sierpniu do -0,3% we wrześniu, więc spadek wyniósł aż 3,7 p.p. w jeden miesiąc!

Drugi najgłębszy spadek odnotowała Litwa. Inflacja w tym kraju spadła z 6,4% do 4,1%, czyli o 2,3 p.p. O 2,1 p.p. spadła inflacja w Niemczech oraz na Łotwie. O ponad 1 p.p. spadła także inflacja w Austrii i Belgii (oba kraje zanotowały spadek o 1,7 p.p.), w Grecji oraz na Słowacji (po 1,1 p.p.)

Były też kraje, gdzie inflacja wzrosła. Na Cyprze ceny w sierpniu rosły w tempie 3,1% r/r. We wrześniu inflacja na Cyprze wyniosła już 4,2%, co oznacza wzrost o 1,1 p.p. W Słowenii inflacja wzrosła z 6,1% do 7,1%. Duży wzrost odnotowała także Hiszpania, gdzie poziom inflacji urósł z 2,4% do 3,2%.

Inflacja w Europie dynamicznie spada

Gdy spojrzymy na zmiany inflacji w UE w ciągu ostatniego roku, to we wszystkich krajach statystycy odnotowali spadek poziomu dynamiki cen. Najmocniejszy był on w krajach bałtyckich. W ciągu ostatnich 12 miesięcy inflacja w Estonii spadła aż o 20,1 p.p.

O 18,5 p.p spadła inflacja na Łotwie, a w przypadku Litwy spadek wyniósł aż 18,4 p.p. O 17,4 p.p. spadła inflacja w Holandii. W gronie krajów o najwyższym spadku inflacji znalazła się również Belgia, gdzie wzrost cen wyhamował o 11,4 p.p. Najmniej spadła inflacja we Francji. We wrześniu 2022 roku wynosiła ona 6,2% wobec 5,6% we wrześniu tego roku.

Deflacja w UE Inflacja HICP w krajach strefy euro w ujęciu rocznym

Inflacja w strefie euro wyniosła we wrześniu 4,3%. Najmocniej drożeje żywność, alkohole i tytoń. Inflacja usług i nieenergetycznych produktów przemysłu jest na poziomie ogólnej inflacji. Spadają za to ceny energii. Jest to w dużej mierze zasługa względnie niskich cen gazu w Europie. Jest to zasługa udanej dywersyfikacji oraz wysokich temperatur. Magazyny gazu w Europie są obecnie zapełnione w ok. 95%.

Czy czeka nas deflacja w Polsce?

Inflacja spada także bardzo dynamicznie w Polsce. Zarówno GUS jak i Eurostat pokazują, że spadła ona już o połowę od szczytu, który miał miejsce na początku tego roku. Jak jednak twierdzą ekonomiści, nie powinniśmy oczekiwać w Polsce spadku cen w ujęciu rocznym. Deflacja w Polsce jest w najbliższych kwartałach bardzo mało prawdopodobną przyszłością.

Eksperci przewidują, że inflacja przestanie niedługo hamować i pod koniec 2024 roku nadal będzie znajdować się powyżej celu NBP, który wynosi 2,5%. Przewiduje się, że może ona wtedy wynosić ok. 5%. Ekonomiści banku Pekao przewidują, że inflacja w Polsce (CPI) wyniesie w 2024 roku średnio 5,4%. Inflacja bazowa spadnie do 3,7%.

Wymuszone spadki cen działają. Inflacja w Polsce w dół

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker